Fisher-Price, Inc. Hjemmeside VILKÅR OG BETINGELSER
Denne Internet Hjemmeside er stillet til rådighed af Fisher-Price®, Inc. og dennes søsterselskaber (samlet betegnet, Fisher-Price). Din brug af denne Hjemmeside er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst de følgende vilkår og betingelser omhyggeligt og vær sikker på at du forstår dem. Din brug af denne hjemmeside indebærer din accept af vilkårene og betingelserne som er skitseret her ("i aftalen"). Under tiden kan disse vilkår ændres, så det er vigtigt at gennemse dem hver gang du benytter hjemmesiden.
Klik her for at læse En bemærkning specielt til forældre og vores Persondata Beskyttelse.
HVIS IKKE DU ACCEPTERER DE VILKÅR SOM FREMGÅR NEDENFOR, LOG VENLIGST AF HJEMMESIDEN MED DET SAMME.
Brug af Materialer på denne Hjemmeside.
Fisher-Price vedligeholder denne hjemmeside til din personlige underholdning, information, uddannelse og kommunikation. Den indeholder også Fisher-Prices internet butik, hvor der kan bestilles varer online. Du skal være over 18 år for at kunne indgive en ordre. Du er velkommen til at søge på hjemmesiden. Du må ikke genskabe, distribuere, ændre, vise, udgive eller forberede afledte projekter baseret på, underbygget af eller på anden måde bruge indholdet af denne Hjemmeside UDEN FISHER-PRICE'S FORUDGÅENDE SKRIFTLIGE TILLADELSE. Du må downloade en copi af materialet midlertidigt på din computer UDELUKKENDE TIL PERSONLIG, IKKE-FORRETNINGSMÆSSIGT, PRIVAT GENNEMLÆSNING ELLER BRUG, sålænge du ikke sletter eller ændre på copyright mærker, TM varemærker eller andre ejendomsretsmeddelelser. Except as expressly provided above, nothing contained herein shall be construed as conferring any license or right under any copyright or any other intellectual property right. If you are an owner of intellectual property who believes their intellectual property has been improperly posted or distributed via this Website, please notify Fisher-Price immediately at Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052, Attention: Legal Department.
Ingen Køb Foretaget af Mindreårige
Ved bestilling af et produkt online fra Fisher-Prices internet butik, erklærer du at være over 18 år gammel. Hvis et barn under denne alder har bestilt et produkt fra Fisher-Prices internet butik uden forældrenes tilladelse, kan forældreren eller værgen returnere produktet i henhold til Tilbagelevering & Ombytningspolitikken som kan ses på denne Side (se "Bestillingsinformation" for flere detaljer).
Skatter
Du er ansvarlig for betalingen af salgs, brugs eller andre lignende skatter i forbindelse med køb af produkter fra Fisher-Prices internet butik.
Forsendelse og Ekspedition
Du er også ansvarlig for betalingen af forsendelse og ekspeditionsomkostningerne forbundet med køb af produkter online.
Din Kommunikation med Fisher-Price
Fisher-Price vil gerne høre fra dig. Men, i din kommunikation med Fisher-Price, hold venligst for øje at Fisher-Price ikke accepterer eller overvejer kreative idéer eller forslag i forbindelse med produkter og markedsføringsplaner medmindre vi har anmodet om dem. Derfor, send venligst ikke kreative eller originale materialer såsom idéer til legetøj, noter, tegninger, koncepter eller anden information. Al kommunikation og materiale du overfører til Hjemmesiden gennem elektronisk post eller på anden måde, inklusiv personlige oplysninger, spørgsmål eller svar, kommentarer, forslag eller lignende bliver Fisher-Prices ejendom og vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-privatejet. Al overførelse og post meddelelser kan benyttes af Fisher-Price eller søsterselskaber uden kompensation eller licens til andre, til alle formål, inklusiv mailing liste udlejning, produkt eller tjeneste anmodning, reproduktion, afsløringer, overførelser, publikationer, udgivelser eller opslag. Derudover kan Fisher-Price frit benytte idéer, koncepter, know-how eller teknikker som fremgår af den kommunikation du har sendt til Hjemmesiden, uanset formålet, inklusiv ubegrænset udvikling, fremstilling eller markedsføring af produtker med brug af denne information.
Ansvarsfraskrivelse
Indholdet på denne side kan have teknisk usikkerheder eller fejl. Din brug og søgning på denne Hjemmeside sker under egen risiko. Hverken Fisher-Price eller anden part involveret i at kreere, producere eller udbyde denne hjemmeside kan gøres ansvarlig for direkte, tilfældig, følge- eller indirekte skade i forbindelse med din adgang til eller brug af Siden. Fisher-Price indestår ikke for, at de funktionsmæssige aspekter af Hjemmesiden ikke bliver afbrudt, er fejlfrie, eller at Hjemmesiden eller serveren der gør den tilgængelig er virusfri eller har andre skadelige komponenter. Hvis din brug af denne Hjemmeside eller materialet indeholdt på denne Hjemmeside resulterer i behov for service eller udskiftning af ejendele, materialer, udstyr eller data, er Fisher-Price ikke ansvarlig for disse omkostninger. Uden at begrænse det forudgående, er alt stillet til rådighed på denne Side "SOM DET ER" OG "SOM DET ER TILGÆNGELIGT" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DEN UNDERFORSTÅEDE GARANTI FOR SALGSBARHED, EGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. Bemærk venligst at nogle jurisdisktioner ikke tillader udelukkelsen af uderforståede garantier, så nogle af de ovenstående fraskrivelser gælder måske ikke for dig. Fisher-Price forbeholder sig retten til at ændre denne hjemmeside, til enhver tid, uden at give meddelelse.
Links
Fisher-Price har ikke gennemset alle de Sider der er linket til denne Hjemmeside og er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller nogle sider linket til denne Hjemmeside. Indbefatningen af nogle links til en sådan hjemmeside er ikke ens betydende med Fisher-Prices godkendelse af disse sider. Hvis du vælger at benytte disse links, sker det for egen risiko.
Generelle Bestemmelser
Fisher-Price kan revidere disse vilkår til enhver tid ved at opdaterer eller reviderer disse opslag, med reviderede vilkår som træder ikraft den dag de bliver opslåede. Fisher-Price kontrollerer og opererer denne hjemmeside fra dets hovedkontor i East Aurora, New York, USA og gør sig ingen forestillinger om dette materiales anvendelighed eller tilgængelighed andre steder. Hvis du benytter hjemmesiden fra andre placeringer, er du ansvarlig for overholdelsen af gældende lokalret. Fisher-Price produkter er tilgængelige i mange dele af verden. Denne Hjemmeside beskriver dog produkter der ikke er tilgængelige verden over. Hvis dele af disse vilkår ikke kan håndhæves, bør denne del, så vidt muligt, fortolkes i overenstemmelse med gældende ret og den øvrige del bør vedblive med at være gældende. Sagsanlæg i forbindelse med denne hjemmeside bør anlægges senest et år efter kravet er opstået eller når et sådant krav er blevet afvist. Disse vilkår vil blive styret af og fortolket i henhold til staten New York, USA's love, uden hensyn til konflikter med andre love. Et hvert retsligt skridt i forbindelse med din adgang til eller brug af denne Hjemmeside eller Fisher-Prices materiale, skal indgives til stats eller føderal retten i Erie County, New York.
Ophavsret
Du skal gå ud fra at alt hvad du ser eller læser på denne hjemmeside er omfattet af ophavsretten, med mindre andet fremgår, og må ikke benyttes på anden måde en den som fremgår af Vilkår og Betingelser eller af teksten på Hjemmesiden eller uden skrfitlig tilladelse fra Fisher-Price. Fisher-Price hverken garanterer eller hævder at din brug af materiale vist på denne Hjemmeside ikke krænker tredjemands rettigheder som ikke er ejet af eller overdraget til Fisher-Price. Billeder, fotografier eller illustrationer vist på denne hjemmeside er enten ejet af eller benyttet med tilladelse af Fisher-Price. Din eller andres brug af dette materiale er forbudt, med mindre tilladelse er givet i Vilkår og Betingelserne eller speciffik tilladelse er givet andet sted på Hjemmesiden. Uautoriseret brug af billeder kan overtræde ophavsrets love, varemærke love, persondata love og kommunikations forskrifter og statuter.
Varemærker
Varemærkerne, logoer og service certifikater (samlet betegnet "Varemærker") vist på denne Hjemmseide er registrerede og uregistrerede varemærker ejet af Fisher-Price, eller dets moderselskab, Mattel, Inc., dets søsterselskaber eller tredjepart. Intet på denne hjemmeside bør anses som en stiltiende, eller på anden vis, overdragelse, licensgivning eller brugsret tilladelse til Varemærker vist på Hjemmesiden uden skriftlig tilladelse fra Fisher-Price, Mattel eller dets søsterselskaber eller tredjepart som ejer Varemærket vist på Siden. Din misbrug af Varemærkerne vist på denne hejmmeside, eller andet indhold på hjemmesiden, med undtagelse af hvad der her er givet tilladelse til, er strengt forbudt.
Fisher-Price Hjemmesiden har en funktion kaldet Playtips, hvilken indeholder informationer fra Kathleen Alfano, Ph.D., Leder af Fisher-Price Børne Undersøgelses Center, og er ejet af Fisher-Price, Inc.
Varemærke Legender
101 Dalmatians, Atlantis, Bambi, Beauty & the Beast, Dinosaur, Cinderella, Hercules, Lady & the Tramp, Pinocchio, Pocahontas, Sleeping Beauty, Snow White, The Incredibles, The Lion King, The Little Mermaid, og Treasure Planet © Disney
"ABC":
Komponeret af Alphonso Mizell, Freddie Perren, Dennis Lussier og Barry Gordy© 1970 JOBETE MUSIC CO., INC.
Alle Rettigheder Kontrolleret og Administreret af JOBETE MUSIC CO., INC.
Alle Rettigheder Forbeholdes. International Ophavsret Sikret.
Benyttet med Tilladelse.
A Bug's Life, Finding Nemo, Monsters, Inc., Toy Story, Toy Story 2 © Disney/Pixar
All About Play:stages, toys & tips and All About Playgroups© af Dorothy Einon.
Gengivet fra "Learning Early" med tilladelse fra dets udgiver, Marshall Editions Developments Ltd.
AOL: (America Online)
America Online og trekants logoet er registrerede varemærker af America Online, Inc.
Barnyard Bingo er varemærke ejet af Mattel, Inc.
"BBC og "Walking with Dinosaurs" ordmærker og logoer er varemærker af British Broadcasting Corporation og er benyttet med licens. BBC logo ©BBC 1998. Enkeltbilleder fra Walking with Dinosaurs ©BBC 1998/1999. Licens givet af BBC Worldwide Limited.
Bear in the Big Blue House:
JIM HENSON, Kermit Head logo, JIM HENSON'S mærke & logo, BEAR IN THE BIG BLUE HOUSE mærke & logo, og figurer © The Jim Henson Company. Alle Rettigheder Forbeholdes.
Birthday Parties
© 1998 af Penny Warner. Gengivet fra "Birthday Parties for Kids" med tilladelse fra dets udgiver, Prima Publishing.
© 1999 af Penny Warner. Gengivet fra "Baby Birthday Parties" med tilladelse fra dets udgiver, Meadowbrook Press.
Blue's Clues:
© 2000 Viacom International, Inc. Alle Rettigheder Forbeholdes. Nickelodeon, Nick Jr., Blue's Clues og alle relaterede titler, logoer og figurer er væremærker af Viacom International Inc.
Bosch er et registreret varemærke af Robert Bosch GmbH benyttet under licens.
Bob the Builder:
© 2003 HIT Entertainment PLC and Keith Chapman.
CAT:
© 2003 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR and their design marks are registered Trademarks of Caterpillar, Inc.
Champion varemærke benyttet under licens fra FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY.
Chevrolet, Chevy, The Bow Tie, Silverado mærker og bil design er General Motor Varemærker benyttet under licens givet til Fisher-Price, Inc.
© The Chicken Dance (Dance Little Bird) af Werner Thomas og Terry Rendall © September Music Corp Internationale Rettigheder Sikret. Alle Rettigheder Forbeholdes.
Discovery Series:
© 2005 Discovery Communications, Inc. Alle Rettigheder Forbeholdes. Discovery Channel, Discovery Kids logo og Discovery Fact er varemærker af Communications, Inc. Benyttet under lincens.
Edelbrock varemærker er benyttet under licens fra Edelbrock Corporation.
Ford, F-150 og tilknyttede varemærker er benyttet under licens fra Ford Motor Company.
FRANKLIN:
* ® & © NELVANA © P. Bourgeois & B. Clark™ Kids Can Press Alle Rettigheder Forbeholdes.
Goodyear (og fod med vinger design) and Wrangler (for dæk) er varemærker af The Goodyear Tire & Rubber Company, benyttet med tilladelse.
Harley-Davidson:
Harley-Davidson og Harley-Davidson Bar & Shield logo er registrerede varemærker af H-D Michigan, Inc.benyttet under licens.
HARRY POTTER, characters, names and related indicia are trademarks of and ©Warner Bros. Harry Potter Publishing Rights ©J.K. Rowling. (s02)
HOKEY POKEY ©1950, RE 1979, Acuff-Rose Music, Inc.
IMAX:
IMAX® AND AN IMAX EXPERIENCE™ er varemærker af Imax Corporation. T-Rex: Back to the Cretaceous™ 1998, Imax Corporation. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.
Jeep og Jeep kølergitter designet er registrerede varemærker af DaimlerChrysler Corporation og er benyttet under licens. © DaimlerChrysler Corporation 2003.
Jimmy Neutron:
© 2003 Paramount Pictures og Viacom International Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Nickelodeon, Jimmy Neutron: Boy Genius og alle relaterede titler, logoer og figurer er varemærker af Viacom International, Inc.
Kawasaki og tilknyttede varemærker er ejet og benyttet under licens fra Kawasaki Motors Corp., USA. 2002 Kawasaki Motors Corp., USA. Alle Rettigheder Forbeholdes.
Kmart
© Copyright 2002 Kmart Corporation. Alle Rettigheder Forbeholdes
LITTLE BEAR:
® & © Nelvana ™Wild Things Productions ©M. Sendak Baseret på bogserien skrevet af Else Holmelund Minarik og illustreret af Maurice Sendak. Alle Rettigheder Forbeholdes.
Doodle Pro, Doodle Pro Learning Bus and Doodle Pro Magic Learning Cards trademarks and U.S. Patent 5,151,032 and other foreign patents are used under license from Pilot Pen Corporation of America.
Matchin' Middles er et varemærke ejet af Mattel, Inc.
Varemærker Ejet af Mattel:
Fisher-Price, X-Treme Machine Jr., Power Sounds Grip, ENFORCER, HOT WHEELS, BARBIE og WILD THING er USA varemærker af Mattel, Inc. © Mattel, Inc. Alle Rettigheder Forbeholdes.
Microsoft Internet Explorer og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
NASCAR® Riders:
"Bill Elliot" navn og portræt af CMG Worldwide, Indianapolis, Indiana. ©
1999 McDonald's Corporation. Følgende er Registrerede varemærker af McDonald's Corporation: McDonald's, McDonald's Logo og Design, McDonald's Racing Team Logo og Design, Golden Arches Design, og McDonald's Drive Thru Crew Logo og Design.
"COCA-COLA" er et varemærke af The Coca-Cola Company.
"Valvoline" Varemærker, Roush Racing og Mark Martin's navn og/eller Portræt Benyttet med Fuldmagt fra Roush Racing, Livonia, MI.
"Zerex" og "Valvoline" Varemærker, Roush Racing og Mark Martin's navn og/eller Portræt Benyttet med Fuldmagt fra Roush Racing, Livonia, MI.
"Eagle One" og "Valvoline" Varemærker, Roush Racing og Mark Martin's navn og/eller Portræt Benyttet med Fuldmagt fra Roush Racing, Livonia, MI.
NASCAR er et registreret varemærke af National Association for Stock Car Auto Racing.
OREO og OREO design™ & © Nabisco. Benyttet under licens.
Play and Learn
© 1999 by Penny Warner. Gengivet fra "Baby Play & Learn" med tilladelse fra dets udgiver, Meadowbrook Press.
© 2000 by Penny Warner. Gengivet fra "Preschooler Play & Learn" med tilladelse fra dets udgiver, Meadowbrook Press.
Power Rangers: The Lost Galaxy
TM & © 1999 Saban.
QuickTime and the QuickTime logo are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.
"ROCK THIS TOWN":
Written by Brian Setzer © 1981 EMI VIRGIN SOUNDS, Inc.
dba EMI LONGITUDE MUSIC Alle Rettigheder Kontrolleret og Administreret af EMI VIRGIN SOUNDS, Inc.
dba EMI LONGITUDE MUSIC. Alle Rettigheder Forbeholdes. International Copyright Sikret. Benyttet med Tilladelse.
Rugrats:
© 1999 Viacom International, Inc. All Rights Reserved. RUGRATS and all related titles, logos and characters are trademarks owned and licensed for use by Nickelodeon, a programming service of Viacom International, Inc.
Sesame Street:
© 2002 Sesame Workshop. "Sesame Street", "Elmo's World", "Sesame Workshop" og deres logoer er varemærker af Sesame Workshop. Alle rettigheder forbeholdes.
© 2000 Children’s Television Workshop Sesame Street Muppets
© 2000 Jim Henson Productions, Inc. Alle Rettigheder Forbeholdes. Sesame Street og the Sesame Street sign er registrerede varemærker af Children’s Television Workshop.
© 1999 Children's Television Workshop (CTW). Sesame Street Muppets
© 1999 The Jim Henson Company. Alle Rettigheder Forbeholdes. Sesame Street og the Sesame Street Sign er registrerede varemærker og service cetifikater af CTW.
Scooby Doo:
SCOOBY-DOO og alle relaterede figurer og elementer er varemærker af Hanna~Barbara © 2005.
CARTOON NETWORK og logoer er varemærker af Cartoon Network, Inc. © 2005.
WB SHIELD: TM & © 2005 Warner Bros.
"SHAKE RATTLE AND ROLL" (Charles Calhoun)
© 1954 (Renewed) Unichappell Music Inc. (BMI) & Mijao Music (BMI)
Alle Rettigheder Administreret af Unichappel Music Inc. (BMI)
Alle Rettigheder Forbeholdes. Benyttet med tilladelse.
Smithsonian:
This trademark is owned by the Smithsonian Institution and is registered in the U.S. Patent and Trademark Office.
TM Stanley and Janice Berenstain Partnership
Target
© 2002 target.direct. The Bullseye Design is a registered trademark of Target Brands, Inc. All rights reserved.
Tarzan:
TARZAN™ Ejet af Edgar Rice Burroughs, Inc. Og Benyttet med Tilladelse. COPYRIGHT © 1999 Edgar Rice Burroughs, Inc. og Disney Enterprises, Inc. Alle Rettigheder Forbeholdes.
Tic Tac Tony er et varemærke ejet af Mattel, Inc.
Toys "R" Us
© 2005 Geoffrey Inc. TOYSRUS.COM og BABIESRUS.COM er registrerede varemærker af Toys "R" Us Inc. og Toysrus.com.
Tumblin' Gumballs er et vremærke ejet af Mattel, Inc.
VeggieTales:
VeggieTales® er et registreret varemærke af Big Idea Productions, Inc.
© 2005 Big Idea Productions, Inc. Alle Rettigheder Forbeholdes. Benyttet med tilladelse.
VeggieTales:
VeggieTales® is a registered trademark of Big Idea Productions, Inc.
© 2003 Big Idea Productions, Inc. All rights reserved. Used with permission.
Velcro:
© 1999 Velcro Industries B.V. Alle Rettigheder Forbeholdes.
© 2003 Viacom International Inc. Alle Rettigheder Forbeholdes. Nickelodeon, Nick Jr., Blue's Clues og alle relaterede titler, logoer og figurer er væremærker af Viacom International Inc.
VOLKSWAGEN:
Varemærker, design patenter og ophavsrettigheder er benyttet med tilladelse fra ejeren af VOLKSWAGEN AG.
© 2005 WGBH/Sirius Thinking. Between the Lions, Get Wild about Reading, og BTL figurer og relaterede betegn er væremærker af WGBH. Alle andre varemærker er ejet af tredjeparter. Benyttet med tilladelse.
Wal-Mart
© 2005 Walmart.com, Inc. Alle Retigheder Forbeholdes.
WAL-MART nanvn og logo er varemærker af Wal-Mart Stores, Inc.
WALMART.COM® er et registreret varemærke af Wal-Mart Stores, Inc. og WALMART.COM®.
Peter Plys:
© Disney. Baseret på "Peter Plys" works. ©A.A. Milne and E.H. Shepard
© Mattel, Inc. Alle Rettigheder Forbeholdes.