Varhaista oppimista: paljon enemmän kuin pelkkiä aakkosia

Lapset oppivat joka päivä pitämällä hauskaa. Löydä leikin mahti uudestaan. Löydä oppimisen ilo →

Sensory

Hienomotoriikka

Ensin tartutaan leluun, sitten opitaan pitelemään kynää kädessä. Hienomotoriset taidot muodostavat pohjan koulussa ja koko elämässä menestymiselle.

Karkeamotoriikka

Ensimmäisinä lapsuusvuosina tapahtuu valtavaa fyysistä kehittymistä. Motoriset taidot hioutuvat, kun lapsi oppii.

Tasapaino ja koordinaatio

Istuminen, käveleminen, juokseminen... Näiden taitojen oppimiseen kuluu valtavasti energiaa.

Curiosity & Discovery

Imagination & Creativity

Thinking & Problem Solving

Lukeminen ja laskeminen

Aakkosista lukemiseen, numeroiden luettelemisesta laskemiseen. Varhaislapsuuden leikit toimivat perustana koulussa ja myöhemmässä elämässä menestymiselle.

Pienokaiset kehittyvät fyysisesti

Fyysisten taitojen oppiminen on tärkeä osa lapsuutta. Ne valmistavat oppimaan.

Itsevarmuuden tukeminen

Mikä on paras tapa oppia? Leikkiminen. Aivot kehittyvät hämmästyttävän paljon ensimmäisinä lapsuusvuosina.

Physical Social Cognitive

Löydä oppimisen ilo

Leikkiessä oppii