Savjeti za promicanje maštovite igre
  • Imajte kolekciju odjeće za prerušavanje u svrhu igranja uloga.
  • Gledajte oblake i naizmjence zamišljajte na što oni nalikuju.
  • Zasadite maštovito razmišljanje čitajući jako puno knjiga zajedno.
  • Nabavite igračke koje potiču kreativnost i maštu.
  • Izmišljajte priče sa svojim dijetetom, nadograđujući međusobne dodatke.
  • Organizirajte druženje s drugima da bi potakli društvena i maštovita igranja.
  • Slušajte glazbu sa svojim dijetetom i ponašajte se u skladu sa zvukom (pospano, sretno).
  • Naizmjence, oponašajte stvari koje počinju sa svakim slovom abecede.
  • Ponekad budite djetetu partner u igri, a ponekad samo promatrač.
  • Koristite svoju maštu i probudite dijete u sebi.