ODREDBE I UVJETI KORIŠTENJA INTERNET STRANICE

Datum stupanja na snagu: 20. rujan, 2010.

Internet stranica (definirana u tekstu ispod) u vlasništvu je Mattel,Inc.,i njezinih podružnica, uključujući, bez ograničenja, Fisher-Price, Inc i American Girls Brand-a, LLC (zajedničkim imenom, "Mattel", "mi", "naš" ili "nas"). Ovi "Uvjeti korištenja internet stranice" (ovaj "Korisnički ugovor") regulira Vaše korištenje internet stranice, bez obzira na koji način joj pristupate i kako ju koristite. Pod nazivom "Internet stranica", mislimo na adresu internet domene na kojoj je objavljen ovaj Korisnički ugovor kao i svi sadržaji, aplikacije, popisi sadržaja i materijal za preuzimanje, kojima mi upravljamo i koji su kroz nju dostupni ili s njom povezani, i/ili postavljaju poveznice na ovaj Korisnički ugovor.

UKOLIKO NISTE PUNOLJETNI

(u većini država punoljetnost nastupa s 18 godina), tada Vaši roditelji ili skrbnici mogu biti odgovorni za neke ili sve Vaše aktivnosti na internet stranici. Zbog toga, i iz razloga što je mudro da Vaši roditelji ili skrbnici budu upoznati s Vašim aktivnostima, uključujući tu i internet stranice koje posjećujete, trebali bi upozoriti roditelje ili staratelje da koristite ovu internet stranicu – budući da ovaj Korisnički ugovor i Vaše korištenje ove stranice može pravno utjecati na njihova prava i obveze.

AKO ŽELITE KORISTITI OVU INTERNET STRANICU,

tada pažljivo pročitajte ovaj Korisnički ugovor, budući da on predstavlja pisani dogovor između Vas i Mattel-a i može pravno utjecati na Vaša prava i obveze.

Svaki puta kada pristupate i/ili koristite ovu internet stranicu (osim da jednostavno pročitate ovaj Korisnički ugovor), suglasni ste s tim da ćete poštivati i pridržavati se svih uvjeta ovog Korisničkog ugovora i svih Dodatnih uvjeta (definirano u tekstu ispod). Stoga, ne koristite ovu internet stranicu ukoliko se ne slažete sa svim uvjetima navedenim u Korisničkom ugovoru ili s bilo kojim drugim Dodatnim uvjetom.

Poslovna pravila povezana s upravljanjem ovom internet stranicom su takva da, bez ograničenja koja su navedena ranije u ovom Korisničkom ugovoru – kao što su to Vaša prihvaćanja i odricanja od prava, ograničenja naše odgovornosti, i naše arbitriranje određenih sporova – Mattelova stranica neće biti dostupna za Vas.

Sažetak ključnih uvjeta

Vrlo je važno da pročitate Korisnički ugovor u cijelosti; no ovo su neki od najvažnijih uvjeta na koje želimo usmjeriti Vašu pažnju:

U nekim slučajevima, uz Korisnički ugovor i posebne smjernice, pravila ili uvjete pružanja usluge ili prodaje, utvrđuju se dodatne ili drugačije odredbe i/ili uvjeti koji će se primjenjivati na korištenje ove internet stranice ili na uslugu ili proizvod koji se nudi putem ove stranice ( unutar svakog takvog primjera, i zajedničkim imenom, “Dodatni uvjeti”). Ukoliko u određenoj mjeri postoji sukob između Korisničkog ugovora i bilo kojeg Dodatnog uvjeta, prevladati će Dodatni uvjeti, osim ako se u njima ne navodi drugačije. Također Vas molimo da proučite Policu privatnosti internet stranice.

Prikaz sadržaja:

 1. Sadržaj internet stranice, vlasništvo, ograničena dozvola i prava drugih.
 2. Sadržaj koji postavljate i zajednička pravila korištenja.
 3. Ograničenja korišenja internet stranice i sadržaja.
 4. Služba za korisnike.
 5. Postupak za navodno kršenje autorskih prava.
 6. Postupak za navodnu povredu ostalog intelektualnog vlasništva.
 7. Nezatražene ideje i zabranjeni materijali; bez povjerljivog ili posebnog odnosa s Mattelom.
 8. Otvaranje i zatvaranje korisničkog računa.
 9. Pristup internet stranici; Naplate; Prijava; Pretplate; Virtualna roba i usluge; Nenovčana vrijednost ili kamata na imovinu; Zabranjeni transferi.
 10. Vaši linkovi na internet stranicu.
 11. Povezane internet stranice, Oglasi, Poslovanje s trećim stranama.
 12. Bežični pristup.
 13. Rješavanje sporova.
 14. Odricanje od izjava i jamstava.
 15. Ograničenja odgovornosti Mattelovih članica.
 16. Odricanje od zabrana i naknada.
 17. Opće odredbe.
povratak na vrh

1. Sadržaj internet stranice, vlasništvo, ograničena dozvola i prava drugih.

povratak na vrh

2. Sadržaji koji postavljate i zajednička pravila korištenja.

A. Korisnički generiran sadržaj.

(i) Općenito. Mattel može sada ili u budućnosti ponuditi posjetiteljima internet stranice priliku za postavljanje, prikazivanje, objavljivanje, distribuiranje, prenošenje, emitiranje, ili na drugi način staviti na raspolaganje ili dostavljanje putem internet stranice (zajedničkim imenom, "Objave") poruke, tekst, ilustracije, datoteke, slike, grafike, fotografije, komentare, zvukove, glazbu, video, informacije, sadržaj, ocjene, mišljenja, podatke, pitanja, sugestije, osobne podatke, ili druge informacije ili materijale i ideje sadržane u njemu (zajedničkim imenom, ali bez uključenih Mattel Licenciranih elemenata, "Korisnički generiran sadržaj"). Mattel to može učiniti preko foruma, blogova, oglasnih ploča, socijalnih mreža, društvenih zajednica, elektronske pošte i drugih komunikacijskih funkcionalnosti. Imajući u vidu prava i dozvole koje prihvaćate ovim Korisničkim ugovorom, zadržavate zakonska prava, vlasništvo i interes koji imate u Vašem Korisnički generiranom sadržaju.

(ii) Javnost korisnički generiranog sadržaja. Osim ako nije drugačije navedeno u Polici privatnosti objavljenoj na ovoj internet stranici ili u Dodatnim uvjetima, pristajete da (a) Vaš korisnički generiran sadržaj bude tretiran kao javan i slobodan, te Vam se neće vratiti, i (b) Mattel ne preuzima nikakve obveze bilo koje vrste prema Vama ili trećoj osobi obzirom na Korisnički generiran sadržaj. Po Mattelovom zahtjevu, dostaviti ćete nam svu dokumentaciju potrebnu kako bi se potkrijepila prava i potvrdila usklađenost s ovim Korisničkim ugovorom ili bilo kojim Dodatnim uvjetom. Potvrđujete da internet može biti predmet povrede sigurnosti i da ste svjesni da objave Korisnički generiranog sadržaja ne mogu biti sigurne, i da ćete ovo uzeti u obzir prije slanja bilo kakvog Korisnički generiranog sadržaja.

(iii) Dozvola za Vaš Korisnički generirani sadržaj. Osim ako drugačije nije navedeno u Dodatnim uvjetima (kao što su službena pravila natjecanja), koja će regulirati dostavu Vašeg korisnički generiranog sadržaja, pristajete dati Mattelu neograničeno, bezuvjetno, neopozivo, trajno i besplatno pravo na korištenje, kopiranje, snimanje, distribuiranje, reproduciranje, objavljivanje, prodaju, licenciranje (kroz više nivoa), javno izvođenje, emitiranje, prevođenje, korištenje u bilo kojem obliku, dijela ili cijelokupnog Vašeg Korisnički generiranog sadržaja (i izvedenih radova), za bilo koje svrhe u svim oblicima, koristeći bilo koji medij, softver, formulu ili sredstvo poznato ili u budućnosti razvijeno, i putem bilo koje tehnologije ili uređaja, kako bi se isto oglašavalo, stavilo u promet ili promoviralo. Bez ograničenja, dodijeljena prava uključuju prava na: (a) konfiguraciju, hostove, indeks, arhivu, trgovinu, digitalizaciju, kompresiranje, optimiziranje, modificiranje, reformatiranje, uređivanje, prilagođavanje, objavljivanje u lako dostupnim formatima, te micanje Korisnički generiranih sadržaja i kombiniranje istih s ostalim materijalima, i (b) korištenje ideja, koncepata, ili tehnika sadržanih u bilo kojem Korisnički generiranom sadržaju u bilo koje svrhe, uključujući razvitak, proizvodnju i oglašavanje proizvoda i/ili usluga. U svrhu daljnjeg utjecaja na prava i dozvole koje dajete Mattelu na svoj Korisnički generiran sadržaj, ovdje također Mattelu dajete, i slažete se s time, bezuvjetno, trajno i neopozivo pravo na korištenje i eksploatiranje Vašeg imena, osobe, i povezivanje s bilo kojim sličnim Korisnički generiranim sadržajem, bez ikakvih obaveza ili naknada prema Vama. Osim zabranjenog zakonom, ovime se odričete svih moralnih prava (uključujući pripisivanje i integritet) koje možete imati u svom Korisnički generiranom sadržaju, čak iako je promijenjeno na način s kojim se Vi ne slažete. Neopozivo pristajete da nećete ostvariti takva prava (ako ih ima) na način da ometa pripadajuća prava. Razumijete da nećete dobivati bilo kakvu naknadu za bilo koja od prava navedena u sekciji 2(A)(iii).

(iv) Mattelovo ekskluzivno pravo na upravljanje svim Korisnički generiranim sadržajima. Mattel može, no nema nikakvu obvezu, recenzirati, pregledavanti, postavljati, prodavati, održavati, prihvaćati ili koristiti bilo koji od Vaših Korisnički generiranih sadržaja, osim toga Mattel može, prema vlastitom nahođenju obrisati, premjestiti, preoblikovati, ukloniti ili odbiti objaviti Korisnički generirani sadržaj bez obavijesti ili odgovornosti prema Vama ili trećoj osobi. Mattel zadržava pravo odnositi se prema Korisnički generiranom sadržaju na internet stranici kao prema sadržaju spremljenom po nalogu korisnika za koji Mattel neće obavljati nadzor osim da blokira i izbriše sadržaj koji je uvredljiv, opscen, nepristojan, pohotan, nemoralan, nasilan, uznemirujući, prijeteći, uvredljiv, nezakonit ili na bilo koji drugi način neprihvatljiv za Mattel, ili radi provedbe prava trećih strana ili ograničenja sadržaja niže navedeno u Pravilniku (definirano u sekciji 2 (b) u nastavku). Takav Korisnički generiran sadržaj koji ste poslali Vi ili drugi ne treba biti održavan od naše strane na internet stranici kroz bilo koji vremenski period, i Vi nećete imati pravo, jednom kada ga objavite, pristupa, arhiviranja, održavanja, ili na bilo koji drugi način korištenja takvog Korisnički generiranog sadržaja na internet stranici.

(v) Izjave i jamstva povezana s Vašim Korisnički generiranim sadržajem. Svaki put kada predate bilo kakav Korisnički generirani sadržaj, izjavljujete i jamčite da ste punoljetni u državi Vašeg prebivališta ili da imate sva dopuštenja roditelja ili skrbnika, te da to isto ima bilo koji maloljetnik koji je doprinio Korisnički generiranom sadržaju, odnosno, (a) da ste Vi jedini autor i vlasnik intelektualnog vlasništva i ostalih prava Korisnički generiranog sadržaja ili da imate legalno pravo objaviti sadržaj i ustupiti Mattelu prava sukladno s Korisničkim ugovorom i Dodatnim uvjetima, sve bez obveze Mattela prema trećoj strani i bez stvaranja obveza i odgovornosti Mattela; (b) Korisnički generiran sadržaj je točan; (c) Korisnički generirani sadržaj, prema dozvoljenoj upotrebi i Korisničkom ugovoru, neće ugroziti tuđe intelektualno vlasništvo ili bilo koje drugo pravo treće osobe; i (d) Korisnički sadržaj neće povrijediti Korisnički ugovor (uključujući pravila) ili bilo koje druge Dodatne uvjete, te neće naštetiti bilo kojoj osobi.

(vi)Provođenje. Mattel nema obvezu pratiti ili provoditi Vaša prava o intelektualnom vlasništvu na Vašem Korisnički generiranom sadržaju, ali dajete nam pravo na zaštitu i provedbu naših prava na sadržaju korisnika, uključujući donošenje i kontroliranje aktivnosti u Vaše ime (na Mattelov trošak, te neopozivo pristajete na imenovanje Mattela u svojstvu odvjetnika).

B. Zajednička pravila korištenja.

Kao korisniku internet stranice, ova Zajednička pravila korištenja (“Pravila”) su ovdje kako bi Vam pomogla shvatiti očekivano ponašanje članova mrežne zajednice (“Zajednica”).

(i) Priroda pravila. Vaša aktivnost u zajednicama podložna je svim odredbama u ovom Korisničkom ugovoru, uključujući i ova pravila:

Zadržavamo pravo zahtjevati u bilo koje vrijeme dokaz o dozvolama za gore spomenute radnje u obliku koji je prihvatljiv za nas. Ne ispunjenje ovog zahtjeva može dovesti između ostalog do toga da se sumnjiv Korisnički generirani sadržaj ukloni s internet stranice.

(ii) Vaša interakcija s drugim korisnicima: Prepirke. Sami ste odgovorni za interakciju s ostalim korisnicima internet stranice, bilo u mreži ili izvan mreže. Mi nismo odgovorni za ponašanje ili sadržaj bilo kojeg korisnika. Zadržavamo pravo, ali nemamo obvezu nadgledati ili se uključiti u prepirke između Vas i ostalih korisnika. Koristite zdrav razum i Vašu procjenu u interakciji s drugima (npr. kada prilažete osobne podatke) i u svim ostalim mrežnim aktivnostima.

povratak na vrh

3. Ograničenja korištenja interne stranice i sadržaja.

povratak na vrh

4. Služba za korisnike.

Mattel neće odgovoriti potrošaču, te na slične upite poslane na adrese u odjeljku 5. u nastavku. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s našim proizvodima i uslugama molimo Vas da koristite našu internet stranicu na sljedećim adresama:

Mattel marke i Fisher-Price marke: http://service.mattel.com/us/

Fisher-Price internet trgovina: http://www.fisher-price.com/fp.aspx?st=900000&e=custservice

American Girl marke: http://store.americangirl.com/agshop/static/contactUs.jsp

povratak na vrh

5. Postupak za navodno kršenje autorskih prava.

A. DMCA napomene. Mattel će reagirati na odgovarajući način na obavijesti o navodnom kršenju autorskih prava koja podliježu U.S. Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), kako je navedeno u nastavku. Ako posjedujete autorska prava na djela (ili predstavljate vlasnika autorskih prava), a vjerujete da su Vaša (ili tog vlasnika) autorska prava na to djelo povrijeđena nepravilnim postavljanje ili distribucijom putem internet stranice, onda nam možete poslati pisanu obavijest koja uključuje sve od navedenog:

Mattel će odgovoriti samo na DMCA obavijesti koje je primio putem pošte, e-maila ili telefaksom na adrese ispod:

Putem pošte:Mattel, Inc
333 Continental Boulevard
El Segundo, California 90245-5012
Pažnja: Potpredsjednik, intelektualno vlasništvo
Putem elektronske pošte:InfringementNotice@Mattel.com
Telefaksom:310.252.2567

Često je teško utvrditi je li Vaše autorsko pravo povrijeđeno. Mattel može izabrati ne slati odgovor na DMCA obavijesti koje nisu u značajnoj mjeri u skladu sa svim prethodnim zahtjevima, ali pri tome i ukloniti navodno sporni materijal na koji je upozoren putem obavijesti koje nisu značajno u skladu sa DMCA.

Imajte na umu da DMCA omogućuje da svaka osoba koja svjesno lažno prikaže da materijal ili aktivnost narušavaju autorska prava može kazneno odgovarati.

Možemo poslati podatke koje ste naveli u Vašoj obavijesti osobi koja je navodno odgovorna za povredu autorskih prava. Ta osoba može izabrati da nam pošalje DMCA protuobavijest.

Bez ograničavanja Mattelovih i druga prava, Mattel može, u odgovarajućim okolnostima, ukinuti pristup višestrukim prekršiteljima našoj internet stranici i bilo kojim drugim internet stranicama u vlasništvu ili kojima upravlja Mattel.

B. DMCA protuobavijest. Ako je pristup radu koji ste poslali Mattelu na internet stranici onemogućen ili je uklonjen kao rezultat DMCA obavijesti, i ako vjerujete da je onemogućen pristup ili brisanje posljedica pogreške ili pogrešne identifikacije, tada možete poslati DMCA protuobavijest na gore navedene adrese. Vaša DMCA protuobavijest treba sadržavati sljedeće podatke:

Imajte na umu da DMCA osigurava da svaka osoba koja svjesno lažno svjedoči da je materijal ili aktivnost uklonjena ili onemogućena greškom ili radi pogrešne identifikacije može za to snositi odgovornost.

Ako primimo DMCA protuobavijest, onda možemo vratiti materijal koji smo uklonili (ili prekinuti onemogućavanje pristupa) u ne manje od 10 i ne više od 14 radnih dana nakon primitka DMCA protuobavijesti. Međutim, nećemo to učiniti ako prije dobijemo obavijest na adrese navedene gore da je stranka koja je poslala obavijest o povredi DMCA autorskih prava podnijela tužbu sudu tražeći izdavanje naloga o zaustavljanju osobi koja je odgovorna za nezakoniti materijal u odnosu na materijale na internet stranici. Vi bi također trebali biti svjesni da možemo proslijediti DMCA protuobavijest stranci koji nam je poslala obavijest o povredi DMCA autorskih prava.

povratak na vrh

6. Postupak za navodnu povredu ostalog intelektualnog vlasništva.

Ako posjedujete intelektualno vlasništvo, osim autorskih prava i vjerujete da je Vaše intelektualno vlasništvo povrijeđeno nepravilnim postavljanjem ili distribucijom putem internet stranice onda nam možete poslati pismenu obavijest na jednu od adresa navedenih u odjeljku 5 koja uključuje sve od sljedećeg:

Mi ćemo djelovati na temelju takvih obavijesti prema našem nahođenju. Svaki korisnik internet stranice koji ne odgovori na zadovoljavajući način s obzirom na takve obavijesti podliježe suspenziji ili okončanju. Možemo poslati podatke koje ste naveli u Vašoj obavijesti osobi koja je navodno pružila sporni materijal.

povratak na vrh

7. Nezatražene ideje i zabranjeni materijali, bez povjerljivog ili posebnog odnosa s Mattel-om.

Kao najveća svjetska kompanija za proizvodnju igračaka, Mattel zapošljava veliki broj dizajnera koji razvijaju nove ideje i, svake godine, Mattel traži i prima tisuće ideja za proizvode dobivenih od profesionalnih izumitelja s kojima ima poslovne odnose.

Zbog toga, u svojim komunikacijama s Mattelom, molimo imajte na umu da Mattel ne prihvaća i ne uzima u obzir nikakve nezatražene ideje ili materijale za proizvode ili usluge, ili čak za poboljšanja proizvoda ili usluga kao što su ideje, koncepti, izumi ili dizajni za igračke, igre, videoigre, knjige, skripte, filmske scenarije i igrane filmove, televizijske emisije, kazališne produkcije, glazbene produkcije ili webisodes (zajedničkim imenom,"Nezatražene ideje i materijali"). Stoga, ne smijete poslati Mattelu (čak i unutar bilo kakvog Vašeg Korisnički generiranog sadržaja kojeg možemo zatražiti), u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvima, bilo koje Nezatražene ideje i materijale. Svaka Nezatražena ideja i materijali koje nam pošaljete putem internet stranice smatraju se korisnički generiranim sadržajem i licencirani su kao što je navedeno iznad.

Osim ako nije drugačije određeno na internet stranici u Polici privatnosti ili u bilo kojem Dodatnom uvjetu, Vaš odnos s Mattelom nije povjerljiv, povjerenički ili neki drugi tip posebnog odnosa, te svoje Nezatražene ideje i materijale, i sve drugo što ste poslali (kao što su bilo koja pitanja, komentari, odgovori, korespondencija, postovi, i sl.) smatrat će se nepovjerljivim i ne-vlasničkim Korisnički generiranim sadržajem - neovisno o tome jeste li ih obilježili "povjerljivo", "vlasnički", ili slično. Mattel ne preuzima nikakvu odgovornost ili obvezu za primitak ili neprimitak bilo čega od gore navedenog. Dakle, Vaša odluka da dostavite bilo koje Nezatražene ideje i materijale za Mattel ne stavlja Mattel u poziciju da je drugačije od položaja koje ima među članovima javnosti s obzirom na svoje Nezatražene ideje i materijale.

Mattel smatra da su mnoge objave koje prima, uključujući i one dobivene od profesionalnih inovatora, već u javnom vlasništvu ili su isti ili u značajnoj mjeri slični proizvodi razvijeni, ili su u razvoju od strane našeg vlastitog osoblja ili, iz mnogih drugih razloga, nisu novi ili jedinstveni. Dakle, ako nam pošaljete bilo koje Vaše Nezatražene ideje i materijale unatoč našem zahtjevu da se to ne učini, to je vjerojatno da su iste ili u značajnoj mjeri slične ideje, koncepti, i materijali u prošlosti, razvijene od strane našeg osoblja ili poslane od strane drugih. Isto tako, u budućnosti možemo, bez reference na bilo koje Vaše Nezatražene ideje i materijale, razvijati i primati od drugih ideje, koncepte, i materijale koji su isti ili u značajnoj mjeri slični Vašim idejama i materijalima

Mattelu primitak Vaših Nezatraženih ideja i materijala nije priznanje njihovih noviteta, prioriteta ili originalnosti, i to ne ometa Mattelovih pravo osporavati postojeća ili buduća prava intelektualnog vlasništva u odnosu na Vaše Nezatražene ideje i materijale.

povratak na vrh

8. Otvaranje i zatvaranje korisničkog računa.

Kako bi pristuplii ili koristili neke (ili potencijalno sve) sadržaje internet stranice, trebate postati registrirani korisnik internet stranice (ili barem jednog njenog dijela). Ovisno o vašoj dobi, registracija može zahtijevati pristanak roditelja. Praksa upravljanja internet stranice svim sakupljanjima i korištenjem Vaših osobnih podataka iznesena je u Polici privatnosti. Vaša odluka o pružanju ovih informacija je isključivo dobrovoljna i neobavezna, no, ako se odlučite da ih ne pružite, onda možda nećete biti u mogućnosti pristupiti određenom Sadržaju ili Zajednici ili sudjelovati u nekim sadržajima koje pruža internet stranica.

Ako se registrirate za bilo koji sadržaj koji zahtijeva lozinku i/ili korisničko ime, onda ćete odabrati svoju lozinku prilikom registracije (ili Vam možemo poslati obavijest e-poštom s nasumično generiranom početnom lozinkom), a vi se slažete da:

Mi nećemo snositi odgovornost zbog bilo kakvog gubitka ili štete (bilo koje vrste ili pravne teorije), prema Vama ili bilo kojoj trećoj strani, nastale zbog Vaše nesposobnosti ili neuspjeha da iz bilo kojih razloga ispunite gore navedene obaveze.

Ako je bilo koja informacija koju ste naveli netočna, neistinita, zastarjela, nepotpuna, ili krši ovaj korisnički ugovor, dodatne uvjete ili bilo koji pravni zahtjev ili zakon, ili ako imamo opravdane razloge za sumnju da je to slučaj, tada možemo obustaviti ili prekinuti Vaš račun. Također zadržavamo općenito pravo raskinuti Vaš račun, suspendirati ili Vam na drugi način uskrati pristup na njega ili njegove prednosti - sve prema vlastitom nahođenju, iz bilo kojeg razloga i bez prethodne obavijesti ili obveze (osim navedenog u sekciji 9 ispod, ili Dodatnim uvjetima).

povratak na vrh

9. Pristup internet stranici; Naplate; Prijava; Pretplate; Virtualna roba i usluge; Nenovčana vrijednost ili kamata na imovinu; Zabranjeni transferi.

A. Pravo na naknade ili zahtjevanje registracije; Pristup i naknade koje se odnose na internet uređaje. Mattel zadržava pravo, na temelju odgovarajuće obavijesti, da: (i) traži naknade za pristup nekim ili svim internet stranicama, naknade za pristup vrhunskoj funkcionalnosti ili sadržaju na nekim ili svim internet stranicama, ili zahtijeva besplatnu pretplatu ili registraciju računa kako bi se omogućio pristup nekim ili svim internet stranicama ("Korisnička pretplata"), (ii) može promijeniti odredbe i uvjete za internet stranicu ili njene dijelove, i (iii) ograničiti pristup internet stranici ili njenim dijelovima , u cijelosti ili djelomično , Mattel to može odlučiti uvesti na temelju bilo kojih zakonitih podobnosti (npr., geografska ili demografska ograničenja). Vi ste odgovorni za priskrbljivanje i održavanje, o vlastitu trošku, svih internet uređaja i druge opreme i softvera, te za sve internet, mobilne i druge usluge koje su potrebne da biste mogli pristupiti i koristiti internet stranice

B. Korisnička pretplata; Virtualna dobra i usluge.

(i) Pravo na izmjenu, revalorizaciju te besplatne pretplate. Mattel može mijenjati, revalorizirati, ili učiniti pretplate besplatnim po vlastitom nahođenju, bez prethodne obavijesti ili obveze. Ukoliko nije drugačije navedeno u eventualnim Dodatnim uvjetima, u slučaju da Mattel ukine ili mijenja internet stranicu, njene dijelove, sadržaj ili funkcije povezane s Korisničkom pretplatom na način koji bitno smanjuje vrijednost Vašeg korištenja pretplate, u tom slučaju Mattel će Vam pružiti bilo što od slijedećeg prema vlastitom nahođenju: (a) povrat rata neiskorištene Korisničke pretplate koja odgovara vrijednosti smanjenih mogućnosti ili dijela ukinute ili promijenjene internet stranice, ili (b) online kredit za budući otkup usporedive vrijednosti koja odgovara vrijednosti smanjenih mogućnosti ili dijela ukinute ili promijenjene internet stranice. Vrednovanje povrata rata ili kredita bit će određena poslovnom presudom u Mattelovoj dobroj vjeri , i njegova će odluka biti konačna. Odredba povrata rata ili kredita će biti Vaš jedini i isključivi pravni lijek u odnosu na Mattelovo ukidanje ili promjenu internet stranice na način da smanjuje materijalnu vrijednost Vaše Korisničke pretplate.

(ii) Pravo na izmjenu, revalorizaciju, ili stvaranje besplatnih virtualnih dobara i usluga; Kupljena virtualna ponuda prva se nadoknađuje. Mattel Vam može ponuditi priliku za kupnju ili korištenje virtualne valute, bonus bodova, virtualnih usluga, virtualnih predmeta ("Virtualna dobra i usluge"). Mattel može mijenjati, revalorizirati, ili napraviti Virtualna dobra i usluge besplatnim po vlastitom nahođenju, a takve promjene mogu napraviti Virtualna dobra i usluge više ili manje uobičajenim, vrijednim, djelotvornim, ili funkcionalnim. Virtualni bodovi, krediti i valute ("Virtualna ponuda") na računu koji su kupljeni pravim novcem mogu biti otkupljeni prije nego Virtualna ponuda koja nije kupljena (odnosno, zarađena je putem empirijskih igara), bez obzira kada je to stečeno na virtualnom natječaju.

(a) Ako imate odgovarajuću Korisničku pretplatu. Ukoliko imate odgovarajuću Korisničku pretplatu, onda je uporaba Virtualnih dobara i usluga ograničena na odgovarajuću Korisničku pretplatu, podložnu bilo kojoj ranijoj izmjeni ili ukidanju internet stranice, Vašeg računa, ili Vaše Korisničke pretplate kako je navedeno ranije u sekcijama 8 i 9.

(b) Ako nemate odgovarajuću Korisničku pretplatu. Ako nemate odgovarajuću Korisničku pretplatu, predlažemo da iskoristite svoja Virtualna dobra i usluge što je prije moguće - jer Mattel ne jamči nastavak dostupnosti takvih Virtualna dobara i usluga. Dostupnost takvih Virtualna dobara i usluga podliježe pravu Mattela na ukidanje internet stranice ili Vašeg računa kao što je navedeno u sekcijama 8 i 9, bez povrata za bilo koje neiskorišteno ili neotkupljeno Virtualno dobro i uslugu.

(iii) Raskid ili izmjena Korisničke pretplate i Virtualnih dobara i usluga. Osim kako je navedeno u eventualnim Dodatnim uvjetima (kao što je politika povrata koja se može primjenjivati uslugama pretplate) ili u sekciji 9(B)(i) s obzirom na korištenje pretplate, ako Mattel mijenja, obustavlja ili ukida bilo koju Korisničku pretplatu ili Virtualna dobra i usluge, tada ćete izgubiti promijenjene, obustavljene, ili ukinute Korisničke pretplate ili Virtualna dobra i usluge. Isto tako, osim kako je navedeno u sekciji 9(b)(i), u eventualnim Dodatnim uvjetima, ili kako je propisano važećim zakonom, Mattel nije odgovoran za popravak ili zamjenu Vaših Korisničkih pretplata ili Virtualnih dobara i usluga, ili povratka duga ili bilo kojeg drugog iznosa, u slučaju da je: (a) Mattel promjenio, obustavio ili prekinuo bilo koju od Korisničkih pretplata ili Virtualnih dobara i usluga, ili (b) za gubitak ili štetu uslijed pogreške na internet stranici, ili bilo kojeg drugog razloga . Na temelju prava na raskidanje računa u sekciji 8 gore, Mattel zadržava pravo na prekid Korisničke pretplate i korištenja Virtualnih dobara i usluga odmah po vlastitom nahođenju, bez prethodne obavijesti ili obveze. U tom slučaju nećete imati pravo na povrat rata ili kredita.

C.Bez novčane vrijednosti; ograničenog prava na korištenje; bez materijalnog, ekonomskog ili vlasničkog udjela. Osim kako je navedeno u eventualnim Dodatnim uvjetima ili u sekciji 9(B)(i) gore u pogledu Korisničke pretplate; kupnja Korisničke pretplate i Virtualnih dobara i usluga je konačna, nepovratna, nema novčanu vrijednost (tj., nije gotovinski račun ili bilo što ekvivalentno tome), što također znači da su navedene kupnje ograničene prirode, neekskluzivne, opozive, neprenosive i osobne, čak i ako imaju vremenski period trajanja (npr. mjesečna pretplata). Bez obzira na bilo kakav sporazum s Mattelom o pružanju povrata rata ili kredita u određenim okolnostima, Vi nemate materijalno vlasništvo, intelektualno vlasništvo, gospodarski monetarni interes u Vašem korištenju Korisničke pretplate ili nad Virtualnim dobrima i uslugama, koji ostaju u isključivom vlasništvu Mattela (podložno jedino licencama navedenim u sekciji 1(C) gore, ovom Korisničkom sporazumu, te svim Dodatnim uvjetima). Osim kako je ranije navedeno u ovoj sekciji 9, dozvola može biti trenutno suspendirana ili prekinuta iz bilo kojeg razloga, prema Mattelovom vlastitom nahođenju i bez prethodne obavijesti ili obveze.

D. Zabranjeni transferi Mattel neće priznati prijenos korištenja Korisničke pretplate ili Virtualnih dobara i usluga (uključujući i zamjenu za novac ili bilo koju drugu naknadu ili vrijednosni predmet, bilo u sklopu ili izvan internet stranice). Prema tome, osim u obliku poklon kartica koje izdaje Mattel i koje su regulirane Dodatnim uvjetima,, ne možete kupiti, prodati, zamjeniti ili pokloniti Korisničku pretplatu ili Virtualna dobra i usluge, niti možete ponuditi na prodaju, darovati, razmjeniti ili trgovati s bilo kojim Korisničkim pretplatama ili Virtualnim dobrima i uslugama. Svaki takav transfer biti će bezvrijedan i poništen.

povratak na vrh

10. Vaši linkovi na internet stranicu.

Dajemo Vam ograničeno, neekskluzivno, opozivo, nepripisivo, osobno i neprenosivo pravo za stvaranje hiperlinkova na internet stranicu, sve dok: (a) linkovi uključuju samo tekst, te ne sadrže grafike zaštitnih znakova koji su u vlasništvu Mattela, (b) linkovi i sadržaj na Vašoj stranici ne upućuju na bilo kakvu povezanost s Mattelom te ne zbunjuju ni na kakav sličan način, i (c) linkovi i sadržaj na Vašoj stranici ne predstavljaju Mattel ili njegove proizvode na lažni, obmanjujući, pogrdan ili bilo koji drugi uvredljivi način, te ne sadrže sadržaj neprimjeren za djecu, ili nezakonit, uvredljiv, opscen, lascivan, nasilan, prijeteći, uznemirujući ili sadržaj koji krši prava treće osobe, ili je na bilo koji drugi način nepogodan za Mattel. Mattel zadržava pravo ukinuti i zabraniti stvaranje poveznica na internet stranicu iz bilo kojeg razloga, prema vlastitom nahođenju, bez prethodne obavijesti ili upozorenja Vama ili bilo kojoj trećoj osobi.

povratak na vrh

11. Povezane internet stranice, Oglasi; Poslovanje s trećim stranama.

Povezane internet stranice, Oglasi Internet stranica može sadržavati poveznice, kao dio oglašavanja treće strane, na ili sa internet stranica treće strane (“Povezane internet stranice”), uključujući internet stranice upravljane od strane oglašivača, davatelja licence, korisnika licence i ostalih trećih strana koje imaju poslovne odnose s Mattelom. Mattel možda neće imati kontrolu nad sadržajem, pravilnicima, odredbama i ostalim elementima Povezanih internet stranica, te ne smatra da ima bilo kakvu obvezu pregledavanja istih. Mattel ne podržava, ne ovlaštuje i ne sponzorira bilo koju Povezanu internet stranicu, niti sadržaj bilo koje treće osobe, oglašavanja, informacije, materijale, proizvode, usluge i sl. Mattel ne priznaje bilo kakvu odgovornost u vezi s tim. Svaka aktivnost u koju se upuštate u vezi istih podložna je pravilima privatnosti i ostalim pravilima, odredbama i uvjetima korištenja, te pravilima donešenim od strane operatera Povezanih internet stranica. Mattel ne priznaje bilo kakvu odgovornost u vezi s tim.

B. Poslovanje s trećim stranama. Svaka interakcija, korespondencija, transakcija i sl. koje imate s trećim stranama kroz ili na internet stranici (uključujući na ili preko Povezanih internet stranica ili oglasa) su isključivo između Vas i treće strane (uključujući i pitanja koja se odnose na sadržaj oglasa, plaćanja, isporuke dobara i garancija (uključujući garancije na proizvode), privatnost, sigurnost podataka i sl.). Mattel ne priznaje bilo kakvu odgovornost u vezi s tim.

povratak na vrh

12. Bežični pristup.

A. Mogućnosti bežičnog interneta. Internet stranica može ponuditi određene opcije i usluge koje su Vam dostupne putem uređaja za bežićni internet. Ove opcije i usluge mogu uključivati mogućnost pristupa značajkama internet stranice i postavljanja sadržaja na internet stranicu, primanje poruka s internet stranice i preuzimanje aplikacija na Vaš internet uređaj (zajedničkim imenom, “Opcije bežičnog interneta”). Standardno slanje poruka, podataka i ostalih naknada može biti naplaćeno od pružatelja Vaših bežićnih internet opcija. Naknade i troškovi mogu se pojaviti na Vašem računu ili se odbiti od Vašeg pretplaćenog računa. Vaš pružatelj usluge može zabraniti ili uskratiti neke opcije bežićnog interneta, dok neke mogu biti nekompatibilne s njim, ili s Vašim internet uređajem. Provjerite kod svog pružatelja usluge koje su Vam mogućnosti dostupne i po kojoj cijeni. Kontaktirajte svog pružatelja usluge za bilo kakve nejasnoće s ovim u vezi.

B. Uvjeti bežićnih opcija. Slažete se s tim da Vam u vezi bežićnih opcija za koje ste se registrirali možemo slati obavijesti, koje se tiču nas ili treće strane, na Vaš internet uređaj – osim ako ne otkažete registraciju ili odustanete u skladu s procedurom sukladno našim pravilima ili zakonom. Nadalje, mi možemo prikupljati informacije povezane s Vašim korištenjem opcija bežićnog interneta. Ukoliko ste se registrirali za opcije bežićnog interneta preko internet stranice , tada pristajete na to da ćete obavijestiti Mattel o bilo kakvim promjenama povezanim s Vašim bežićnim brojem (uključujući i broj telefona) te da ćete ažurirati svoj korisnički račun na internet stranici u skladu s promjenama, ili nas obavijestiti ukoliko želite prekinuti Vašu registraciju. (Vidi odjeljak 4 gore.)

povratak na vrh

13. Rješavanje sporova.

Neki dijelovi ove sekcije 13 smatraju se “pismenim sporazumom za arbitražu” prema federalnom zakonu o arbitraži. Vi i Mattel se slažete s tim da ovaj odjeljak zadovoljava “pisane” zahtjeve prema federalnom zakonu o arbitraži.

A. Prvo – Pokušajte rješiti sporove i zabrane korištenja

Ukoliko postoje kontroverze, optužbe ili potraživanja koja proizlaze ili su povezana s internet stranicom, sadržajem, Korisnički generiranim sadržajem, Vašim Nezatraženim idejama i materijalima ili bilo kojim Dodatnim uvjetima (zajedničkim imenom, “Spor”), ili s bilo kojim stvarnim ili navodnim pravima na intelektualno vlasništvo (na "Zabrana korištenja", koje uključuje akcije navedene u sekciji 13(D) u nastavku), tada i Vi i mi pristajemo na slanje pisane obavijesti koja će uključivati smisleno objašnjenje spora s predloženim rješenjem istog. Obavijest koju ćemo Vam poslati bazirat će se na najnovijim podacima koje ste nam pružili. Ukoliko takve informacije ne postoje ili ne odgovaraju sadašnjem stanju tada, prema sekciji 13(A), nemamo nikakve obveze. Vaša obavijest nama mora biti poslana na adresu: Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, El Segundo, California, 90245, U.S.A., Pažnja: Glavni savjetnik. U vremenskom razdoblju od 60 dana od datuma primitka obavijesti druge strane, Mattel i Vi će sudjelovati u razgovoru kako bi razriješili spor ili zabranu korištenja, iako neće biti zahtjevano niti od jedne strane da se spor ili zabrana korištenja razriješi ukoliko jedna od strana ne pristaje na uvjete.

B. Forumi za alternativno rješavanje sporova.

(i) Arbitraža.

Ukoliko ne možemo riješiti Spor, kako je ranije navedeno u odjeljku 13(A) gore, unutar 60 dana od primitka obavijesti, tada Vi ili mi možemo zahtjevati arbitražu u skladu sa sekcijom 13(B). Ukoliko ne možemo riješiti Zabranu korištenja, kako je navedno u sekciji 13(A), unutar 60 dana od primitka obavijesti, tada Vi ili mi možemo predati zabranu korištenja na formalnu arbitražu samo ako Vi i Mattel date pristanak napismeno, potpisan s Vaše strane i od strane Mattelova glavnog savjetnika. U tom slučaju (i samo u tom slučaju), zabrana korištenja će se smatrati “Sporom” u Odjeljku 13(B).

Nakon isteka važećeg 60-dnevnog razdoblja i u najvećoj mjeri dopuštenog prema mjerodavnom pravu, spor će se rješavati isključivo obavezujućom arbitražom u skladu s tada aktualnim poslovnim arbitražnim pravilima američke Arbitražne Udruge ("AAA"). Ukoliko se u sporu radi o vrijednosti ne većoj od $250,000, tada će arbitražu provesti jedan neutralni arbitar koji je umirovljeni sudac ili odvjetnik s ne manje od 15 godina iskustva u području povezanom uz spor, koji će upravljati postupkom u skladu s AAA pomoćnim procedurama u vezi korisničkih sporova. Ukoliko se u sporu radi o materijalnoj vrijednosti većoj od $250,000 ili ako Mattel odluči prema vlastitom nahođenju snositi troškove arbitraže koji premašuju troškove arbitraže s jednim neutralnim arbitrom, tada će se arbitraža održati pred tročlanom komisijom, s po jednim članom odabranim sa svake strane, te s trećim (predsjedavajućim članom vijeća) određenim od strane ostala dva arbitra ili od strane AAA u skladu s pravilima komercijalne arbitraže. Na arbitra ili arbitražno vijeće, ovisno o slučaju, primjenjivati će se zakoni i odredbe ovog Korisničkog ugovora i Dodatnih uvjeta, odredit će se sporovi u skladu s važećim zakonom i ustanovljenim činjenicama, ni na koji drugi način, te će se donijeti obrazložena odluka. Ukoliko Vi ili Mattel zajednički ne pristanete na arbitražni postupak glede zabrane korištenja kako je navedeno u predhodnom stavku ove sekcije 13(B)(i), tada se taj stavak i ostatak sekcije 13(B) neće primjenjivati na zabranu korištenja.

Ukoliko jedna strana pravilno podnese zahtjev za formalnu arbitražu AAA-u, no AAA ne želi ili ne može odrediti datum saslušanja unutar 60 dana od podnošenja zahtjeva, tada bilo koja od strana može izbrati sudsku arbitražu i posredničke usluge (“JAMS”) prema arbitražnim pravilima i procedurama JAMS-a, ili bilo koje arbitražne uprave na koje pismeno pristanete i Vi i Mattel. Samostalna praksa arbitra na određenom pravnom području i prag od $250,000 koji određuje broj arbitara koji se dodjeljuju sporu, kako je naznačeno u predhodnom stavku gore za AAA arbitražu, zakonitosti su koje se također primjenjuju i na arbitraže koje provodi JAMS ili drugi pružatelji arbitražnih usluga.

Podatke o procedurama, pravilima i naknadama AAAa i JAMSa možete dobiti na:

AAA: 800.778.7879
http://www.adr.org/ JAMS: 949.224.1810
http://www.jamsadr.com/

(ii) Priroda, ograničenja i mjesto alternativnog rješenja spora. U arbitražnom postupku, baš kao i na sudu, arbitar mora poštovati odredbe ovog Korisničkog sporazuma (i sve Dodatne uvjete) te može dodijeliti pobjedničkoj strani naknadu za štete i ostale naknade (uključujući i naknadu za odvjetnika). Ipak, KOD ARBITRAŽE (A) NEMA SUCA ILI POROTE, (B) ARBITRAŽNI POSTUPAK I ISHOD PODLIJEŽU STANOVITIM PRAVILIMA POVJERLJIVOSTI, I (C) SUDSKA KONTROLA ARBITRAŽNOG ISHODA JE OGRANIČENA. Sve strane imaju pravo, da o vlastitom trošku, budu zastupane od strane odvjetnika ili drugog pravnog zastupnika po njihovom izboru. Ako je potrebno saslušanje osobe u arbitražnom postupku, tada će se ono održati u "statističkom području metropole" (kako je određeno od U.S. Census Bureau) gdje je prijavljeno Vaše boravište u vrijeme kada je spor predan na arbitražu. Vi i mi ćemo platiti administrativne i troškove arbitrara i ostale troškove u skladu s pravilima arbitraže; ali ako se primjenjuju arbitražna pravila ili zakoni koji zahtijevaju od Mattela da plati veći dio ili sve od tih naknada i troškova kako bi rješenje iz sekcije 13 bilo provedivo, onda Mattel ima pravo izabrati platiti naknade i troškove, te nastaviti do arbitraže. Objavljivanje relevantnih činjenica ili dokumenata protivnoj stranci u sporu biti će dozvoljeno u skladu s primjenjivim arbitražnim pravilima. Arbitrova odluka se mora sastojati od pisane izjave koja navodi određenje prema svakoj tvrdnji u sporu, te mora sadržavati navode o osnovnim nalazima i zaključcima na kojima se zaključak i svaki pravorijek (ako postoji) temelji. Procjena arbitražne odluke i svakog pravorijeka (ako koji postoji) može se upisati na bilo kojem sudu koji ima nadležnost nad strankama u sporu, na temelju sekcije 9 Federalnog zakona o arbitraži.

C. Ograničeno vrijeme za podnošenje zahtjeva. PREMA NAJDULJEM ZAKONOM DOZVOLJENOM VREMENU, UKOLIKO VI ILI MI ŽELIMO POTVRDITI SPOR (ALI NE ZABRANU KORIŠTENJA) PROTIV ONOG DRUGOG, TADA TO MORAMO POKRENUTI (OD ZAPRIMANJA PISMENE OBAVIJESTI KAKO JE NAVEDENO U ODJELJKU 13(A) IZNAD) UNUTAR ROKA OD GODINE DANA NAKON ŠTO JE SPOR ZAPOČEO – ILI ĆE BITI ZAUVIJEK ZATVOREN.

D.Sudska zabrana Prethodne odredbe ovog Odjeljka 13. neće se primjenjivati na bilo kojem pravnom postupku provedenom od strane Mattela koji traži zabranu ili drugu odgovarajuću naknadu u vezi s bilo kakvim gubitkom, troškom ili štetom (ili bilo kojim potencijalnim gubitkom, troškom ili štetom) koji se odnose na internet stranice, bilo koji sadržaj, Vaš Korisnički generirani sadržaj ili Nezatražene ideje i materijale i/ili Mattelova prava intelektualnog vlasništva (uključujući da Mattel može tvrditi da je u sporu), Mattelovo poslovanje, i/ili Mattelove proizvode ili usluge.

E. Pitanja malih šteta isključena su iz arbitražnih zahtjeva. Bez obzira na predhodno navedeno, bilo tko od nas može podnijeti kvalificirani zahtjev za sudski spor (ali ne zabranu korištenja) na pomirbenom sudu.

F. Bez grupnih akcija. Sporovi će se presuditi samo na individualnoj osnovi, i neće biti konsolidirani s bilo kojim drugim arbitražama ili drugim postupcima koji uključuju bilo kakav zahtjev ili kontroverze od strane bilo koje druge osobe. Ali ako iz bilo kojeg razloga nadležni sud ili bilo koji arbitar odredi na temelju sekcije 13(b)(i) gore, da je to ograničenje nesavjesno ili neprovedivo, tada se naš dogovor u sekciji 13(b) koji govori o arbitraži neće primijeniti i spor se isključivo mora podnijeti na sud temeljem sekcije 13(G) u nastavku.

G. Federalni i državni sudovi u Los Angelesu. Osim u mjeri u kojoj se zahtijeva arbitraža u sekciji 13(B) gore, te osim na izvršenje arbitražne odluke ili presude, sva djelovanja ili postupci koji se odnose na spor ili zabranu korištenja mogu se jedino pokrenuti na državnom ili saveznom sudu u Los Angelesu, California. Prema tome, Vi i Mattel isključivo u takvim slučajevima pristajete na nadležnost navedenih sudova.

povratak na vrh

14. ODRICANJE OD ZASTUPANJA I JAMSTVA .

VAŠ PRISTUP I KORIŠTENJE OVE INTERNET STRANICE JE NA VAŠU VLASTITU ODGOVORNOST.

USLUGA INTERNET STRANICE JE PRUŽENA U OBLIKU “U KOJEM JEST”, “KAO DOSTUPNA”, I U OSNOVI “S NEDOSTACIMA”. Zbog toga, u najduljem zakonski dopuštenom vremenskom periodu, Mattel, Inc. i njihove podružnice, njihovi zaposlenici, direktori, članovi, upravitelji, dioničari, agenti, prodavači, vlasnici licenci, izvođači, kupci i pravni nasljednici (zajedničkim imenom, “Članice Mattela") ovime se odriču dati bilo kakve izjave, jamstva, potvrde ili obećanja, izričita ili podrazumijevana za:

OSIM ZA SPECIFIČNA JAMSTVA OSIGURANA U DODATNIM ODREDBAMA OD STRANE MATTELOVIH ČLANICA KOJE SU TAKOĐER PROIZVOĐAČI KOJI SU UKLJUČENI SVOJIM PROIZVODOM KOJI STE KUPILI OD NAS, MATTELOVE ČLANICE SE OVIM PUTEM OGRAĐUJU OD SVIH JAMSTAVA, ISKAZA ILI PREDPOSTAVKI, UKLJUČUJUĆI I GARANCIJU PRODAJE, POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, NEPOVREĐIVANJA ILI PROTUPRAVNOG PRISVAJANJA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA I PRAVA TREĆIH STRANA, NASLOVA, OBIČAJA, TRGOVINE, SPOKOJA, INTEGRACIJE SUSTAVA I SLOBODE OD KOMPJUTERSKIH VIRUSA.

Neke jurisdikcije ograničavaju ili ne dozvoljavaju odricanje od pretpostavljenih ili drugih garancija, tako da se gornja odricanja neće primjenjivati na područjima na kojima su na snazi zakoni tih jurisdikcija.

povratak na vrh

15. OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI MATTELOVIH ČLANICA.

NI POD KOJIM UVJETIMA NI JEDNA ČLANICA MATELLA NEĆE BITI ODGOVORNA ILI NADLEŽNA ZA BILO KAKAV GUBITAK ILI ŠTETU BILO KAKVE VRSTE, uključujući ozljede ili smrt, ili za bilo kakve izravne, neizravne, ekonomske, zakonske, posebne, kaznene, uzgredne, ili značajne gubitke ili štete koji su izravno ili neizravno povezani s:

Predhodno navedena ograničenja odgovornosti biti će primjenjena čak iako je bilo koji od prethodno navedenih događaja ili okolnosti bio predvidiv, i čak iako su članice Mattela bile upozorene na njih ili trebale znati da postoji mogućnost takvih gubitaka ili šteta, bez obzira na to jeste li podnijeli tužbu zbog nemara, objektivne odgovornosti ili delikta (uključujući i da li je bilo uzrokovano u cijelosti ili djelomično, nemarom, Božjim činom, greškama u telekomunikacijama ili uništenjem stranice).

Neke jurisdikcije ne dopuštaju odricanje ili ograničenje slučajnih ili posljedičnih šteta vrsta koje su predhodno opisane, tako da se ranije navedena odricanja ili ograničenja u tom slučaju ne mogu primjeniti na Vas.

OSIM KAO ŠTO JE NAVEDENO U DODATNIM UVJETIMA, DO MJERE KOJA JE MAKSIMALNO DOPUŠTENA ZAKONOM, NI U KOM SLUČAJU MATTELOVE ČLANICE NEĆE SNOSITI SVU ODGOVORNOST ZA SVE MOGUĆE ŠTETE, GUBITKE I UZROKE AKCIJA U VEZI S VAŠIM PRISTUPOM I KORIŠTENJEM INTERNET STRANICE I VAŠIM PRAVIMA ODREĐENIM OVIM KORISNIČKIM UGOVOROM, AKO TAJ IZNOS PREMAŠUJE IZNOS KOJI STE UPLATILI MATTELU U VEZI S TRANSAKCIJOM(AMA); POD UVJETOM DA SE OVAJ PROPIS NEĆE PRIMJENJIVATI UKOLIKO SUD MJERODAVNE JURISDIKCIJE BUDE SMATRAO DA JE TO NESAVJESNO. DA POJASNIMO, PEDHODNO NAPISANO NITI PRODUŽUJE NITI LIMITIRA BILO KAKVU GARANCIJU NA PROIZVOD KOJU PRUŽA PROIZVOĐAČ FIZIČKOG PROIZVODA.

Obzirom na bilo koje elektronske komercijalne usluge na Mattelovoj stranici, stanovnici Kalifornije imaju pravo na slijedeća posebna prava potrošaća: ukoliko imate pritužbu, možete kontaktirati Službu za reklamacije kod Zavoda za potrošaće na Odsjeku za prava potrošaća putem pošte na adresi: 400 R St., Suite 1080, Sacramento, California, 95814, ili putem telefona: 916.445.1254. Vidi također: http://www.dca.ca.gov

povratak na vrh

16. Odricanje od zabrana i naknada.

UKOLIKO TVRDITE DA STE PRETRPJELI BILO KAKVE GUBITKE, ŠTETE ILI POVREDE U VEZI S VAŠIM KORIŠTENJEM INTERNET STRANICE, TADA GUBICI, ŠTETE I POVREDE NEĆE BITI NEPOPRAVLJIVE ILI DOSTATNE DA VAM SE OMOGUĆI MJERA ILI NEKA DRUGA PRAVNA POTPORA BILO KOJE VRSTE. OVO ZNAČI DA SE, U VEZI S VAŠIM ZAHTJEVOM, SLAŽETE DA NEĆETE TRAŽITI, I DA VAM NEĆE BITI DOZVOLJENO DOBITI, BILO KAKVU SUDSKU ILI DRUGU AKCIJU KOJE MOGU OMETATI ILI PRIJEČITI RAZVOJ ILI KORIŠTENJE BILO KOJE INTERNET STRANICE, SADRŽAJA, KORISNIČKI GENERIRANOG SADRŽAJA, NEPREDVIĐENIH IDEJE ILI MATERIJALA, PROIZVODA, USLUGA ILI DRUGOG INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA U VLASNIŠTVU, POD LICENCOM ILI KONTROLOM MATTELA (UKLJUČUJUĆI VAŠ LICENCIRANI KORISNIČKI GENERIRANI SADRŽAJ) ILI MATTELOVIH DAVATELJA LICENCI.

povratak na vrh

17. Opće odredbe.

povratak na vrh

Zadnja promjena: 14. svibanj, 2012.

© 2011 Mattel, Inc. Sva prava zadržana.

Legenda zaštitnih znakova

ZAŠTITNI ZNACI U VLASNIŠTVU MATTELA:

Fisher-Price, Inc., Mattelova podružnica, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A. ©2011 Mattel, Inc. Sva prava zadržana. ® i ™ označuju U.S. zaštitne znakove Mattela, Inc., osim ako nije drugačije naznačeno.

BARBIE i pripadajući zaštitni znaci i dizajn pripadaju i koriste se pod licencom od Mattela, Inc. ©2010 Mattel, Inc. Sva prava zadržana.

COMPUTER COOL SCHOOL™:

M7943 Computer Cool School™ CLIFFORD™! Softver
©2008 Scholastic Entertainment Inc. SCHOLASTIC i loga su zaštitni znaci Scholastic Inc. CLIFFORD THE BIG RED DOG, CLIFFORD, EMILY ELIZABETH i loga su zaštitni znaci Normana Bridwella.
ZB Font Method Copyright © Zaner-Bloser.

M7944 Computer Cool School™ Dora & Diego softver
© 2009 Viacom International Inc. Sva prava zadržana. Nickelodeon, Dora the Explorer, Go, Diego, Go!, i svi povezani naslovi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc.
ZB Font Method Copyright © Zaner-Bloser.

M7945 Computer Cool School™ SCOOBY-DOO!™ softver
SCOOBY-DOO i svi povezani likovi i elementi su zaštitni znaci od © Hanna-Barbera. WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s08)

M7946 Computer Cool School™ SpongeBob SquarePants™ softver
© 2009 Viacom International Inc. Sva prava zadržana. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants kreirani od Stephena Hillenburga.
ZB Font Method Copyright © Zaner-Bloser.

P8884 Computer Cool School™ Wonder Pets softver
© 2009 Viacom International Inc. Sva prava zadržana. Nickelodeon, Wonder Pets! i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc.

P8885 Computer Cool School™ Ni Hao, Kai-Lan softver
© 2009 Viacom International Inc. Sva prava zadržana. Nickelodeon, Ni Hao, Kai-Lan! i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc.

P8886 Computer Cool School™ Super Why! softver
© 2009 Out of the Blue Enterprises LLC. Sva prava zadržana. SUPER WHY i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Enterprises LLC.

R9702 Computer Cool School™ DC Super Friends™ softver
DC SUPER FRIENDS i svi povezani likovi i elementi su zaštitni znaci od © DC Comics. WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s09)

ODJELJAK UMJETNOSTI I IGRE:

Rođendanska slavlja
© 1998 by Penny Warner. Reizdanje "Rođendanska slavlja za djecu" uz dozvolu izdavača, Meadowbrook Press.
© 1999 by Penny Warner. Reizdanje "Rođendanska slavlja za bebe" uz dozvolu izdavača, Meadowbrook Press.

Igra i učenje
© 1999 by Penny Warner. Reizdanje "Igra i učenje za bebe" uz dozvolu izdavača, Meadowbrook Press.
© 2000 by Penny Warner. Reizdanje "Igra i učenje za predškolce" uz dozvolu izdavača, Meadowbrook Press.

Izrada
© 2003 by Patricia Kuffner. Reizdanje "Radna knjiga za umjetničku izradu" uz dozvolu izdavača, Meadowbrook Press.
© 1999 by Patricia Kuffner. Reizdanje "Radna knjiga za malu djecu" uz dozvolu izdavača, Meadowbrook Press.
© 1998 by Patricia Kuffner. Reizdanje "Radna knjiga za predškolce" uz dozvolu izdavača, Meadowbrook Press.

DC SUPER FRIENDS:

W3572 DC Super Friends™ Batmobile sa svjetlima
W3573 DC Super Friends™ The Jokermobile™ sa svjetlima
W3577 DC Super Friends™ Spiralna trkača staza
DC SUPER FRIENDS i svi povezani likovi i elementi su zaštitni znaci od © DC Comics.
WB SHIELD: TM & © Warners Bros. Entertainment Inc.
(s11)

DIGITALNE APLIKACIJE:

Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Music Store i iTunes Store su zaštitni znaci od Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. App trgovina je službeni znak Apple Inc.

DISNEY/PIXAR CARS 2:

V4100 Power Wheels®: Disney/Pixar Cars 2 Mater
V7599 Disney/Pixar Cars 2 Mater proizvodi balone od sapunice
V7600 Disney/Pixar Cars 2 Spiralna trkača staza
V7611 Disney/Pixar Cars 2 Lightning McQueen sa svjetlima
V7612 Disney/Pixar Cars 2 Mater sa svjetlima
V7613 Disney/Pixar Cars 2 Finn McMissile sa svjetlima
V9957 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Staza za cestovnu utrku
V9958 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Staza za utrku po blatu
V9959 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Staza s križanjem
V9961 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Bijeg iz Big Bentleya
V9962 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Eiffel Tire Crash™
V9964 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Lightning McQueen na daljinsko upravljanje
V9965 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 RC Mater špijun
V9966 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 RC Rod Redline
V9967 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 RC Grem
V9968 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 RC Francesco
V9969 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Svjetski Grand Prix set na daljinsko upravljanje
W0262 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Acer i pričajuća Holley Shiftwell
W0263 GeoTrax®: Disney/PixarCars 2 Petrov Trunkov i pričajući Finn McMissile
W0275 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 Svjetski Grand Prix
W0284 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 Finn McMissile
W0285 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 Francesco Bernoulli
W0286 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 Mater
W0287 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 Lightning McQueen
W0288 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 Nigel Gearsley
W0289 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 Jeff Gorvette
W0290 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 Professor Z
W0291 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 Holley Shiftwell
W0380 Disney/Pixar Cars 2 Lightning McQueen Ploča za crtanje
W0381 Disney/Pixar Cars 2 Mater Ploča za crtanje
W0382 Disney/Pixar Cars 2 Finn McMissile Ploča za crtanje
W1462 Disney/Pixar Cars 2 Klasična ploča za crtanje
W1676 Disney/Pixar Cars 2 Klasična ploča za crtanje
W1720 Imaginext®: Disney/Pixar Cars 2 Francesco Bernoulli i pobjedničko postolje
W1721 Imaginext®: Disney/Pixar Cars 2 Lightning McQueen i Pit Stop
W1722 Imaginext®: Disney/Pixar Cars 2 Grem, Acer i špijunska kamera
W1892 Imaginext®: Disney/Pixar Cars 2 Mater i Gong
W1893 Imaginext®: Disney/Pixar Cars 2 Finn McMissile i simulator treninga
W2068 Imaginext®: Disney/Pixar Cars 2 Mack Hauler i Lightning McQueen
W2603 Power Wheels®: Disney/Pixar Cars 2 Lightning McQueen Vozilo na guranje
W2604 Power Wheels®: Disney/Pixar Cars 2 Lightning McQueen
W3001 View-Master®: Disney/Pixar Cars 2 Pravi dvogled i 3D preglednik
W3002 View-Master®: Disney/Pixar Cars 2 Pravi dvogled i 3D preglednik
W3599 GeoTrax® Disney/Pixar Cars 2 Svjetski Grand Prix Mega Set
W6160 Wheelies™: Disney/Pixar Cars 2 Mater
W6161 Wheelies™: Disney/Pixar Cars 2 Lightning McQueen
W6162 Wheelies™: Disney/Pixar Cars 2 Francesco
W6163 Wheelies™: Disney/Pixar Cars 2 Finn McMissile
W6169 Wheelies™: Disney/Pixar Cars 2 Staza za utrku
X0061 Wheelies™: Disney/Pixar Cars 2 Staza za utrku sa zvukovima
X0051 Wheelies™: Disney/Pixar Cars 2 Jeff Gorvette
X0052 Wheelies™: Disney/Pixar Cars 2 Holley Shiftwell
W8686 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Lewis Hamilton i Raoul sa zvucima utrke
X0693 Disney/Pixar Cars 2 Kid-Tough™ Mini ploča za pisanje
X0694 Disney/Pixar Cars 2 Kid-Tough™ Mini ploča za pisanje
Disney/Pixar elements © Disney/Pixar; prava na osnovna vozila su u vlasništvo slijedećih trećih strana, konkretnije: Pozadinu je inspirirao Cadillac Ranch uz Ant Farm (Lord, Michels i Marquez) © 1974; Bentley je zaštitni znak od Bentley Motors Limited; Gremlin, Hudson Hornet i Pacer su zaštitni znaci od Chrysler LLC; Jeep® i Jeep® grille design su registrirani zaštitni znaci od Chrysler LLC; Darrell Waltrip marke koriste se su uz dozvolu od Darrell Waltrip Motor Sports; FIAT i Topolino su zaštitni znaci od FIAT S.p.A.; Mercury, Model T, Mondeo i Mustang su zaštitni znaci od Ford Motor Company; Chevrolet Impala, Corvette, El Dorado i Monte Carlo su zaštitni znaci od General Motors; Mack je zaštitni znak od Mack Trucks, Inc.; Maserati loga i oznake modela su zaštitni znaci od Maserati S.p.A. i koriste se pod licencom; Mazda Miata je zaštitni znak od Mazda Motor Corporation; Mini Cooper je zaštitni znak od BMW AG; Zaštitni znaci OPEL i CORSA su registrirani zaštitni znaci od Opel Eisenach GmbH/GM UK Ltd; Ape je zaštitni znak od Piaggio; Porsche je zaštitni znak od Porsche; Sarge's rank insignia dizajn koristi se uz odobrenje U.S. Army; Volkswagen trademarks, dizajn patenti i autorska prava koriste se uz odobrenje vlasnika Volkswagen AG.

DISNEY BABY:

X6178 Amazing Animals™ Disney Baby Nemo Prijatelji za kupanje koji se slažu jedan u drugog
X6172 Amazing Animals™ Disney Baby Dumbo Vlakić koji potiče puzanje
X5144 Amazing Animals™ Disney Baby Choo Choo Vlakić uz koji se može pjevati
X6604 Amazing Animals™ Disney Baby Prskalica za kadu
X6176 Amazing Animals™ Disney Baby Thumper
X6842 Amazing Animals™ Hakuna Matata Igračka koja se slaže i nosi sa sobom kao torba
Y1362 Disney Baby Dory Dječje ogledalo
X7989 Disney Baby Lion King Circle of Friends™ Vrtuljak
X7751 Disney Baby Lion King Peek-a-Boo Umirivač za bebe sa svjetlom
X7300 Disney Baby Lion King Mobil s mogučnošću projiciranja
X7293 Disney Baby Lion King Zvečka
X7301 Disney Baby Minnie Mouse Mobil
X7296 Disney Baby Minnie Mouse Zvečka
X7294 Disney Baby Minnie Mouse Meka torbica
X7295 Disney Baby Minnie’s Zabavna kutijica "za puder" s dječjim ogledalom i zvucima
X7298 Disney Baby Minnie’s Podloga za igru
Y0049 Disney Baby Nemo Grizalica za desni
Y0050 Disney Baby Nemo's Mini Mobil
X7299 Disney Baby Simba’s Velika podloga za igru
X7292 Disney Baby Simba's Meka knjižica
Y0048 Disney Baby Squirt's Grizalica za desni sa zvucima
©Disney disneybaby.com
©Disney/Pixar

DISNEY/PIXAR TOY STORY 3:

T2406 Disney/Pixar Toy Story 3 Veliki Rex koji riče
T2745 Disney/Pixar Toy Story 3 Spiralna trkača staza
T2747 Disney/Pixar Toy Story 3 Bullseye sa svjetlom
T2748 Disney/Pixar Toy Story 3 Rex sa svjetlom
T2749 Disney/Pixar Toy Story 3 Evil Dr. Porkchop sa svjetlom
T3774 Disney/Pixar Toy Story 3 Talking Chatter Telephone®
W2762 Disney/Pixar Toy Story 3 Trixie sa svjetlom
W2763 Disney/Pixar Toy Story 3 Buttercup sa svjetlom
©Disney/Pixar
www.disney.com/toystory

DOODLE BEAR®:

W0376 Doodle Bear® Ružičasti
W0377 Doodle Bear® Ljubičasti
W0378 Doodle Bear® Nebesko plavi
W1709 Doodle Bear® Markeri čiji se trag može oprati
W5535 Doodle Bear
® Pečati čiji se trag može oprati 

W9707 Doodle Bear Babies™ Mačkica
W9709 Doodle Bear Babies™ Psić
W9708 Doodle Bear Babies™ Zeko
Doodle Bear je registrirani zaštitni znak od Ed Kaplan Associates, LLC
©Ed Kaplan Associates, LLC 2010, sva prava zadržana.

DOODLE PRO®:

L6976 SpongeBob SquarePants™ Kid-Tough™ Mini ploča za crtanje
©2009 Viacom International Inc. Sva prava zadržana. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants kreirani od Stephena Hillenburga.

N3392 The Wonder Pets™ Kid-Tough™ Mini ploča za crtanje
©2009 Viacom International Inc. Sva prava zadržana. Nickelodeon, Wonder Pets! i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc.

P9693 Barbie™ Kid-Tough™ Mini ploča za crtanje
P7942 Barbie™ Kid-Tough™ Klasična ploča za crtanje
BARBIE i pripadajući zaštitni znaci i dizajn su u vlasništvu, i korišteni pod licencom od Mattela, Inc. ©2008 Mattel, Inc. Sva prava zadržana.

R1603 Toy Story™ Kid-Tough™ Mini ploča za crtanje
R1604 Toy Story™ Kid-Tough Mini ploča za crtanje
T3956 Disney/Pixar Toy Story 3 Kid-Tough Klasična ploča za crtanje
T3961 Disney/Pixar Toy Story 3 Kid-Tough Mini ploča za crtanje
©Disney/Pixar

R4318 Ni Hao, Kai-Lan!™ Kid-Tough™ Ploča za crtanje
©2009 Viacom International Inc. Sva prava zadržana. Nickelodeon, Ni Hao, Kai-Lan! i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc.

T3823 Thomas the Tank Engine™ Kid-Tough™ Ploča za crtanje
© 2010 Gullane (Thomas) Limited.
Thomas ime i lik i Thomas & Friends loga su zaštitni znaci od Gullane (Thomas) Limited i njegovih podružnica koje su registrirane u mnogim jurisdikcijama širom svijeta.

T4970 DC Super Friends™ Kid-Tough Ploča za crtanje
R9952 Kid-Tough™ Mini ploča za crtanje DC Super Friends™ Batman
R9953 Kid-Tough™ Mini ploča za crtanje DC Super Friends™ Superman
DC SUPER FRIENDS i svi povezani likovi i elementi su zaštitni znaci od © DC Comics. WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s10)

W9700 Doodle Pro® Dora the Explorer™ Ploča za crtanje
© 2011 Viacom International Inc. Sva prava zadržana. Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc.

V9145 Doodle Pro® Nickelodeon SpongeBob SquarePants™ Ploča za crtanje
© 2011 Viacom International Inc. Sva prava zadržana. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants kreirani od Stephena Hillenburga.

FISHER-PRICE® GAMES:

R3193 Barbie® Karte za igru slaganja parova
BARBIE i pripadajući zaštitni znaci i dizajni su u vlasništvu, i korišteni pod licencom Mattela, Inc.
©2010 Mattel, Inc. Sva prava zadržana.

M3910 Disney/Pixar Cars Karte za igru slaganja parova
©Disney/Pixar Disney/Pixar elements ©Disney/Pixar, ne uključuje osnovna vozila u vlasništvu trećih strana: Hudson Hornet™, Chevrolet Impala™, Porsche™, Mercury™, and Jeep®. Sarge's rank insignia dizajn korišten je uz odobrenje U.S. Army.

R2825 Dora My First UNO® Igra
©2010 Viacom International Inc. Sva prava zadržana. Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc.

T4767 Handy Manny™ Karte za igru slaganja parova
R2751 Handy Manny™ My First UNO® Igra
T4766 Handy Manny™ Tic Tac Bingo
Disney Elements © Disney

N5831 Mickey Mouse Clubhouse My First UNO® Velike karte za igru
©Disney

R3483 My Size® Thomas & Friends™ Slagalica
R3487 24-Piece Thomas & Friends™ Slagalica
R3488 Thomas & Friends™ Thomas at Sodor Steamworks Slagalica
R3490 Thomas & Friends™ Thomas with Crane Slagalica
R3489 Thomas & Friends™ Thomas with Station Crowd Slagalica
R9317 Thomas & Friends™ Tic Tac Bingo
R2823 Thomas & Friends™ My First UNO® Velike karte za igru
R3195 Thomas & Friends™ Igra rođendanskog iznenađenja
R5237 Thomas & Friends™ Igra slaganja parova
© 2010 Gullane (Thomas) Limited. Thomas ime i lik i Thomas & Friends zaštitni su znaci od Gullane (Thomas) Limited i njegovih podružnica koje su registrirane u mnogim jurisdikcijama širom svijeta.

GEOTRAX®:

P5370 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Lightning McQueen's Close Call
P6246 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Radiator Springs Lightning McQueen na daljinsko upravljanje
P6247 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Mater na daljinsko upravljanje
P6248 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Doc Hudson na daljinsko upravljanje
P6251 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Ramone's Body Art
P7587 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Flo's V-8 Café
P8459 GeoTrax® Disney/Pixar Car Sally i staza
P8460 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Sarge i staza
R2771 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Sheriff's Lookout Mountain
R2772 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Lightning McQueen na daljinsko upravljanje
R3125 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Trev i staza
T6200 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Brand New Mater na daljinsko upravljanje
T6206 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Dinoco Lightning McQueen na daljinsko upravljanje
T7158 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Chick Hicks na daljinsko upravljanje
T7159 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Red na daljinsko upravljanje
T7160 Geotrax® Disney/Pixar Cars Luigi's Casa Della Tires
T7959 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Fillmore's Tent
W6842 GeoTrax® Disney/Pixar Cars 2 Miles Axelrod na daljinsko upravljanje
X3073 GeoTrax® Disney/Pixar Cars 2 Jeff Gorvette na daljinsko upravljanje
©Disney/Pixar
Disney/Pixar elements ©Disney/Pixar, ne uključuje osnovna vozila u vlasništvu trećih strana: Hudson Hornet™, Chevrolet Impala™, Porsche™, Mercury™, i Jeep®. Sarge's rank insignia dizajn korišten je uz odobrenje U.S. Army.

T2750 GeoTrax® Disney/Pixar Toy Story 3 Most koji eksplodira set na daljinsko upravljanje
T7161 GeoTrax® Disney/Pixar Toy Story 3 Turbo bijeg na daljinsko upravljanje
©Disney/Pixar
www.disney.com/toystory

V7872 GeoTrax® DC Super Friends™ Batmobile na daljinsko upravljanje
V7873 GeoTrax® DC Super Friends™ Batmanova mašina
V7874 GeoTrax® DC Super Friends™ The Jokerova mašina
V8488 GeoTrax® DC Super Friends™ The Batcave set na daljinsko upravljanje
V8490 GeoTrax® DC Super Friends™ Gotham City
V8491 GeoTrax® DC Super Friends™ The Jokerova jazbina
V8785 GeoTrax® DC Super Friends™ The Joker Paket tračnica
V8786 GeoTrax® DC Super Friends™ Batman™ Paket tračnica
W9959 GeoTrax® DC Super Friends™ Green Lantern mašina
DC SUPER FRIENDS i svi povezani likovi i elementi su zaštitni znaci od © DC Comics
WB SHIELD: TM & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
(s11)

GROW WITH ME™ WHEELS:

V7609 Barbie™ Grow with Me™ 3-iu-1 Skateboard
V7621 Barbie™ Grow With Me™ 1,2,3 koturaljke™
V7623 Barbie™ Grow With Me™ 1,2,3 InLine koturaljke™
BARBIE i pripadajući zaštitni znaci i dizajn u vlasništvu su, i koriste se pod licencom od Mattel, Inc. © 2010 Mattel, Inc. Sva prava su zadržana.

SVIJET HEROJA:

T5623 Hero World™ DC Super Friends™ Batman™ i Batcycle™
T5624 Hero World™ DC Super Friends™ The Joker i veseli auto
T6106 Hero World™ DC Super Friends™ Transformirajući Batmobile™
T6108 Hero World™ DC Super Friends™ Batman™
T6109 Hero World™ DC Super Friends™ The Joker
T6111 Hero World™ DC Super Friends™ The Penguin™
T6112 Hero World™ DC Super Friends™ Superman™
T6113 Hero World™ DC Super Friends™ Mr. Freeze™
W9524 Hero World™ DC Super Friends™ Aquaman i vozilo
W9516 Hero World™ DC Super Friends™ VOICE COMM™ Batman
W9585 Hero World™ DC Super Friends™ VOICE COMM™ Green Lantern
W9536 Hero World™ DC Super Friends™ Voice Comm™ Motion Max™ Batwing
W9515 Hero World™ DC Super Friends™ VOICE COMM™ Superman™
X4401 Hero World™ DC Super Friends™ VOICE COMM™ The Joker
DC SUPER FRIENDS i svi povezani likovi i elementi su zaštitni znaci od © DC Comics
WB SHIELD: TM & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
(s12)

IMAGINEXT®:

M5646 Imaginext® DC Super Friends™ The Penguin™
M5647 Imaginext® DC Super Friends™ Batman™
M5648 Imaginext® DC Super Friends™ Superman™
M5650 Imaginext® DC Super Friends™ Batmobile™
M5651 Imaginext® DC Super Friends™ Batcopter™
M5652 Imaginext® DC Super Friends™ Batcave™
M8124 Imaginext® DC Super Friends™ The Joker
N3701 Imaginext® DC Super Friends™ Mr. Freeze™
N3702 Imaginext® DC Super Friends™ Batcycle™
N4301 Imaginext® DC Super Friends™ Batwing™
P5455 Imaginext® DC Super Friends™ The Batmobile
P8086 Imaginext® DC Super Friends™ Arctic Batman™
P8087 Imaginext® DC Super Friends™ Robin™ i Cycle
R5511 Imaginext® DC Super Friends™ Two-Face™
R5512 Imaginext® DC Super Friends™ The Riddler™
R5514 Imaginext® DC Super Friends™ Green Lantern™ avion
T2060 Imaginext® DC Super Friends™ Jokerova kuća zabave
T4263 Imaginext® DC Super Friends™ The Riddler™ i auto
V2754 Imaginext® DC Super Friends™ Batboat
V2756 Imaginext® DC Super Friends™ K. Croc™
V2757 Imaginext® DC Super Friends™ Hawkman i The Flash™
W9540 Imaginext® DC Super Friends™ Jokerov tenk
W9636 Imaginext® DC Super Friends™ Batmobile s motorom
W9637 Imaginext® DC Super Friends™ Gotham City
W9642 Imaginext® DC Super Friends™ Gotham City zatvor
W9556 Imaginext® DC Super Friends™ Batman™ i podmornica
X6154 Imaginext® DC Super Friends™ Mr. Freezeov glavni štab
W9557 Imaginext® DC Super Friends™ Aquaman i Robo Shark
DC SUPER FRIENDS i svi povezani likovi i elementi su zaštitni znaci od © DC Comics.
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s12)

T2059 Imaginext® Disney/Pixar Toy Story 3 Hodajući Rex
T2455 Imaginext® Disney/Pixar Toy Story 3 Tri-County kamion za odvoz smeća
T2456 Imaginext® Disney/Pixar Toy Story 3 Evil Dr. Porkchop's svemirski brod
T2739 Imaginext® Disney/Pixar Toy Story 3 Woody i Bullseye
T2740 Imaginext® Disney/Pixar Toy Story 3 Buzz Lightyear sa svemirskim brodom
T2741 Imaginext® Disney/Pixar Toy Story 3 Lotso sa Sparks-om i Chunk-om
T3636 Imaginext® Disney/Pixar Toy Story 3 Tri-County odlagalište
V0459 Imaginext® Disney/Pixar Toy Story 3 Rex s Hamm-om i Alien-om
W9645 Imaginext® Disney Pixar Toy Story Pizza Planet
X4086 Imaginext® Disney Pixar Toy Story Pizza Planet kamion
©Disney/Pixar
www.disney.com/toystory

IMAGINEXT SPONGEBOB SQUAREPANTS

W9590 Imaginext® SpongeBob SquarePants Bikini Bottom autobus
W9588 Imaginext® SpongeBob SquarePants Mr. Krabs i Squidward
W9639 Imaginext® SpongeBob SquarePants set za igru
X7471 Imaginext® SpongeBob SquarePants SpongeBob i Patrick
X4077 Imaginext® SpongeBob SquarePants SpongeBob i Sandy
© 2012 Viacom International Inc. Sva prava zadržana. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants i svi povezani naslovi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc. kreirani od Stephena Hillenburga.

iXL:

R9705 iXL™ Edukativni softver—Disney/Pixar Toy Story 3
Disney/Pixar elements © Disney/Pixar
Slinky® Dog. © Poof-Slinky, Inc.

R9706 iXL™ Edukativni softver—Disney Princess
R9707 iXL™ Edukativni softver—Disney Handy Manny
W0434 iXL™ Edukativni softver—Mickey Mouse Clubhouse
Disney Elements © Disney

R9708 iXL™ Edukativni softver—DC Super Friends™ Batman the Brave and the Bold
BATMAN: THE BRAVE AND THE BOLD i svi povezani likovi i elementi su zaštitni znaci od © DC Comics.
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s10)

R9709 iXL™ Edukativni softver—SCOOBY-DOO!
SCOOBY-DOO i svi povezani likovi i elementi su zaštitni znaci od © Hanna-Barbera.
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s10)

R9710 iXL™ Edukativni softver—Ni Hao, Kai-lan™
© 2010 Viacom international Inc. Sva prava zadržana. Nickelodeon, Ni Hao, Kai-Lan! i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc.

V6162 iXL™ Edukativni softver—SpongeBob SquarePants™
© 2010 Viacom International Inc. Sva prava zadržana. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants kreirani od Stephena Hillenburga.

V6163 iXL™ Edukativni softver—Shrek Forever After™
Shrek Forever After™ & © 2010 DreamWorks Animation LLC.

V8527 iXL™ Edukativni softver—The Penguins of Madagascar
© 2011 Viacom International Inc. Madagascar ® DWA LLC. Sva prava zadržana.

W0430 iXL™ Edukativni softver—Green Lantern
GREEN LANTERN i svi povezani likovi i elementi su zaštitni znaci od (c) DC Comics.
WB SHIELD: TM &© Warner Bros. Entertainment Inc. (s11)

W0431 iXL™ Edukativni softver—Kung Fu Panda 2
Kung Fu Panda 2™ 2011 DreamWorks Animation L.L.C.
Kung Fu Panda ® DreamWorks Animation L.L.C.

W0432 iXL™ Learning System Software—Dora the Explorer
© 2011 Viacom International Inc. Sva prava su zadržana. Nickelodeon, Dora the Explorer, i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc.

W0435 iXL™ Edukativni softver—Disney/Pixar Cars 2
Disney/Pixar elements © Disney/Pixar
Cars 2 © 2011 Disney/Pixar, ne uključuje osnovna prava trećih strana; Pacer je zaštitni znak od Chrysler LLC; Volkswagen zaštitni znaci, patentirani dizajni i autorska prava koriste se uz dopuštenje vlasnika Volkswagen AG; Gremlin je zaštitni znak od Chrysler LLC.; FIAT je zaštitni znak od FIAT S.p.A.; Topolino je zaštitni znak od FIAT S.p.A.; Jeep ® i the Jeep ® grille dizajn su registrirani zaštitni znaci od Chrysler LLC.; Sarge's rank insignia koristi se uz dopuštenje od U.S.Army; Pozadina je inspirirana the Cadillac Ranch-em uz Ant Farm (Lord, Michels i Marquez) © 1974.

LITTLE PEOPLE:

W6152 Little People® DC Super Friends™ Wheelies™ Batman
W6153 Little People® DC Super Friends™ Wheelies™ The Joker
W6154 Little People® DC Super Friends™ Wheelies™ Green Lantern
W6155 Little People® DC Super Friends™ Wheelies™ Wonder Woman
W6157 Little People® DC Super Friends™ Green Lantern i Superman figure
W6158 Little People® DC Super Friends™ Wonder Woman i Batgirl figure
W6170 Little People® DC Super Friends™ Wheelies™ Play ‘n Go Batcave™
W6171 Little People® DC Super Friends™ Batcave™
W6172 Little People® DC Super Friends™ Batman i The Joker figure
X0049 Little People® DC Super Friends™ Wheelies™ Batgirl
X0050 Little People® DC Super Friends™ Wheelies™ Superman
X3887 Little People® DC Super Friends™ Batmobile
X3889 Little People® DC Super Friends™ Wonder Woman Nevidljivi avion
X3898 Little People® DC Super Friends™ Wheelies™ Klasični Batmobile
X4553 Little People® DC Super Friends™ Wheelies™ Robin
DC SUPER FRIENDS i svi povezani likovi i elementi su zaštitni znaci od © DC Comics.
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s11)

X6022 Little People® Disney•Pixar Buzz Lightyear i svemirski brod
X6023 Little People® Disney•Pixar Woody i RC
X3894 Wheelies™ Disney•Pixar Rex
X3891 Wheelies™ Disney•Pixar Buzz Lightyear
X3893 Wheelies™ Disney•Pixar Jessie
X3892 Wheelies™ Disney•Pixar Woody
©Disney/Pixar
www.disney.com/toystory

LITTLE PEOPLE DISNEY PRINCESS

X6029 Little People® Disney Ariel i Aurora
X7834 Little People® Disney Arielina kočija
X6027 Little People® Disney Ljepotica i zvijer
X6030 Little People® Disney Pepeljuga i princ
X6031 Little People® Disney Princess Palača pjesmama
X6028 Little People® Disney Matovilka i Tiana
Y2781 Little People® Disney Snjeguljica i sedam patuljaka
©Disney

POWER WHEELS:

W4715 Power Wheels® Barbie™ Kawasaki KFX
Y1773 Power Wheels® Lil' Kawasaki
Kawasaki zaštitni znak koristi se pod licencom od strane Fisher-Price, Inc.
BARBIE i pripadajući zaštitni znaci i dizajn su u vlasništvu, i koriste se pod licencom od Mattela, Inc. © 2012Mattel, Inc. Sva prava su zadržana.

W9418 Power Wheels® HOT WHEELS™ Jeep® Wrangler
Y8638 Power Wheels® Hot Wheels® Jeep Wrangler®
Y6239 Power Wheels® Jeep® Hurricane
Jeep® i the Jeep® grille dizajn su registrirani zaštitni znaci od Chrysler LLC. Jeep® Wrangler i njegovi dizajni koriste se pod licencom od Chrysler LLC. © Chrysler LLC 2012.
HOT WHEELS i pripadajući zaštitni znaci i dizajn su u vlasništvu, i koriste se pod licencom od Mattela, Inc. © 2012Mattel, Inc. Sva prava su zadržana.

W1070 Power Wheels® Ford F-150 Raptor SVT
X0069 Power Wheels® Ford Lil’ F-150
Ford Oval i nameplates su registrirani zaštitni znaci u vlasništvu i licencirani od Ford Motor Company. Proizvedeno od Fisher-Price Inc., podružnice Mattela, Inc.

N1476 Jeep® Wrangler Rubicon
Jeep® i the Jeep® grille dizajn su registrirani zaštitni znaci od Chrysler Group LLC. Jeep® Hurricane, Jeep® Wrangler, Jeep® Wrangler Rubicon, i pripadajući dizajn koriste se pod licencom od Chrysler Group LLC. © Chrysler Group LLC 2009.

C3493 Ford F-150
Ford, F-150 i pripadajući zaštitni znaci koriste se pod licencom od Ford Motor Company.

P5920 Ford Mustang
Ford Oval i Mustang su registrirani zaštitni znaci u vlasništvu i licencirani od Ford Motor Company.
Proizvedeno od Fisher-Price Inc., podružnice od Mattel-a, Inc. www.ford.com.

J7825 Dora Lil Quad
©2012Viacom International Inc. Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International, Inc.

J8472 Kawasaki® KFX® Ninja® Ultimate Terrain Traction
P9723 Kawasaki® KFX® Ninja® with Monster Traction™
W5540 Power Wheels® Kawasaki KFX
W6214 Power Wheels® Kawasaki® Lil' Quad™
Y8637 Power Wheels® Barbie™ Kawasaki KFX®
Kawasaki zaštitni znaci koriste se pod licencom datoj Fisher-Price-u, Inc.

W4716 Power Wheels® HOT WHEELS™ Kawasaki KFX
Kawasaki zaštitni znaci koriste se pod licencom datoj Fisher-Price-u, Inc.
HOT WHEELS i pripadajući zaštitni znaci i dizajn u vlasništvu su, i koriste se pod licencom od Mattel-a, Inc. © 2012Mattel, Inc. Sva prava su zadržana.

K0451 Barbie™ Lil' Trail Rider ATV
BARBIE i pripadajući zaštini znaci i dizajn u vlasništvu su, i koriste se pod licencom od Mattel-a, Inc. © 2012Mattel, Inc. Sva prava pridržana.

K0452 Lil' Kawasaki®
Kawasaki zaštitni znaci koriste se pod licencom datoj Fisher-Price-u, Inc.

K3033 My First Craftsman™ Ford F-150
"Craftsman" i "My First Craftsman" su registrirani zaštitni znaci od Sears Brands, LLC © 2012.

K8285 Ford F-150
Ford Oval and F-150 su registrirani zaštitni znaci u vlasništvu i licencirani od Ford Motor Company.
Proizvedeno od Fisher-Price Inc., podružnice od Mattel-a, Inc. www.ford.com.

P8814 Arctic Cat® 650
Arctic Cat, the Aircat logo, Prowler 650, i povezani amblemi, loga i dizajn tijela vozila su zaštitni znaci od Arctic Cat, Inc., i koriste se pod licencom datoj Fisher-Price-u od Arctic Cat, Inc. Sva prava su zadržana..

P8812 Barbie™ Ford Mustang
Ford Oval i Mustang su registrirani zaštitni znaci u vlasništvu i licencirani od Ford Motor Company. Proizvedeno od Fisher-Price Inc., podružnice od Mattela, Inc. www.ford.com.
BARBIE i pripadajući zaštitni znaci i dizajn u vlasništvu su, i koriste se pod licencom od Mattel-a, Inc. © 2012 Mattel, Inc. Sva prava su zadržana..

T8396 Barbie™ Jammin' Jeep® Wrangler
W4473 Power Wheels® Barbie™ Jammin’ Jeep® Wrangler
Y8409 Power Wheels® Barbie™ Jammin’ Jeep® Wrangler (Ružičast)
Jeep® i the Jeep® grille su registrirani zaštitni znaci od Chrysler Group LLC. Jeep® Wrangler i njegov dizajn koriste se pod licencom od Chrysler Group LLC. © Chrysler Group LLC 2012.
BARBIE i pripadajući zaštitni znaci i dizajn u vlasništvu su, i koriste se pod licencom od Mattel-a, Inc. © 2012 Mattel, Inc. Sva prava su zadržana..

W6209 Power Wheels® Barbie™ Volkswagen® New Beetle
Zaštitni znaci, patent dizajna i autorska prava koriste se uz odobrenje vlasnika Volkswagen AG.
BARBIE i pripadajući zaštitni znaci i dizajn u vlasništvu su, i koriste se pod licencom od Mattel-a, Inc. © 2012 Mattel, Inc. Sva prava su zadržana..

M5728 DC Super Friends™ Batman™ Lil' Quad™
X0075 Power Wheels® Batman Lil' Quad™
DC SUPER FRIENDS i svi povezani likovi i elementi su zaštitni znaci od © DC Comics.
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s07)

N1475 Barbie™ Cadillac®Escalade™ Prilagođeno izdanje
BARBIE i pripadajući zaštitni znaci i dizajnu vlasništvu su, i koriste se pod licencom od Mattel-a, Inc. © 2012 Mattel, Inc. Sva prava su zadržana.

N8417 Cadillac® Escalade™
M9780 Cadillac® Escalade™ Prilagođeno izdanje
W9417 Power Wheels® Cadillac® Hybrid Escalade™ Prilagođeno izdanje
X3419 Power Wheels® Cadillac® Escalade™
Cadillac, the Wreath i Crest Emblem, Escalade, EXT, i povezani dizajni tijela vozila su zaštitni znaci General Motorsa i koriste se pod licencom od strane Fisher-Price-a.

N2892 Barbie™ Lil' Quad™
W6215 Power Wheels® Barbie Lil' Quad™
BARBIE i pripadajući zaštitni znaci i dizajn u vlasništvu su i koriste se pod licencom od Mattel-a, Inc. ©2012Mattel, Inc. Sva prava su zadržana.

N9733 Lightning McQueen
©Disney/Pixar elements ©Disney/Pixar.

P5065 Harley-Davidson® Rocker™
T4869 Power Wheels® Harley-Davidson® Rocker™
X0067 Power Wheels® Harley-Davidson® Rocker™
Harley, Harley-Davidson i the Bar i Shield Logo su među zaštitnim znacima H-D Michigan, LLC. ©2012. Sva prava su zadržana. Proizvedeno od Fisher-Price-a pod licencom od Harley-Davidson Motor Co.

P5066 Barbie™ Kawasaki® KFX with Monster Traction™
Kawasaki zaštitni znak koristi se pod licencom datoj Fisher-Price-u, Inc.
BARBIE i pridruženi zaštitni znaci i dizajn su u vlasništvu, i korišteni pod licencom Mattel-a, Inc. © 2012 Mattel, Inc. Sva prava su zadržana.

R2510 Disney Princess Tot Rod
X3051 Power Wheels® Disney Princess Lil' Quad™
©Disney
Visit Disney Princess at DisneyPrincess.com

Y4997 Power Wheels® Minnie Mouse Bow-tique
X9218 Power Wheels® Minnie Mouse Bow-tique Volkswagen® New Beetle
©Disney

V3299 Power Wheels® Mickey Mouse Clubhouse Tot Rod
©Disney

T5003 Disney/Pixar Toy Story 3 Lil' Quad
©Disney/Pixar
www.disney.com/toystory

T4963 Thomas & Friends™ Thomas the Tank Engine™
© 2012 Gullane (Thomas) Limited.
Thomas ime i lik i Thomas & Friends znak su zaštitni znaci od Gullane (Thomas) Limited-a i njegovih podružnica koje su registrirane u mnogim jurisdikcijama širom svijeta.

P2896 smart fortwo coupe
(smart logo) i karakterističan dizajn tijela gotovog vozila podliježu zaštiti intelektualnog vlasništva, u vlasništvu Daimler AG. Koriste se od Fisher-Price-a, Inc. pod licencom.

W6201 Power Wheels® Hot Wheels™ Dune Racer
HOT WHEELS i pripadajući zaštitni znaci i dizajn u vlasništvu su, i koriste se pod licencom od Mattel-a, Inc. © 2012 Mattel, Inc. Sva prava su zadržana.

W6202 Power Wheels® Volkswagen® New Beetle
Zaštitni znaci, patent dizajna i autorska prava se koriste uz dopuštenje vlasnika Volkswagen AG.

W9257 Power Wheels® Ford Mustang BOSS 302
Ford Motor Company zaštitni znaci i dizajn koriste se pod licencom datoj Mattel-u, Inc.

Vozila:

J5242 Dora Explore with Me Trike™
W2876 Dora the Explorer™ Kid-Tough™ Tricikl
W4695 Dora the Explorer™ Tricikl sa svjetlima i zvukom
©2010 Viacom International Inc. Sva prava su zadržana. Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc.

V4270 Go, Diego, Go!™ Kid-Tough™ Tricikl
W2881 Go, Diego, Go!™ Tough Tricikl
W6137 Go, Diego, Go!™ Tricikl sa svjetlima i zvucima
©2010 Viacom International Inc. Sva prava su zadržana. Nickelodeon, Nick Jr., Go, Diego, Go! i svi povezani naslovi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc.

K6674 Diego Adventure Trike™
©2009 Viacom International Inc. Sva prava su zadržana. Nickelodeon, Nick Jr., Go, Diego, Go! i svi povezani naslovi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc.

W1441 Barbie™ Tough Tricikl
X6020 Barbie™ Tricikl sa svjetlima i zvucima
BARBIE i pripadajući zaštitni znaci i dizajn u vlasništvu su ,i koriste se pod licencom od Mattel-a, Inc. ©2012 Mattel, Inc. Sva prava su zadržana.

W2879 Kawasaki® Tough Tricikl
Kawasaki zaštitni znaci koriste se pod licencom datoj Fisher-Price-u, Inc.

W2880 Thomas & Friends™ Kid-Tough™ Tricikl
W6138 Thomas & Friends™ Tricikl sa svjetlima i zvucima
© 2010 Gullane (Thomas) Limited.
Thomas ime i lik i Thomas & Friends logo su zaštitni znaci od Gullane (Thomas) Limited i njegovih podružnica koje su registrirane u mnogim jurisdikcijama širom svijeta.

N1366 Harley-Davidson Motorcycles Tricikl sa svjetlima i zvucima
W6135 Harley-Davidson Motor Cycles® Tricikl sa svjetlima i zvucima
W1778 Harley-Davidson Motor Cycles® Tough Tricikl
Harley, Harley-Davidson i the Bar & Shield Logo su među zaštitnim znacima od H-D Michigan, LLC. ©2012. Sva prava su zadržana. Proizvedeno od Fisher-Pricea pod licencom od Harley-Davidson Motor Co.

N8416 HOT WHEELS™Tricikl sa svjetlima i zvucima
W1442 HOT WHEELS™Tricikl sa svjetlima i zvucima
HOT WHEELS i pridruženi zaštitni znaci i dizajn su u vlasništvu, i koriste se pod licencom Mattel-a, Inc. © 2008 Mattel, Inc. Sva prava su zadržana.

R3858 Ni Hao, Kai-lan Tricikl sa svjetlima i zvucima
©2009 Viacom International Inc. Sva prava su zadržana. Nickelodeon, Nick Jr., Ni Hao, Kai-lan! i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc.

T6197 Dora the Explorer Tricikl sa svjetlima i zvucima
©2010 Viacom International Inc. Sva prava su zadržana. Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc.

M6784 DC Super Friends™ Batman™ Tricikl sa svjetlima i zvucima
W9981 DC Super Friends™ Batman™ Tricikl sa svjetlima i zvucima
DC SUPER FRIENDS i svi povezani likovi i elementi su zaštitni znaci od © DC Comics.
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s07)

T8822 Thomas & Friends™ Tricikl sa svjetlima i zvucima
© 2010 Gullane (Thomas) Limited.
Thomas ime i lik i Thomas & Friends logo su zaštitni znaci od Gullane (Thomas) Limited i njegovih podružnica koje su registrirane u mnogim jurisdikcijama širom svijeta.

W8674 Ford F-250 Super Duty
Ford Motor Company zaštitni znaci i dizajn koriste se pod licencom datoj Mattel-u, Inc.

SHAKE 'N GO:
DISNEY/PIXAR:

J5981 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Mater
J5982 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Lightning McQueen
J5983 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars The King
J5984 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Doc Hudson
L3780 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Doc Hudson
L3781 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Lightning McQueen Piston Cup izdanje
L3782 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Ramone
L3783 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Sheriff
M4221 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Kaktus Lightning McQueen
M4222 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Svjetlo duhova Ramone
M5009 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Dinoco Lightning McQueen
M5010 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Mater
M5011 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Ramone
M6567 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Mack Hauler with Radiator Springs Lightning McQueen
M8871 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Sarge
M8872 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Red
N5804 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Chick Hicks
N6226 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Trepčući Lightning McQueen
N6227 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Jezik Lightning McQueen
R0319 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Lightning McQueen
R0320 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Mater
P8875 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Hidraulični Ramone
R3355 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Spasilac Mater
R3356 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Opečeni Lightning McQueen
V2288 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars TOON EL MATERDOR
W9658 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 - Ivan Mater
W9657 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 - Rod Redline
Disney/Pixar elements ©Disney/Pixar, ne uključuje osnovna vozila u vlasništvu trećih strana: Hudson Hornet™; Jeep®; Mack®; Chevrolet Impala™; Mercury™ i Petty®. Sarge's rank insignia dizajn koristi se uz odobrenje U.S. Army.

P9049 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Toy Story 3 Woody i RC
P9050 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Toy Story 3 Buzz Lightyear
V1643 Disney/Pixar Toy Story 3: Shake 'n Go!® Trkača staza
X2904 Shake ‘N Go!® Disney Pixar Toy Story Buzz Lightyear
X2905 Shake ‘N Go!® Disney Pixar Toy Story Rex
X2903 Shake ‘N Go!® Disney Pixar Toy Story Woody i RC
©Disney/Pixar
www.disney.com/toystory

DC SUPER FRIENDS:

M2170 Shake 'n Go!® DC Super Friends™ Batmobile™ - Crno
M2171 Shake 'n Go!® DC Super Friends™ Superman™ Auto
M7726 Shake 'n Go!® DC Super Friends™ Batmobile™ - Plavo
M8125 Shake 'n Go!® DC Super Friends™ Batcycle™
N1419 Shake 'n Go!® DC Super Friends™ Batwing™ Letač
N5805 Shake 'n Go!® DC Super Friends™ Jokermobile
W9647 Shake 'n Go!® DC Super Friends™ Superman Auto
DC SUPER FRIENDS i svi povezani likovi i elementi su zaštitni znaci od © DC Comics.
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s08)

SPONGEBOB SQUAREPANTS

X4088 Shake ‘n Go!® SpongeBob
X4089 Shake ‘n Go!® SpongeBob i Patrick
© 2012 Viacom International Inc. Sva prava su zadržana. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants i svi povezani naslovi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc. kreirani od Stephena Hillenburga.

SMART CYCLE:

T3856 SMART CYCLE® Software—Shrek Forever After
Shrek Forever After™ & © 2010 DreamWorks Animation LLC.

T6346 SMART CYCLE® Softver—The Penguins of Madagascar
© 2010 Viacom International Inc. Madagascar ® DWA LLC. Sva prava su zadržana.

T6347 SMART CYCLE® Softver—DC Super Friends™
DC SUPER FRIENDS i svi povezani likovi i elementi su zaštitni znaci od © DC Comics.
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s10)

T6348 SMART CYCLE® Software—Hot Wheels™
© 2010 Mattel, Inc.  Sva prava su zadržana.

T6349 SMART CYCLE® Softver—Bob the Builder™
© 2010 HIT Entertainment Limited i Keith Chapman. The Bob the Builder ime i lik, povezani likovi i vezana loga su zaštitni znaci od HIT Entertainment Limited.

T6350 SMART CYCLE® Softver—Nickelodeon™ SpongeBob Squarepants™
© 2010 Viacom International Inc. Sva prava su zadržana. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants kreirani od Stephena Hillenburga.
(s10)

T6351 SMART CYCLE® Softver—Disney/Pixar The World of Cars
Disney/Pixar elements © Disney/Pixar
Hudson Hornet™, Mercury™ i Chevrolet Impala™

T6352 SMART CYCLE® Softver—Scooby-Doo!™
SCOOBY-DOO i svi povezani likovi i elementi su zaštitni znaci od © Hanna-Barbera.
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s10)
SCOOBYDOO.com

T6353 SMART CYCLE® Softver—Thomas & Friends™
© 2010 Gullane (Thomas) Limited.
Thomas ime i lik i Thomas & Friends loga su zaštitni znaci od Gullane (Thomas) Limited i njegovih podružnica koje su registrirane u mnogim jurisdikcijama širom svijeta.

T6354 SMART CYCLE® Softver—Nickelodeon™ Diego, Dora & Dinosaurs
© 2010 Viacom International Inc. Sva prava su zadržana. Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer, Go, Diego, Go!, i svi povezani naslovi, znakovi i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc.

T6355 SMART CYCLE® Software—Disney/Pixar Toy Story
Disney/Pixar elements © Disney/Pixar

T3902 SMART CYCLE® Softver—DC Super Friends™
DC SUPER FRIENDS i svi povezani likovi i elementi su zaštitni znaci od © DC Comics.
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s09)

W0436 SMART CYCLE® Softver—Dream Works® Kung Fu Panda 2
Kung Fu Panda 2™ 2010 DreamWorks Animation L.L.C.
Kung Fu Panda ® DreamWorks Animation L.L.C

W0437 SMART CYCLE® Softver—DC Super Friends™ Green Lantern
GREEN LANTERN i svi povezani likovi i elementi su zaštitni znaci od © DC Comics
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s11)

W0438 SMART CYCLE® Softver—Nickelodeon™ SpongeBob SquarePants™
© 2010 Viacom International Inc. Sva prava su zadržana. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants kreirani od Stephena Hillenburga.

W0439 SMART CYCLE® Softver—SCOOBY-DOO
SCOOBY-DOO i svi povezani likovi i elementi su zaštitni znaci od © Hanna-Barbera. WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s11)
SCOOBYDOO.com

W0440 SMART CYCLE® softver—Disney/Pixar Cars 2
Disney/Pixar elements © Disney/Pixar
Cars 2 © 2011 Disney/Pixar, ne uključuje temeljna prava trećih strana; Pacer je zaštitni znak od Chrysler LLC; Volkswagen zaštitni znaci, patentirani dizajni i autorska prava koriste se uz odobrenje vlasnika Volkswagen AG; Gremlin je zaštitni znak od Chrysler LLC.; FIAT je zaštitni znak od FIAT S.p.A.; Topolino je zaštitni znak od FIAT S.p.A.; Jeep ® i the Jeep ® grille design su registirani zaštitni znaci od Chrysler LLC.; Sarge's rank insignia dizajn koristi se uz odobrenje U.S.Army; Pozadina inspirirana the Cadillac Ranch-em od Ant Farm (Lord, Michels i Marquez) © 1974.

TRIO™:

T3818 TRIO™ DC Super Friends™ Batwing™
T3819 TRIO™ DC Super Friends™ Joker-Bot
T3832 TRIO™ DC Super Friends™ Batcave™
T4446 TRIO™ DC Super Friends™ Mr. Freeze™
T4447 TRIO™ DC Super Friends™ The Penguin™
T4448 TRIO™ DC Super Friends™ Superman™
V4234 TRIO™ DC Super Friends™ Batman™ & The Riddler™
V4236 TRIO™ DC Super Friends™ Robin™ i helikopter
V6922 TRIO™ DC Super Friends™ Green Lantern raketa
W2061 TRIO™ DC Super Friends™ The Jokerov laboratorij smijeha
W2062 TRIO™ DC Super Friends™ Batmanova podmornica
W5805 TRIO™ DC Super Friends™ Batman™ & Clayface
W5806 TRIO™ DC Super Friends™ K. Croc s brodom za močvaru
W9672 TRIO™ DC Super Friends™ Batcycle
DC SUPER FRIENDS i svi povezani likovi i elementi su zaštitni znaci od © DC Comics
WB SHIELD: TM & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
(s10)

V9539 TRIO™ HOT WHEELS™ Super Stunt Builder
V9540 TRIO™ HOT WHEELS™ Garaža s liftom
W2064 TRIO™ HOT WHEELS™ Bone Shaker®
W2065 TRIO™ HOT WHEELS™ Rodger Dodger®
W2066 TRIO™ HOT WHEELS™ Urban Agent®
HOT WHEELS i pripadajući zaštitni znaci i dizajn su u vlasništvu, i korišteni pod licencom od Mattel-a, Inc. © 2011 Mattel, Inc. Sva prava pridržana.

VIEW-MASTER:

H9696 The Backyardigans™ Ploče s 3D slikama
J3966 The Backyardigans™ Poklon paket
©2009 Viacom International Inc. Sva prava su zadržana. Nickelodeon, Nick Jr. Backyardigans i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc.

M8970 Najbolje od Barbie Ploče s 3D slikama
BARBIE i pripadajući zaštitni znaci i dizajn su u vlasništvu, i korišteni pod licencom od Mattel-a, Inc. ©2008 Mattel, Inc. Sva prava su zadržana.

K9880 Charlotte's Web™ Ploče s 3D slikama
™ & © Paramount Pictures Corp. Sva prava su zadržana.

C7174 Clifford The Big Red Dog™ Ploče s 3D slikama
©2004 Scholastic Entertainment Inc. SCHOLASTIC i loga su zaštitni znaci od Inc. CLIFFORD THE BIG RED DOG, CLIFFORD i EMILY ELIZABETH i loga su zaštitni znaci Normana Bridwella.

N1517 Discovery Channel™ Projektor za učenje sa zvucima
©2008 Discovery Communications, LLC. Discovery Channel i Discovery Channel logo su zaštitni znaci od Discovery Communications, LLC, koriste se pod datom licencom. Sva prava su zadržana. discovery.com

C7162 Disney's The Little Mermaid Ploče s 3D slikama
C7163 Disney's Cinderella Ploče s 3D slikama
C7164 Disney Princess Sleeping Beauty Ploče s 3D slikama
C7166 Disney's Beauty & the Beast Ploče s 3D slikama
L2209 Disney's Mickey Mouse Clubhouse Ploče s 3D slikama
M7336 Disney Handy Manny Ploče s 3D slikama
N3989 Disney Peter Pan Ploče s 3D slikama
N3990 Bambi Ploče s 3D slikama
N3991 Disney's Lady and the Tramp Ploče s 3D slikama
N3992 Disney Princess Pocahontas Ploče s 3D slikama
N6910 Handy Manny Poklon paket
N6911 Disney Princess Poklon paket
N6912 Best of Playhouse Disney View-Master poklon paket
©Disney

C7228 Finding Nemo Disney/Pixar Poklon paket
C7157 Finding Nemo Disney/Pixar Ploče s 3D slikama
C7167 Toy Story 2 Disney/Pixar Ploče s 3D slikama
C7170 MONSTERS, INC. Disney/Pixar Ploče s 3D slikama
C7231 Toy Story 2 Disney/Pixar Poklon paket
H0703 Cars Ploče s 3D slikama
L6983 Ratatouille Poklon paket
L6994 Ratatouille Disney/Pixar Ploče s 3D slikama
N1998 Disney/Pixar Ploče s 3D slikama WALL-E
W2135 View-Master®: Disney/Pixar Cars Poklon paket
©Disney/Pixar

R6159 Disney/Pixar Toy Story Pravi dvogled i 3D preglednik s Toy Story pločom sa slikama
T3963 Disney/Pixar Toy Story 3 Poklon paket
T4873 Disney/Pixar Toy Story 3 Pravi dvogled i 3D preglednik
©Disney/Pixar
www.disney.com/toystory

L7964 Disney My Friends Tigger & Pooh Ploče s 3D slikama
©Disney. Bazirano na djelu ''Winnie the Pooh'' autora A. A. Milne and E.H. Shephard.

L7963 Disney Little Einsteins Ploče s 3D slikama
©Disney
© The Baby Einstein Company, LLC. Sva prava su zadržana. LITTLE EINSTEINS i Little Einsteins logo su zaštitni znaci od The Baby Einstein Company, LLC. Sva prava su zadržana. EINSTEIN i ALBERT EINSTEIN su zaštitni znaci od The Hebrew University of Jerusalem. Sva prava su zadržana. www.albert-einstein.org

L2208 Dora's World Adventure!™Ploče s 3D slikama (Viacom)
C7230 Dora the Explorer™ Poklon paket
©2009 Viacom International Inc. Sva prava su zadržana.
Nickelodeon, Dora the Explorer, i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc.

N1780 Dreamworks Animation's Kung Fu Panda Ploče s 3D slikama
N1781 Dreamworks Animation's Kung Fu Panda Poklon paket
Kung Fu Panda™ & © 2008 DreamWorks Animation LLC.

K9879 Go, Diego, Go!™ Poklon paket
©2009 Viacom International Inc. Sva prava su zadržana.
Nickelodeon, Go, Diego, Go! i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc.

K3517 Look & Learn™ National Wildlife Federation™ Dvogled i 3D preglednik Dinosauri
K3518 Look & Learn™ National Wildlife Federation™ Dvogled i 3D preglednik Život u moru
K3519 Look & Learn™ National Wildlife Federation™ Dvogled i 3D preglednik Bića prašume
K9878 National Wildlife Federation™ Dvogled i 3D preglednik Safari
L2207 National Wildlife Federation™ Životinje Sjeverne Amerike ploče s 3D slikama
L6995 National Wildlife Federation™ Mladunčad u ZOO ploče s 3D slikama
© National Wildlife Federation™ 2006. Korišteno pod licencom od Fisher-Price-a, Inc.

R5139 Ni Hao, Kai-lan Gift Set
©2009 Viacom International Inc. Sva prava su zadržana. Nickelodeon, Ni Hao, Kai-Lan! i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc.

G2616 Rudolph The Red-Nosed Reindeer® Ploče s 3D slikama
Rudolph the Red-Nosed Reindeer © & ® The Rudolph Co., L.P. Svi su elementi pod licencom Character Arts LLC. Sva prava su zadržana.

C7177 SpongeBob SquarePants™ Ploče s 3D slikama
P7955 SpongeBob SquarePants™ Poklon paket
©2009 Viacom International Inc. Sva prava su zadržana.
Nickelodeon, SpongeBob SquarePants i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants kreirani od Stephena Hillenburga.

L6984 Surf's Up Ploče s 3D slikama
TM & ©2007 Sony Pictures Animation, Inc. Sva prava su zadržana.

C7161 Thomas & Friends™ Ploče s 3D slikama
© 2010 Gullane (Thomas) Limited.
The Thomas ime i lik i the Thomas & Friends zaštitni su znaci od Gullane (Thomas) Limited i njegovih podružnica koje su registrirane u mnogim jurisdikcijama širom svijeta.

R7161 WHERE THE WILD THINGS ARE Poklon paket
© Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s09)

M1355 Wonder Pets! 3D Reels
N6909 Wonder Pets! Poklon paket
©2009 Viacom International Inc. Sva prava su zadržana. Nickelodeon, Wonder Pets! i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc.

FISHER-PRICE FRIENDS BRENDIRANI LIKOVI:

Backyardigans:
©2009 Viacom International Inc. Sva prava su zadržana. Nickelodeon, Nick Jr. Backyardigans i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc.

Dora the Explorer:
©2009 Viacom International Inc. Sva prava su zadržana. Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer i svi povezani nazivi, loga i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc.

Go, Diego Go!:
©2009 Viacom International Inc. Sva prava su zadržana. Nickelodeon, Nick Jr., Go, Diego, Go! i svi povezani naslovi, znakovi i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc.

Disney Little Einsteins:
© The Baby Einstein Company, LLC. Little Einsteins je zaštitni znak od The Baby Einstein Company, LLC. Sva prava su zadržana. EINSTEIN je zaštitni znak od The Hebrew University of Jerusalem.

Spužva Bob Skockani:
© 2009 Viacom International Inc. Sva prava su zadržana. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants i svi povezani naslovi, znakovi i likovi su zaštitni znaci od Viacom International Inc. kreirani od Stephena Hillenburga.

Thomas & Friends:
© 2010 Gullane (Thomas) Limited. The Thomas ime i lik i the Thomas & Friends logo su zaštitni znaci od Gullane (Thomas) Limited i njegovih podružnica koje su registrirane u mnogim jurisdikcijama širom svijeta.

Vau! Vau! Wubbzy!:
© Bolder Media, Inc. and IDT Entertainment, Inc. Sva prava su zadržana.

Winnie the Pooh:
© Disney. Bazirano na djelu "Winnie the Pooh" autora A. A. Milne and E.H. Shepard.

© 2012 Mattel, Inc. Sva prava zadržana.