Löydä oppimisen ilo

Lapset oppivat joka päivä pitämällä hauskaa. Löydä leikin mahti uudestaan. Löydä oppimisen ilo →

Aloita tutkiminen alla:

Pienokaiset kehittyvät fyysisesti

Fyysisten taitojen oppiminen on tärkeä osa lapsuutta. Ne valmistavat oppimaan.

  • Ensin tartutaan leluun, sitten opitaan pitelemään kynää kädessä. Hienomotoriset taidot muodostavat pohjan koulussa ja koko elämässä menestymiselle.
  • Ensimmäisinä lapsuusvuosina tapahtuu valtavaa fyysistä kehittymistä. Motoriset taidot hioutuvat, kun lapsi oppii.
  • Istuminen, käveleminen, juokseminen... Näiden taitojen oppimiseen kuluu valtavasti energiaa.

Itsevarmuuden tukeminen

Mikä on paras tapa oppia? Leikkiminen. Aivot kehittyvät hämmästyttävän paljon ensimmäisinä lapsuusvuosina.

  • Aakkosista lukemiseen, numeroiden luettelemisesta laskemiseen. Varhaislapsuuden leikit toimivat perustana koulussa ja myöhemmässä elämässä menestymiselle.

Ajateltavaa uteliaille aivoille

Ajatusten ilmaiseminen, niiden kertominen muille, kuunteleminen kärsivällisesti... Leikkiminen on luonnollinen ja hauska tapa kehittää sosiaalisia taitoja sekä tunne-elämää.

  • Vuorottelemisen ja muiden kanssa toimeen tulemisen opettelemiseen kuluu aikaa ja vaivaa, mutta leikkiminen tekee siitä helpompaa ja hauskempaa.