Webové stránky Fisher-Price, Inc - PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

Provozovatelem těchto stránek je společnost Fisher-Price®, Inc a její sesterské společnosti (souhrnně označované jako "Fisher-Price"). Na Vaše používání těchto stránek se vztahují následující právní ujednání. Přečtěte si prosím pozorně následující právní ujednání tak, abyste jim skutečně porozuměli. Vaše užívání webových stránek předpokládá souhlas s popsanými právními ujednáními (viz "Dohoda"). Čas od času se tato právní ujednání mnohou měnit a proto je důležité, abyste si tato ujednání přečetli při každé Vaší návštěvě webových stránek.

Klikněte sem pro Zvláštní poznámku pro rodiče a ujednání o Ochraně soukromí.

POKUD NESOUHLASÍTE S NÍŽE UVEDENÝM SMLUVNÍM UJEDNÁNÍM, ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE OKAMŽITĚ OPUSTILI TYTO WEBOVÉ STRÁNKY.


Právo používat obsah těchto webových stránek
Fisher-Price tento web provozuje pro Vaše osobní pobavení, pro informaci, vzdělávání a komunikaci. Web také obsahuje internetový obchod Fisher-Price, který umožňuje objednávání zboží přes internet.. Uživateli, který si objednává zboží, musí být nejméně 18 let. Máte právo pohybovat se na těchto webových stránkách. Je zakázáno reprodukovat, rozmnožovat, pozměňovat, zveřejňovat, vytvářet díla odvozená, přeposílat, předávat nebo jinak využívat obsah těchto webových stránek BEZ PŘEDCHÁZEJÍCÍHO PÍSEMNÉHO SVOLENÍ FISHER-PRICE. Máte právo stáhnout si pro dočasné použití jednu kopii materiálu na jeden počítač pro Vaše OSOBNÍ, NEKOMERČNÍ DOMÁCÍ PROHLÍŽENÍ ČI POTŘEBU za podmínky, že neodstraníte žádné doložky o copyrightu, ochranních známkách, ani žádné jiné související doložky.
Na těchto webových stránkách se nevyskytuje, až na výše uvedenou výjimku, žádný obsah, na který by se vztahovala jakákoliv licenční práva či autorská práva anebo jakákoliv jiná práva spojená s duševním vlastnictvím. Domníváte-li se, že Vaše duševní vlastnictví bylo nezákonným způsobem uveřejněno nebo šířeno prostředníctvím těchto webových stránek, žádáme Vás, abyste na to neprodleně upozornili Fisher-Price na adrese Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052, Attention: Legal Department.

Zákaz nákupu ze strany nezletilých
Tím, že si objednáte zboží v internetovém obchodě Fisher-Price prohlašujete, že Vám je 18 a více let. V případě, že by si přes internetový online obchod Fisher-Price objednala zboží nezletilá osoba, má rodič nebo opatrovník právo odeslat zboží zpět a požádat o vrácení peněz v souladu s Podmínkami pro vrácení a výměnu zboží, tak jak jsou publikované na těchto stránkách (viz "Informace o objednávání").

Poplatky
Veškeré náklady a poplatky spojené s nákupem zboží v internetovém Fisher-Price obchodě budou přičteny na vrub objednateli.

Poštovné a balné
Také veškeré náklady a poplatky spojené s poštovným a balným budou při objednávce v internetovém online obchodě hrazeny objednatelem.

Vaše komunikace s Fisher-Price
Společnost Fisher-Price je ráda v kontaktu s Vámi. Vezměte však prosím na vědomí, že Fisher-Price nepřijímá ani nehodnotí žádné tvořivé nápady nebo návrhy týkající se výrobků nebo marketingu, pokud si tyto nápady a návrhy sama nevyžádala. Proto Vás prosíme, abyste společnosti Fisher-Price nezasílali materiály jako jsou například nápady na hračky, hry nebo jiné výrobky ani jiné zlepšovací návrhy, nápady, poznámky, kresby, koncepty atp. Veškeré informace či materiály, které byste zaslali na webové stránky elektronickou poštou anebo jiným způsobem a které by obsahovaly osobní údaje, otázky, odpovědi, komentáře, nápady atd., se stávají majetkem Fisher-Price a bude s nimi zacházeno jako s materiálem nedůvěrným a veřejným.
Veškerý materiál, který pošlete nebo předáte, může být společností Fisher-Price nebo jejími sesterskými společnostmi bez náhrady použit k jakýmkoli účelům, včetně (ale nikoli výhradně k) umístění na obchodovatelných seznamech adres, žádostech o služby a výrobky, dále může být tento materiál kopírován, zveřejnen, přenesen, publikován, vysílán a zasílán. Jakýkoli nápad, koncept, know-how a technika obsažené v materiále, který jste zaslali na naše webové stránky, může Fisher-Price použít pro svoji potřebu, včetně využití tohoto materiálu (ale nikoli výhradně) při procesu vývoje, výroby nebo marketingu výrobků s tímto materiálem spojených.

Prohlášení
Obsah zveřejněný na těchto webových stránkách může obsahovat nepřesnosti nebo jiné chyby. Stránky si prohlížíte na vlastní zodpovědnost. Ani Fisher-Price, ani žadná jiná osoba podílející se na tvorbě, výrobě nebo publikování stránek není zodpovědná za přímé, neplánované, následné, nepřímé anebo trestné škody, které vyplynuly z Vašeho přístupu na stránky anebo z Vašeho užívání stránek. Fisher-Price neručí za nepřerušený provoz internetových stránek, za jejich bezchybnost ani za to, že webové stránky nebo servery, které je spravují, neobsahují žádné viry ani jiné škodlivé elementy. Pokud by používání stránek anebo materiálu na nich zveřejněného vyústilo do nutnosti nahradit majetek, materiál, vybavení nebo data, Fisher-Price nezodpovídá za úhradu nákladů s tím spojených. V souladu s dříve zmíněným je vše na webových stránkách nabídnuto "TAK JAK TO JE", "DLE DOSTUPNOSTI", "BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ UŽ VYSLOVENÝCH ČI IMPLICITNÍCH, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, IMPLICITNÍCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, POUŽITELNOSTI K URČITÉMU ÚČELU NEBO NEPORUŠITELNOSTI. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení implicitních záruk, tudíž některé z výše uvedených vyloučení se na Vás možná nevztahují. Fisher-Price si vyhrazuje právo kdykoli a bez upozornění pozměnit tyto webové stránky.

Odkazy
Společnosti Fisher-Price neprohlížela všechny webové stránky propojené odkazy s těmito stránkami a není zodpovědná za obsah žádných stránek nacházejících se mimo tento web. Uveřejnění linků odkazujících na tyto stránky neznamená, že by Fisher-Price jejich obsah schválila. Pokud se rozhodnete využít odkazů vedoucích na stránky mimo naše stránky, činíte tak na vlastní odpovědnost.

Obecná ustanovení
Fisher-Price tato ustanovení může čas od času aktualizovat nebo může revidovat tento zápis; v takovém případě pak bude revidovaná verze platná od data uveřejnění. Fisher-Price provozuje a spravuje tyto stránky ze svého hlavního sídla ve East Aurora, ve státě New York Spojených států amerických a nezaručuje, že je uveřejňovaný obsah vhodný nebo dostupný i v jiných lokalitách. Pokud tyto webové stránky navštěvujete z jiných míst, nesete odpovědnost za případný nesoulad s místními zákony. Výrobky Fisher-Price jsou dostupné v mnoha částech světa, nicméně na těchto stránkách mohou být uvedené také výrobky, které nejsou distribuované celosvětově. Pokud soud příslušné kompetence z jakéhokoli důvodu shledá jakékoli ustanovení těchto podmínek nebo jejich částí za nevynutitelné, toto ustanovení bude vynuceno do nejvyšší povolené míry tak, aby účinnost záměru této smlouvy a zbytku těchto podmínek použití pokračovala v plné moci a účinnosti.
'Jakýkoli předmět žaloby, který můžete mít s ohledem na vaše používání tohoto Webu, musí být zahájen do jednoho roku od vzniku nároku nebo předmětu žaloby, v opačném případě bude žaloba zamítnuta. Tyto podmínky použití musí být určovány a vytvořeny v souladu se zákony státu New York Spojených států amerických beze zmínky konfliktů pravidel zákona. Jakékoliv soudní řízení vzniklé z Vašeho přístupu nebo používání těchto webových stránek bude ustaveno v rámci státu anebo federálního soudu Erie County ve státě New York.

Autorská práva
Měli byste si být vědomi, že veškeré materiály na tomto Webu jsou chráněny zákony na ochranu autorských práv s výjimkou případů, kdy je uvedeno jinak. Bez písemného svolení Fisher-Price nesmíte obsah používat jinými způsoby, než jak je uvedeno v Obecných podmínkách nebo v textu na webových stránkách, Fisher-Price nezaručuje ani neprohlašuje, že užíváním materiálů uveřejněných na webových stránkách neporušíte práva třetí strany nevlastněné či jinak nespojené s Fisher-Price. Obrázky, fotografie a ilustrace uveřejněné na webových stránkách jsou buď majetkem Fisher-Price, nebo jejich autor schválil uveřejnění na stránkách Fisher-Price. Použití těchto materiálů Vámi nebo jinou Vámi schválenou osobou je zakázáno s výjimkou případů, kdy by v rámci těchto ustanovení bylo uvedeno výslovné povolení a s výjimkou případů, kdy by výslovné povolení bylo uveřejněno jinde na internetu. Jakékoliv nepovolené použití těchto vyobrazení může být nezákonné a v rozporu s autorskými právy, ochrannými právy, právy na ochranu soukromí a publicity a předpisy týkajícími se veřejných sdělovacích prostředků.

Ochranné známky
Ochranné známky, loga a servisní značky (souhrnně Ochranné známky) uveřejněné na těchto webových stránkách jsou registrovanými a neregistrovanými ochrannými známkami Fisher-Price, mateřské společnosti Mattel Inc., poboček a dalších třetích stran. Žádná část obsahu stránek nesmí být zaměněna za udělení implicitního souhlasu k použití licence nebo k použití jakékoliv ochranné známky zobrazené na těchto webových stránkách, aniž by k tomu dala společnosti Fisher-Price výslovný souhlas. Zneužití ochranných známek zobrazených na těchto stránkách, až na zde uvedenou výjimku, je přísně zakázáno.

Webové stránky Fisher-Price obsahují kategorii nazvanou Playtips s informacemi, jejichž autorkou je Kathleen Alfano, Ph.D., manažerka Výzkumného dětského centra Fisher-Price. Tyto informace jsou majetkem Fisher-Price Inc.

Vysvětlivky k ochranným známkám:
Beauty & the Beast, Dinosaur, Cinderella, Sleeping Beauty, Snow White, The Incredibles, The Little Mermaid

"ABC":
Autoři hudby: Alphonso Mizell, Freddie Perren, Dennis Lussier a Barry Gordy
© 1970 JOBETE MUSIC CO., INC.
Všechna práva vlastní a spravuje JOBETE MUSIC CO., Inc.
Všechna práva vyhrazena. Mezinárodní autorská práva zajištěna. Použito se svolením.
Použito se svolením.

A Bug's Life, Finding Nemo, Monsters, Inc., Toy Story, Toy Story 2 © Disney/Pixar

All About Play:stages, toys & tips and All About Playgroups
© 1998 by Dorothy Einon. Reprinted from "Learning Early" with permission of its publisher, Marshall Editions Developments Ltd.

AOL: (America Online)
America Online a trojúhelníkové logo jsou registrovanými ochrannými známkami America Online, Inc.

ARTHUR: © 2005 Marc Brown Studios.

BARNEY: "© 2005 Lyons Partnership, L.P. Všechna práva vyhrazena. © 2005 HIT Entertainment Inc. Všechna práva vyhrazena. The Barney, Baby Bop and jména a postavy BJ a spoty s dinosaury a Barney a hvězdičková loga jsou ochrannými známkami Lyons Partnership, L.P. registrované v U.S.A. u Pat. & Tm. Off."

Barnyard Bingo je ochranná známka ve vlastnictví Mattel, Inc

BATMAN: BATMAN a všechny s ním spojené postavy a prvky jsou ochrannými známkami a jsou chráněny autorskými právy DC Comics. WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment, Inc.

"BBC and "Walking with Dinosaurs" Název a loga "BBC" a "Walking with Dinosaurs" jsou ochrannými známkami společnosti British Broadcasting Corporation a jsou licencovány. BBC logo ©BBC 1998. Záběry z Walking with Dinosaurs ©BBC 1998/1999. Licencováno BBC Worldwide Limited. Walking with Prehistoric Beasts: Logo Walking with Prehistoric Beasts ©BBC 2001, 2002, záběry z televizního pořadu Walking with Prehistoric Beasts ©BBC 2001, 2002. Licencováno BBC Worldwide Limited. Název a logo Walking with Prehistoric Beasts jsou ochrannými známkami British Broadcasting Corporation a jsou použity na základě licence.

Bear in the Big Blue House:
JIM HENSON, logo Kermit Head, značka a logo JIMA HENSONA, značka a logo BEAR IN THE BIG BLUE HOUSE a postavy jsou chráněny autorským právem The Jim Henson Company. Všechna práva vyhrazena.

BENJAMIN PRODUCTIONS:
Distribuce: Artisan Home Entertainment. Family Home Entertainment® je registrovanou ochrannou známkou Artisan Entertainment Inc. Lions Gate Home Entertainment, 2700 Colorado Avenue, Santa Monica, Kalifornie 90404.

Birthday Parties
© 1998 by Penny Warner. Převzato z "Birthday Parties for Kids" s povolením vydavatele Prima Publishing.
© 1999 by Penny Warner. Převzato z "Baby Birthday Parties" s povolením vydavatele Meadowbrook Press
© 1999 by Penny Warner. Převzato z "Baby Birthday Parties" s povolením vydavatele Meadowbrook Press
Bosch je registrovaná ochraná známka Robert Bosch GmbH použitá na základě licence.
Ochranná známka Champion je použitá na základě licence FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY.

Symboly Chevrolet, Chevy, The Bow Tie, Silverado a design karoserií vozů jsou ochranné známky General Motors, použité na základě licence.

© The Chicken Dance (Dance Little Bird) - autoři Werner Thomas a Terry Rendall
© September Music Corp
Mezinárodní práva zajištěna. Všechna práva vyhrazena.

DISNEY PRINCESS:© 2005 Disney

Discovery Series:
© 2005 Discovery Communications, Inc. Všechna práva vyhrazena. Discovery Channel, Discovery Kids logo and Discovery Fact jsou ochrannými známkami Discovery Communications, Inc. použitými na základě licence.

Ochranná známka Edelbrock je použitá na základě licence Edelbrock Corporation.

ESPN:© 2004 ESPN®, Inc. - Všechna práva vyhrazena

Ford, F-150 a přidružené ochranné známky jsou použité na základě licence Ford Motor Company.

FRANKLIN:
* ® & © NELVANA © P. Bourgeois & B. Clark™ Kids Can Press Všechna práva vyhrazena.

Goodyear (a design okřídlené nohy) a Wrangler (pro pneumatiky) jsou ochrannými známkami The Goodyear Tire & Rubber Company, použito se svolením.

Harley-Davidson:
Harley-Davidson a štít s pruhem, logo Harley-Davidson, jsou registrovanými známkami H-D Michigan, Inc. použitými na základě licence.

HOKEY POKEY ©1950, RE 1979, Acuff-Rose Music, Inc.

IMAX:
IMAX® AND AN IMAX EXPERIENCE™ jsou ochrannými známkami Imax Corporation.
T-Rex: Back to the Cretaceous™ 1998, Imax Corporation. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

I SPY BOOK OF LETTERS, veškerý obsah © 2005 Scholastic Entertainment Inc. SCHOLASTIC a loga jsou ochrannými známkami Scholastic Inc. Logo I SPY Je ochrannou známkou Jeana Marzolla & Waltera Wicka. Všechna práva vyhrazena.

Jeep a design mříže Jeep jsou registrovanými ochrannými známkami DaimlerChrysler Corporation a jsou použity na základě lincence.
© DaimlerChrysler Corporation 2003.

Jimmy Neutron:
© 2003 Paramount Pictures a Viacom International Inc. Všchna práva vyhrazena. Nickelodeon, Jimmy Neutron: Boy Genius a všechny související názvy, loga a postavy jsou ochrannými znamkami Viacom International, Inc.

JUSTICE LEAGUE: a všechny související postavy a prvky jsou ochrannými známkami DC Comics a jsou chráněny autorským právem.

Kawasaki and přidružené ochranné známky jsou ve vlastněny a jsou použité na základě licence Kawasaki Motors Corp., USA. 2002 Kawasaki Motors Corp., USA. Všechna práva vyhrazena.

Kmart
© Copyright 2002 Kmart Corporation. Všechna práva vyhrazena

"Limbo Rock" © 1962 Acuff-Rose Music

LITTLE BEAR:
® & © Nelvana ™Wild Things Productions © M Sendak. Podle řady knih, které napsala Else Holmelund Minarik and ilustroval Maurice Sendak. Všechna práva vyhrazena.

Matchin' Middles je ochranná známka ve vlastnictví Mattel, Inc.

MAGGIE AND THE FEROCIOUS BEAST:® & © NELVANA. TM Paraskevas Gallery, Inc. © Michael Paraskevas & Rita E. Paraskevas. Všechna práva vyhrazena.

Ochranné známky, které vlastní Mattel:
Fisher-Price, X-Treme Machine Jr., Power Sounds Grip, ENFORCER, HOT WHEELS, BARBIE a WILD THING jsou americké ochranné známky Mattel, Inc. © Mattel, Inc.Všechna práva vyhrazena.

MISS SPIDER’S SUNNY PATCH FRIENDS;#153;, Miss Spider;#153;, Sunny Patch Friends;#153;, a všechny související postavy jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky Callaway & Kirk Company LLC a jsou chráněny autorským právem, CALLAWAY ARTS & ENTERTAINMENT;#153; je ochranná známka Callaway Arts & Entertainment, Inc. NELVANA ® je registrovanou ochrannou známkou Nelvana Limited. CORUS;#153; je ochranná známka Corus Entertainment Inc. Všechna práva vyhrazena.

MOBILE SKATEPARK SERIES: Mobile Skatepark Series a všchny související loga a prvky jsou ochrannými známkami ASA Properties, LLC 2003 a jsou chráněny autorským právem.

MONSTER JAM: © 2005 Clear Channel Entertainment - Motor Sports

Microsoft Internet Explorer a Windows jsou registrované ochranné známky anebo ochranné známky Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích.

¡MUCHA LUCHA!: ¡Mucha Lucha! a všechny související postavy a prvky jsou ochranné známky a jsou chráněny autorským právem Warner Bros. Entertainment, Inc. (s04)

NASCAR® Riders:
Jméno "Bill Elliot" and související: CMG Worldwide, Indianapolis, Indiana ©

1999 McDonald's Corporation. Následují registrované ochranné známky McDonald's Corporation: McDonald's, logo a design McDonald's, logo a design McDonald's Racing Team, design Golden Arches a design a logo McDonald's Drive Thru Crew.

"COCA-COLA" je ochrannou známkou The Coca-Cola Company.

Ochranné známky "Valvoline", Roush Racing a jméno Mark Martin a/nebo podobné jsou použity se svolením Roush Racing, Livonia, MI.

Ochranné známky "Zerex" a "Valvoline", jména Roush Racing a Mark Martin's a podobné jsou použity se svolením Roush Racing, Livonia, MI.

Ochranné známky "Eagle one" a "Valvoline", jména Roush Racing a Mark Martin's a podobné jsou použity se svolením Roush Racing, Livonia, MI

NASCAR je registrovanou ochrannou značkou Národní asociace pro závody sériových aut.

Netscape Navigator je registrovanou ochrannou známkou Netscape Communications Corporation ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

OREO and OREO design™ & © Nabisco. Použité na základě licence.

Play and Learn
© 1999, autorka Penny Warner. Převzato z "Baby Play & Learn" se svolením vydavatelství Meadowbrook Press.
© 2000 autorka Penny Warner. Převzato z "Preschooler Play & Learn" se svolením vydavatelství Meadowbrook Press.

Power Rangers: The Lost Galaxy
TM & © 1999 Saban.

QuickTime a logo QuickTime jsou ochrannou známkou Apple Computer, Inc., registrovanou ve Spojených státech amerických i v jiných zemích.

© © 2005 Razor & Tie Direct, LLC. “Kidz Bop”, “Razor & Tie” a logo Razor & Tie ljsou registrovanými ochrannými známkami. Razor & Tie Direct, LLC. “Kid Friendly”, “Kidz Bop Kids” a “Sung By Kids For Kids” jsou ochrannými známkami Razor & Tie Direct, LLC.
KRYPTO™ THE SUPERDOG
KRYPTO THE SUPERDOG and všchny související postavy a prvky jsou ochrannými známkami a DC Comics a jsou chráněny autorskými právy.
READ WITH ME DVD TM Scholastic Inc.

Alexander and the Terrible, Horrible, No-Good, Very Bad Day Copyright textu ©1972 autorkaJudith Viorst. Copyright ilustrací ©1972, autor Ray Cruz Zveřejněno na základě dohody s Atheneum Books for Young Readers, značkou vydavatelství Simon & Schuster Children's Publishing Division. Všechna práva vyhrazena.

Chicka Chicka Boom Boom
Copyright textu ©1989 autoři Bill Martin, Jr. a John Archambault. Copyright ilustrací ©1989, autor Lois Ehlert. Zveřejněno na základě dohody s Atheneum Books for Young Readers, značkou vydavatelství Simon & Schuster Children's Publishing Division. Všechna práva vyhrazena.

Miss Spider's Tea Party
Copyright ©2005, Callaway & Kirk Company, LLC.Všechna práva vyhrazena. Miss Spider a všechny související postavy jsou ochrannými známkami a/nebo registrovanými ochrannými známkami Callaway & Kirk, LLC.

Green Eggs and Ham
Green Eggs and Ham ™ and ©1960 Dr. Seuss Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena."

Curious George Goes to a Chocolate Factory ©1998 Houghton Mifflin Company.
Curious George je ochranná známka Houghton Mifflin Company. Na základě postavy Curious George® od autorky Margret and H.A. Rey. Ilustrace: Vipah Interactive. Publikováno na základě zváštní dohody s Houghton Mifflin Company.

Corduroy® © 2005 by Penguin Group (USA) Inc. Vzniklo na základě knihy CORDUROY autora Dona Freemana, © 1968 by Don Freeman. Corduroy a další názvy, loga a postavy jsou ochrannými známkami Penguin Group (USA) Inc.

Giraffes Can't Dance Texty: Giles Andreae, ilustrace Guy Parker-Rees. GIRAFFES CAN'T DANCE poprvé vydalo ve Velké Británii roce 1999 vydavatelství Orchard Books, divize The Watts Publishing Group Ltd. Ve Spojených státech amerických kniha poprvé vyšla v roce 2001 u vydavatelství Orchard Books, značky Scholastic. Práva Gilese Andreae jako autora a Guye Parker-Reese jako ilustrátora byly uplatněny v souladu se Zákonem o copyrightu, Designu and Patentech z roku 1988.

Where the Wild Things Are Where the Wild Things Are ® a © Maurice Sendak. Licencováno: Universal Studios Licensing LLLP. Všechna práva vyhrazena.

The Little Engine That Could ©2005 Penguin Group (USA) Inc. Vzniklo podle knihy THE LITTLE ENGINE THAT COULD (Kompletní a původní vydání), autor: Watty Piper, ilustrace George & Dorris Hauman. © Penguin Group (USA) Inc. The Little Engine That Could, I Think I Can a všechny související tituly, loga a postavy jsou ochrannými známkami Penguin Group (USA) Inc. Na základě licence Universal Studios Licensing LLLP. Všechna práva vyhrazena.

Robot's
Robots © & ® 2005
Twentieth Century Fox Film Corporation.
Všechna práva vyhrazena

"ROCK THIS TOWN":
Autor: by Brian Setzer
© 1981 EMI VIRGIN SOUNDS, Inc.
dba EMI LONGITUDE MUSIC
Všechna práva vyhrazena. Mezinárodní autorská práva zajištěn.
Použito se svolením.

RUDOLPH THE RED-NOSED REINDEER:
Rudolph the Red-Nosed Reindeer &169; & &153; The Rudolph Co., L.P. "Rudolph the Red-Nosed Reindeer" animovaný program &169; 1964 Obnoveno 1992 Classic Media, Inc. Všechna práva vyhrazena. Na základě licence GT Merchandising & Licensing LLC.

Sesame Street:
&169; 2005 Sesame Workshop. ""Sesame Street,"" ""Sesame Workshop"" a jejich loga jsou ochrannými známkami Sesame Workshop. Všechna práva vyhrazena. &169; 2002 Sesame Workshop. ""Sesame Street"", ""Elmo's World"", ""Sesame Workshop"" a jejich loga jsou ochrannými známkami Sesame Workshop. Všechna práva vyhrazena. &169; 2000 Children’s Television Workshop Sesame Street Muppets

Scooby Doo:
"SCOOBY-DOO and všchny související postavy a prvky jsou ochrannými známkami Hanna~Barbara © 2005.
CARTOON NETWORK a logo jsou ochrannými známkami Cartoon Network, Inc. © 2005.
WB SHIELD: TM & © 2005 Warner Bros.

"SHAKE RATTLE AND ROLL"
(Charles Calhoun)
© 1954 (Obnoveno) Unichappell Music Inc. (BMI) & Mijao Music (BMI)
Všechna práva spravována Unichappel Music Inc. (BMI)
Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

SHREK:
Shrek je registrovaná ochranná známka DreamWorks L.L.C. Shrek 2 TM & © 2004 DreamWorks L.L.C. Všechna práva vyhrazena. © Stan & Jan Berenstain. ® Berenstain Enterprises, Inc. Nelvana ® Nelvana Limited.

©Stan & Jan Berenstain. ® Berenstain Enterprises, Inc. Nelvana ® Nelvana Limited.]] [Star Station: & 2005 Razor & Tie Direct, L.L.C. ""Kidz Bop®,"" ""Razor & Tie"" a logo Razor & Tie jsou ochrannými známkami Razor & Tie Direct, L.L.C. a ""Kid Friendly"", ""Kidz Bop Kids"" a ""Sung By Kids For Kids"" jsou ochrannými známkami Razor & Tie Direct, L.L.C. Všechna práva vyhrazena.

Target
© 2002 target.direct. Design Bullseye je registrovanou ochrannou známkou Target Brands, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Tarzan:
TARZAN™ Ochranná známka TARZAN™ je ve vlastnictví Edgar Rice Burroughs, Inc. a je použita se svolením. COPYRIGHT © 1999 Edgar Rice Burroughs, Inc. a Disney Enterprises, Inc. Všechna práva vyhrazena.

TEEN TITANS:
TEEN TITANS a všechny související postavy a prvky jsou ochrannými známkami a jsou chráněny autorskými právy © DC Comics.(s04)

THE FLINTSTONES:
TM & © Hanna-Barbera. DASTARDLY MUTTLEY, WACKY RACES: TM Hanna-Barbera. © Hanna-Barbera and Heatter Quigley, TOM AND JERRY, DROOPY: TM & © Turner Entertainment Co. WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment, Inc.(s04) .

THE JETSONS:
TM & © Hanna-Barbera. DASTARDLY MUTTLEY, WACKY RACES: TM Hanna-Barbara. © Hanna-Barbera and Heatter Quigley, TOM AND JERRY, DROOPY: TM & © Turner Entertainment Co. WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment, Inc.(s04)

THE SMURFS:
© Peyo - 2004 Na základě licence I.M.P.S. (Brussels) - www.smurf.com

THE WIGGLES:
© 2004 The Wiggles Pty Ltd. The Wiggles, The Wiggles Logo, Wags the Dog, Henry the Octopus, Captain Feathersword, Dorothy the Dinosaur and Big Red Car are trademarks of The Wiggles Pty Ltd.

THOMAS & FRIENDS:
Thomas the Tank Engine & Friends. Na základě Railway Series autora The Reverend W Awdry © 2005 Gullane (Thomas) Limited. A HIT Entertainment company. Thomas & Friends je ochranná známka Gullane Entertainment Inc.

Toys "R" Us
© 2003 Geoffrey Inc.
TOYSRUS.COM a BABIESRUS.COM jsou ochrannými známkami Toys "R" Us Inc. a Toysrus.com.

Tumblin' Gumballs je ochranná známka ve vlastnictví Mattel, Inc.

VeggieTales:
VeggieTales® is a registered trademark of Big Idea Productions, Inc.
© 2003 Big Idea Productions, Inc. All rights reserved. Used with permission.

VeggieTales:
VeggieTales® je registrovaná ochranná známka Big Idea Productions, Inc.
© 2003 Big Idea Productions, Inc. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Velcro:
© 1999 Velcro Industries B.V. Všechna práva vyhrazena.

© 2003 Viacom International Inc. Všechna práva vyhrazena.
Nickelodeon, Nick Jr., Blue's Clues a všechny související názvy, loga a postavy jsou ochrannými známkami Viacom International Inc.

VOLKSWAGEN:
Ochranné známky, patenty designu a autorská práva jsou použity se svolením majitele VOLKSWAGEN AG.

© 2003 WGBH/Sirius Thinking. Between the Lions, Get Wild about Reading, and the BTL characters and related indicia are trademarks of WGBH. All third party trademarks are the property of their respective owners. Used with permission.

Wild Thornberry's: ©2000 Viacom International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Nickelodeon, The Wild Thornberrys a všechby související názvy, loga a postavy jsou ochrannými známkami Viacom International Inc. Autorem je Klasky Csupo, Inc.

Wal-Mart
© 2003 Walmart.com, Inc. Všechna práva vyhrazena
Název a logo WAL-MART jsou ochrannými známkami Wal-Mart Stores, Inc.
WALMART.COM® je registrovaná ochranná známka Wal-Mart Stores, Inc. a WALMART.COM®.

Winnie the Pooh:
© Disney. Vzniklo podle děl "Winnie the Pooh". ©A.A. Milne and E.H. Shepard

YU-GI-OH!:
© 1996 KAZUKI TAKAHASHI

© Mattel, Inc. Všechna práva vyhrazena.