Artikkelit ja aiheet
Vinkkejä: miksi leikki on niin tärkeää
  • Leikki opettaa lapselle monenlaista itsestään, ympäristöstään ja läheisistä ihmisistä.
  • Leikki tarjoaa lapselle mahdollisuuksia oppia miten asiat toimivat, miten toisten kanssa tullaan toimeen ja se opettaa kokeilelemaan uusia rooleja.
  • Leikki tarjoaa virikkeitä sekä kehittää luovuutta ja mielikuvitusta.
  • Leikki edistää kielellistä ja sosiaalista kehitystä.
  • Leikki ruokkii ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja.
  • Leikki kehittää motoriikkaa (esim. silmän ja käden koordinaatio, tasapaino), voimaa ja koordinaatiota.
  • Leikissä mielikuvitus yhtyy kielellisiin, sosiaalisiin, kognitiivisiin ja fyysisiin taitoihin.
  • Leikki vahvistaa itsetuntoa, oma-aloitteisuutta ja arvoja.
  • Leikki kehittää sosiaalisia taitoja kuten tavaroiden lainaaminen, neuvottelu ja yhteistyö.
  • Leikki kehittää uteliaisuutta ja keskittymiskykyä.