Vauva ja sinä: alkuun pääseminen
Kaikkia vastasyntyneitä vauvoja yhdistää kolme asiaa. Ensinnäkään vauvoilla ei ole juuri muita keinoja viestiä tarpeistaan kuin itku ja kitinä. Vauvat eivät myöskään ole vielä kiintyneitä vanhempiinsa. Samalla vauvat ovat täysin riippuvaisia vanhemmistaan.

Monille tuleville vanhemmille tämä on luultavasti tuttua tietoa, mutta lapsen syntymän jälkeisinä viikkoina itseään kannattaa muistuttaa näistä perusasioista.

Vauva itkee, kun sillä on hankala olo, nälkä, jano tai kun sitä pelottaa. Kun vanhempi kuulee itkun, hän ryhtyy heti selvittämään, mitä vauva tarvitsee, ja pyrkii tyydyttämään tuon tarpeen. Kun vauva kokee tarpeensa tyydytetyiksi, tämä hiljenee, ja vanhempi tuntee onnistuneensa.

Sama kaava toistuu useiden kuukausien ajan lapsen syntymän jälkeen. Samaan aikaan tapahtuu seuraavat kaksi asiaa. Ensinnäkin vauvan aivoissa alkaa muodostua kytköksiä, joiden avulla vauva alkaa odottaa hoivaa tuntiessaan olonsa epämukavaksi. Tämä odotus luo pikkuhiljaa vauvassa turvallisuuden ja luottamuksen tunteita.

Toiseksi vauva ajan mittaan rakastuu vanhempiinsa ja vanhemmat vauvaan. Sitä kutsutaan kiintymyksen muodostumiseksi.

Kiintymys on hyvin voimakas ja tärkeä kokemus vauvalle. Tutkimukset osoittavat, että niistä vauvoista, jotka oppivat luottamaan toisiin ihmisiin, kasvaa todennäköisesti onnellisia lapsia. Vauvoille, jotka eivät kiinny vanhempiinsa, ei kehity turvallisuuden tunnetta ja luottamusta, mikä altistaa kehityksen ja tunne-elämän häiriöille.

Ihannetilanteessa molempien vanhempien tulisi osallistua uuden vauvan hoitoon. Sitä kutsutaan yhteisvanhemmuudeksi. Yhteisvanhemmuus toteutuu, kun vanhemmat jakavat lapsenhoitovastuun suunnilleen tasan. Siitä on ainakin neljä etua: Vauva kokee saavansa rakkautta molemmilta vanhemmilta. Kun vanhemmat jakavat vastuun, kummallekaan ei synny liian suurta taakkaa. Vanhempien välille ei synny kaunaa lapsenhoitovastuusta. Myös isästä tulee tottunut lapsen hoitaja, eikä tämä myöhemminkään jättäydy taka-alalle vanhemmuudessa.

Muista, että vahvan suhteen luominen vauvaan auttaa vauvaa tulevina kuukausina ja vuosina. Kun välillenne syntyy kiintymys, syntyy myös rakastava suhde lapseen, ja tiedät, että olet auttanut vauvan hyvään alkuun elämän polulla.