Opeta lapsille nämä kolme tärkeää asiaa
Kaikki vanhemmat haluavat taata lapsilleen menestyksekkään, merkityksellisen elämän. Siksi vanhemmat ovat lastensa innokkaimmat kannatusjoukot. Vanhemmat hurraavat, kun neljän kuukauden ikäinen vauva kääntyy mahaltaan selälleen ensimmäisen kerran. Vanhemmat hurraavat, kun seitsemän kuukauden ikäinen vauva nousee seisomaan. Sama jatkuu lapsen koko elämän ajan. Me vanhemmat tuemme lastemme jokaista askelta kasvun ja kehityksen tiellä.

Joitakin tärkeitä taitoja ja oivalluksia lapsi omaksuu itse. Muissa asioissa meidän tehtävämme on opastaa lasta eteenpäin. Lastenpsykologina toimiessani olen huomannut, että kaikkein rikkainta elämää elävät ihmiset ovat omaksuneet kolme keskeistä periaatetta. Keskustellessani vanhempien kanssa lasten kasvatuksesta mainitsen aina nämä ohjenuorat.

Ohjenuorat ovat tässä. Opeta ne lapsillesi niin he löytävät varmasti oikean tien.

OHJENUORA 1::

Virheistä oppii
Aivan liian usein korostetaan, että epäonnistumisia pitää välttää. Niitä ei kuitenkaan yksinkertaisesti voida välttää. Minua ärsyttää nähdä, että lapsen läksykirjaan on laitettu punakynällä valtavia merkintöjä mutta ei ensimmäistäkään merkintää oikeiden vastausten kohdalle. Miten lapset voivat oppia mitään, jos heidät opetetaan häpeämään kaikkia virheitä? Vain virheistä voi oppia. Sanon usein lapsille: “Joka kerta kun teet virheen, olet askeleen lähempänä oikeaa vastausta.” Vanhemmat eivät saisi ottaa virheitä liian raskaasti. Pikemminkin heidän pitäisi tukea lasten pyrkimyksiä oppia oikeita menettelytapoja. Siten he opettavat lapsiaan suhtautumaan myönteisesti virheisiin.

OHJENUORA 2:
Sopiminen ja asioiden selvittäminen

Elämämme aikana solmimme monia ihmissuhteita. Osa niistä vahvistuu, osa kuihtuu vähitellen ja osa kariutuu. On luonnollisesti mahdotonta olla tekemisissä toisten ihmisten kanssa ilman ajoittaista kahnausta. Saatamme olla ajattelemattomia, emme ole huomaavaisia. Saatamme ilmaista ajatuksemme huonosti ja loukata ystävämme tunteita. Onneksi voimme sellaisissa tilanteissa pyytää anteeksi, korjata välit ja jatkaa elämäämme. Lapsen täytyy jo pienenä oppia riitojen sopimisen merkitys. Jotkut lapset ovat niin jääräpäisiä, että leikkikaveri hylätään jo ensimmäisen kahnauksen takia. Olen vuosien aikana työskennellyt monien lasten kanssa, jotka eivät yksinkertaisesti ole tienneet, miten ystävyyssuhteita solmitaan ja pidetään yllä. Yhteistä heille oli se, etteivät he osanneet pyytää anteeksi. Kun valmistat lastasi elämään, muista ruokkia tätä korvaamattoman arvokasta sosiaalista taitoa.

OHJENUORA 3:
Rohkea rokan syö
Pelko vaikuttaa jokaisen elämään jossain määrin. Lapsen näkökulmasta asia on kuitenkin erilainen kuin aikuisen: pieni lapsi on riippuvainen muista ja kokematon. Kuinka hän siis voi voittaa pelkonsa? Rohkeuden avulla. Muista, että rohkeus ei tarkoita pelon puutetta vaan pelon käsittelyä. Niinpä lapset, joilta puuttuu rohkeutta, eivät halua käsitellä pelkoaan ottamalla riskejä tai kokeilemalla uusia asioita. Siksi he luovuttavat helposti kohdatessaan vaikeuksia. Kuinka vanhemmat voivat rohkaista lapsiaan haastamaan itsensä? Tapoja on monia. Esimerkiksi oman pelkonsa kanssa elävät vanhemmat näyttävät esimerkkiä seuraavalle sukupolvelle. He voivat myös tehdä vaikeiden tilanteiden hallinnan helpommaksi lapsilleen jakamalla nämä haasteet pienempiin osiin. Muista myös välttää liiallista kriittisyyttä lasta kohtaan äläkä unohda kehua lasta hyvistä saavutuksista. Muista, että kuulut lapsesi elinikäisiin kannatusjoukkoihin.