Članci i teme
Što zapravo znače oznake dobi na igračkama?
Q: Kad su igračke označene nekom dobi, da li dijete zaista treba biti te dobi? Da li oznake postoje zbog sigurnosti ili su bazirane na istraživanjima o razvojnim fazama? Hvala!
A: Hvala vam što se postavili ovako važno pitanje! Preporuke godina su smjernice za roditelje i osobe koje kupuju poklone za djecu. Oznake dobi na Fisher-Price igračkama su bazirane na sljedećim faktorima: sigurnosnim smjernicama, poznavanju razvojnih faza djeteta, promatanju djece u interakciji s igračkama, mišljenjima roditelja o prikladnosti igračaka i saznanjima o prijašnjim sličnim igračkama. Možete vidjeti da se puno toga razmatra, raspravlja i testira prije određivanja preporučene dobi za pojedinu igračku. Dodatno, osim praćenja preporučene dobi na igračkama, roditelji trebaju uputiti stariju djecu da drže svoje igračke van dohvata mlađe djece, budući da one mogu sadržavati sitne dijelove koji bi mogli uzrokovati gušenje.