Opdag glæden ved læring

Hver eneste, fantastiske dag lærer barnet noget af alle de sjove aktiviteter, mens det leger. Genopdag glæden ved leg. Opdag glæden ved læring.

Udforsk nu:

Travle små kroppe

Det er en meget vigtig del af barndommen at beherske fysiske færdigheder, og det baner vejen for al slags læring.

 • Høre, se, røre, smage ... sanserne er første trin, når barnet skal lære og få "oplyst" områderne i hjernen.
 • Fra at gribe et stykke legetøj og til at holde en blyant – udviklingen af finmotorikken er vigtig for succesen i skolen og det videre liv.
 • I de tidlige år er der nogle store, fysiske milepæle ... og motorikken bliver stadigt finere i takt med at barnet vokser.
 • Sidde, gå, løbe ... børn bruger MEGET energi, når de lærer disse færdigheder.

Fremme selvsikre personligheder

Udtrykke ideer, dele med venner, være god til at lytte ... legen er en naturlig (og sjov!) måde at udvikle gode sociale færdigheder på og styrke det følelsesmæssige helbred.

 • Opfordring til den naturlige nysgerrighed og forundring får barnet til at ville lære mere – hver dag!
 • Stille spørgsmålet, "hvad nu hvis"? At drømme sig til nye måder at se verden på. At kunne forestille sig og finde på. – Det kendetegner store tænkere.
 • Hvordan fungerer det? At regne ting ud er noget af det bedste ved leg – fra simple udfordringer til mere komplekse.
 • Fra ABC til at kunne læse, fra at remse tal op og til at kunne tælle. De tidlige års leg danner grundlag for barnets succes i skolen og videre frem.

Nysgerrige hoveder

Den bedste måde at lære på? – Det er gennem leg. Det er overraskende, hvor meget hjernekapacitet, de opbygger i de tidlige år.

 • At lære at dele og enes med nogen tager tid og kræver øvelse, men det er nemmere og sjovere, hvis man lærer det gennem leg!
 • Et barn kan høre, selv før det bliver født, og det vil altid have gavn af at være god til at lytte (og tale!).
 • At have det godt med sig selv og dele sine tanker med andre er vigtige evner, der udvikles naturligt gennem leg.
 • Legesyge børn er glade børn. I sidste ende ønsker du, at dit barn har følelsesmæssige relationer, er glad og trygt, både nu og når det er voksent.