Cikkek és tanácsok
Biztonságban a játszótéren
A gyermekek természetüknél fogva vonzódnak a játékhoz, különösen, ha ezt a szabadban tehetik meg. Elégedetten csápolnak kezükkel-lábukkal, amikor babakocsijukból kiveszik és a fűre teszik őket. A totyogó felmászik a csúszdára és lecsúszik, és ugyanezt százszor megteszi. Az óvodás pedig büszkén újságolja az egész játszótérnek, hogy meg tudja magát hajtani a hintán, nem kell őt meglökni.

A gyermekek az aktív játék révén felfedezik a környezetüket, erősítik az izomzatukat és koordinációs képességüket és önbizalomra tesznek szert. Gyakran viszont, sajnos, nem biztonságos számukra a környezet, ahol játszanak, az otthon vagy a játszótér, és súlyosan megsérülnek. Amerikában évente körülbelül 200,000 gyermeket kezelnek kórházban súlyos játszótéri sérülés miatt, és 15-20 gyermek veszti életét játszótéri baleset következtében.

A legtöbb játszótéri baleset abból fakad, hogy a gyermek leesik a mászókáról, a csúszdáról vagy a hintáról. Tipikus sérülést okoz az elesés, nagyobb tárgynak a felborítása, a visszalendülő hinta, a fej beszorulása egyes nyílásokba, a ruha beakadása miatti lendületvesztés és ütközés, valamint a hegyes tárgyaknak, éleknek, kiszögelléseknek való nekiütközés.

Bár közismert a mondás: ’A baleset mindig bekövetkezik..’, a legtöbb játszótéri sérülés valójában megelőzhető. Az országban végzett játszótereket vizsgáló felmérés szerint azok 80%-a nem rendelkezett a megfelelő védőburkolattal, a mászókáknak csaknem a fele biztonsági szempontból túlságosan magas volt, és egyharmadukon voltak olyan rések, nyílások, amelyekbe belefér a gyermekek feje. Az amerikai pihenők és parkok szövetsége 12 fő biztonsági tényezőt határozott meg, amelyet érdemes a szülőknek szem előtt tartaniuk otthoni játszóterek, óvodai-bölcsődei, iskolai elhelyezés, valamint nyilvános játszóterek igénybe vétele esetén:

1. Használjanak megfelelő védőburkolatot a játszóeszközök alatt! A védőburkolatnak elég puhának kell lennie, hogy tompítsa az esést. A járda, a beton, a salak, a gyep és a szőnyegborítás nem tekinthető biztonságosnak. A biztonságos védőborítás gumialapú rugalmas burkolat, faforgács, ütéscsillapító faburkolat, homok vagy műfű, amely mintegy 20-30 cm mély.

2. Biztosítsanak megfelelő használati zónát a játszótéri eszközök körül! Mivel a gyermekek az eszközök körül szaladgálnak, felmásznak rájuk, leugranak, leesnek róluk, biztonságos ’használati zónára’ van szükség a mászkálók körül, ami legalább 1.8 m széles. Hinta esetében ez a zóna kétszer olyan széles kell, hogy legyen, mint a hinta tartóoszlopa. A használati zónát védőburkolattal kell ellátni és nem szabad rajta elhelyezni más eszközt vagy tárgyat.

3. Távolítsanak el minden kiszögellést és élt, amibe a ruha beakadhat! Kiálló csavar, pecek vagy kampó felsértheti a gyermekek bőrét vagy szemét, és a beakadó ruha fulladást is okozhat. Gondoskodjanak a hintatartó kampónak a befedéséről és a kiálló csavarok levágásáról vagy megfelelő takarásáról! A szülők pedig ne engedjék, hogy gyermekeik drótkampókkal játsszanak, különösen, ha kabátban vannak!

4. Szüntessék meg a beszorulás veszélyét! A kisgyermekek jellemzően először a lábukat csúsztatják előre a védőkorlátok vagy emelvények résein. Ha a nyílás nem biztonságos, akkor a gyermek teste átfér, de a feje – ami egy kicsit szélesebb – beszorul, és ez fulladást okozhat. Biztosítsák, hogy a rések, nyílások keskenyebbek legyenek, mint 8.8 cm (így a gyermekek teste nem fér át) vagy hogy szélesebbek legyenek, mint 22.8 cm (így a fejük is biztonságosan átfér).

5. Gondoskodjanak megfelelő térről minden egyes játszótéri eszköz körül! Ez általában 3.6 m. Játszótér tervezésekor a mozgó eszközöket- például a hintákat – biztonságos távolságba kell helyezni a közlekedő folyosóktól, hogy elkerülhetők legyenek az ütközések.

6. Távolítsák el botlásveszélyes dolgokat! Mivel a gyermekek a játszótéren általában szaladgálnak, könnyen megbotlanak és elesnek. Biztosítsák, hogy a beton alapozás legalább 30 cm mélyen van a játszótér felszíne alatt, és hogy ne legyenek gyökerek és nagyobb kövek a felszín közelében!

7. Használjanak a gyermekek életkorának megfelelő eszközöket! A gyermekek növekedésével párhuzamosan változnak a képességeik és a játszási szükségleteik is. Az amerikai fogyasztóvédelmi bizottság külön biztonsági előírásokat alkalmaz az óvodáskorú (2-5 éves), illetve az iskoláskorú (5-12 éves) gyermekek számára. Gondoskodjanak róla, hogy a totyogók nem játszanak olyan óvodáskorúaknak ajánlott eszközökkel, mint a másfél méter magas csúszda. (Az általános szabály az, hogy a gyermek az életkorával megegyező láb – 1 láb = 0.3 m – magasságú eszközön játszhat biztonságosan. Egy másfél éves gyermeknek tehát a másfél láb, azaz 0.45 m magas játszóeszköz jelent biztonságot.) Ennek megfelelően gondoskodjanak róla, hogy az óvodáskorú gyermekek nem játszanak 5.5 lábnál, azaz 1.67 m-nél magasabb mászókán, létrás mászókán vagy oszlopon!

8. Távolítsanak el minden becsípődést, beakadást, vágást és szúrást lehetővé tevő tárgyat! Nézzék át a mozgó alkatrészekkel rendelkező eszközöket – például mérleghintát vagy körhintát -, nehogy bekapják a gyermekek ujját! Gömbölyítsék le a fém- és faeszközök éles széleit, csúcsait és sarkait!

9. Használjanak csúszásgátló szalagokat és biztonsági korlátot! A gyermekek leeshetnek az emelvényről, rámpáról és hídról! Az óvodáskorúak által használt eszközökön csúszásgátló szalagokat kell alkalmazni, ha azok 20"-nál meredekebbek, és biztonsági korlátot, ha azok 30"-nál meredekebbek.

10. Távolítsák el a veszélyes eszközöket! Gondoskodjanak róla, hogy a játszótér nem tartalmaz kisgyermekek számára veszélyt jelentő eszközöket: állatfigurás nehéz hintát, többszemélyes csúszdát, szabadon kilengő kötelet, kötélgyűrűt és trapézt, illetve trambulint.

11. Alakítsanak ki felügyeleti és fenntartási időbeosztást! A játszóterek a használat során és az időjárás hatására veszélyessé válhatnak. Naponta kell gondoskodni a játszóterek tisztaságáról a burkolat felseprése, az üvegcserepek, faágak, illetve állti ürülék eltávolítása révén. Hetente, havonta, negyedévente és/vagy évente szükség lehet a burkolat cseréjére, javítására, illetve a veszélyes alkatrészek kicserélésére, javítására, pótlására – például meglazult, letört, hiányzó lépcsők, eltört fa alkatrészek, elrozsdásodott fémláncok, illetve törött sínek esetében.

12. Folyamatosan gondoskodjanak a biztonsági szabályok felülvizsgálatán és fejlesztésén! Lehet az a játszótér bármilyen gondosan megtervezett, a gyermekek csak akkor vannak biztonságban, ha felelős felnőttek vigyáznak rájuk. A szülő álljon vagy üljön olyan helyen, ahonnan állandóan szemmel tarthatja gyermekét. Ismerje a gyermeke képességeit és legyen mellette akkor, ha nagyobb kihívást jelentő eszközön játszik, hogy biztonságban legyen, és szükség esetén azonnal avatkozzon be, hogy elkerüljék a sérülést!
Ha Ön szülőként megtette a megfelelő óvintézkedéseket, gyermeke játéka biztonságos és szórakoztató marad!