Tidlig læring – meget mere end ABC

Hver eneste, fantastiske dag lærer barnet noget af alle de sjove aktiviteter, mens det leger. Genopdag glæden ved leg. Opdag glæden ved læring.

Sanser

Høre, se, røre, smage ... sanserne er første trin, når barnet skal lære og få "oplyst" områderne i hjernen.

Finmotorik

Fra at gribe et stykke legetøj og til at holde en blyant – udviklingen af finmotorikken er vigtig for succesen i skolen og det videre liv.

Grovmotorik

I de tidlige år er der nogle store, fysiske milepæle ... og motorikken bliver stadigt finere i takt med at barnet vokser.

Balance og koordination

Sidde, gå, løbe ... børn bruger MEGET energi, når de lærer disse færdigheder.

Nysgerrighed og opdagelse

Opfordring til den naturlige nysgerrighed og forundring får barnet til at ville lære mere – hver dag!

Imagination & Creativity

Stille spørgsmålet, "hvad nu hvis"? At drømme sig til nye måder at se verden på. At kunne forestille sig og finde på. – Det kendetegner store tænkere.

Tænke og løse problemer

Hvordan fungerer det? At regne ting ud er noget af det bedste ved leg – fra simple udfordringer til mere komplekse.

Grundlæggende færdigheder

Fra ABC til at kunne læse, fra at remse tal op og til at kunne tælle. De tidlige års leg danner grundlag for barnets succes i skolen og videre frem.

Travle små kroppe

Det er en meget vigtig del af barndommen at beherske fysiske færdigheder, og det baner vejen for al slags læring.

Fremme selvsikre personligheder

Udtrykke ideer, dele med venner, være god til at lytte ... legen er en naturlig (og sjov!) måde at udvikle gode sociale færdigheder på og styrke det følelsesmæssige helbred.

Physical Social Cognitive

Opdag glæden ved læring

At lege er at lære