Podmínky ochrany osobních dat na internetu
- Fisher-Price -

Podmínky ochrany osobních dat na internetu. Fisher-Price Inc, dceřiná společnost Mattel, Inc. sídlí na adrese 636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052, telefon (800) 432-5437, e-mail fpconaff@fisher-price.com. Vezměte prosím na vědomí, že sídlo správa webových stránek i servery, které je provozují, sídlí ve Spojených státech amerických. Pokud vstoupíte na stránky, bez výhrad tím souhlasíte s pohybem, sběrem, zpracováním a použitím dat na těchto stránkách. Stránky mohou obsahovat vedle dalších položek také informace o naší společnosti a o naších výrobcích, informace pro rodiče, průzkumy, sázky a soutěže, reklamu, zábavu, hry a nabídky online nákupů. Také můžeme nabízet pracovní příležitosti.

Poznámka pro rodiče:
Společnostem Fisher-Price, Mattel a také všem dceřiným společnostem příslušícím k Mattelu se jeví jako nesmírně důležité dbát na ochranu soukromí všech návštěvníků našich stránek v souvislosti s užíváním internetu. Záměrem společnosti Fisher-Price je jednat, co se týče všech stránek určených dětem, v souladu se Zákonem na ochranu soukromí dětí při užívání internetu z roku 1998 a s předpisy vydanými Radou pro monitoring dětské reklamy (CARU), včetně předpisů týkajících se reklamy na internetu. Veškeré marketingové aktivity společnosti Fisher-Price, včetně těchto webových stránek, jsou podrobně analyzovány tak, aby byly v souladu s jmenovanými požadavky a směrnicemi. Snažíme se maximálně přispět k tomu, aby byla návštěva pro Vaše dítě bezpečná a příjemná, současně také vyzýváme rodiče, aby sledovali pohyb svých děti na internetu a pomohli chránit jejich soukromí tím, že jim nařídí, aby bez souhlasu dospělých nikdy na internetu nezveřejňovali jakékoliv osobní informace, ať už by se jednalo o tento web anebo jakýkoliv jiný.
V převážné části našeho internetového prostoru určeného dětem není od návštěvníků vyžadováno žádné uvádění osobních informací. Nežádáme po dětěch více osobních informací, než kolik přiměřeně odpovídá účasti v soutěži, hře nebo jiné aktivitě. Po řádném přihlášení mohou rodiče shlédnout osobní informace, které jsme shromáždili o jejich dítěti, mohou také požádat o vymazání anebo zakázat další shromažďování nebo používání a to tak, že se obrátí na níže uvedenou adresu.

Informace o objednávání online
Internetový obchod společnosti Fisher-Price nabízí výrobky Fisher-Price dostupné pro nákup online. Zákazníkům musí být 18 a více let a musí vlastnit platnou kreditní kartu. Pokud si prostřednictvím internetu objednáte zboží anebo zažádáte o online katalog, shromáždíme informace související s danou transakcí. Tyto informace zahrnují Vaše jméno, poštovní adresu, objednaný výrobek a údaje o kreditní kartě. O tuto informaci žádáme, abychom mohli realizovat objednávku nebo žádost o katalog. Spolu s našimi obchodními partnery používáme technologii Secure Sockets Layer (SSL), která ochraňuje údaje z kreditní karty během transakce. V rámci interních postupů také platí přísné předpisy, které zaručují Vaším osobním údajům bezpečí.

Při objednávání zboží máte při vyplňování online objednávky možnost uvést údaje využitelné v případě budoucích objednávek. Ti, kteří se rozhodnou zaregistrovat, vyplní přezdívku, heslo, celé jméno a adresu, případnou adresu přechodného bydliště a údaje o kreditní kartě. Pokud se registrovaný uživatel rozhodne pro návrat na stránku, zadá pouze přezdívku a heslo.

Pokud uvedete také datum narození dítěte a e-mailovou adresu, tyto informace nebudou postoupeny žádné nezúčastněné třetí osobě, ale budou využity společností Fisher-Price, dceřinnou společnosti skupiny Mattel anebo agenturami, které s námi spolupracují a které mají na starosti technickou a realizační stránku tak, aby naše výrobky a služby byly v souladu s požadavky a potřebami zákazníků. Pokud se rozhodnete objednat si zboží online, pošleme Vám potvrzující e-mailovou zprávu. V budoucnu Vám příležitostně také pošleme e-maily informující o promoakcích anebo o nabídkách k nákupu výrobků, které by mohly naše zákazníky zajímat. Pokud by si zákazník nepřál dostat potvrzující e-mail při online objednávce zboží, může zvolit "opt-out", tedy vyškrtnutí ze seznamu adresátů a to tak, že tuto svoji volbu uvede na své objednávce. Pokud od nás dostanete email který byste raději nedostali, stačí následovat "opt-out" instrukce, které tvoří součást e-mailu.

Pokud žádáte o katalog anebo si objednáváte zboží online, přidáme Vaše jméno a adresu na seznam adresátů, kterým zasíláme katalog v tištěné podobě. Pokud si od nás nepřejete dostávat zásilky, můžete zaslat adresní nálepku z katalogu na následující adresu:

Fisher-Price, Inc.
Attn: Mailing Changes
P.O. Box 620978
Middleton, WI 53562-0978
Pokud jste se nedávno stěhovali anebo se chystáte stěhovat v blízké budoucnosti, uvítáme když nám dáte vědět, abychom mohli zaktualizovat naše údaje. Pro jakékoliv změny a otázky týkající se poštovních zásilek prosím volejte číslo 1-800-747-8697 anebo pošlete zprávu společnosti Fisher-Price na výše uvedenou adresu.
Příležitostně Vaše jméno a adresu uvedené na našem seznamu poštovních adres předáváme pečlivě vybraným společnostem, jejichž nabídky by Vás mohly zajímat. Nikdy však nikomu nesdělujeme telefonní číslo zákazníka, jeho e-mailovou adresu ani údaje o kreditní kartě. Můžete nám sdělit, že si nepřejete abychom Vaše údaje jakkoli používali a to tak, že napíšete e-mail na adresu fisher-pricestore@fisher-price.com, zavoláte na číslo 1-800-747-8697 anebo pošlete adresní štítek z katalogu na adresu Fisher-Price, Inc., Attn: MOP Dept., P.O. Box 620978, Middleton, WI 53562-0978.

Další informace, které shromažďujeme prostřednictvím internetu
Pokud si neobjednáte zboží přes internet ani nezašlete žádost o katalog, ale prohlížíte si stránky našeho webu, získáváme osobní informace ve chvíli, kdy se návštěvník zaregistruje anebo je jinak aktivní. Je-li návštěvníkovi 18 a více let, mohou být takovéto osobní informace, postoupené při registraci či jiné činnosti na našich webových stránkách, použity pro marketingové a reklamní účely anebo předány jiným oddělením Fisher-Price nebo společnostem ve skupině Mattel.
Fisher-Price také může zpřístupnit svoji databázi pokud to bude potřeba v souvislosti se službami poskytovanými společnosti Fisher-Price, například technickými nebo realizačními službami (včetně služeb poskytovaných třetí stranou), ale toto postoupení bude upraveno závazky mlčenlivosti, k nímž se třetí strany zaváže. Informace nashromážděné prostřednictvím internetu jsou používané společností Fisher-Price pro interní marketingové analýzy a za účelem vylepšení produktů, služeb a webových stránek. Pokud by měla společnost Fisher-Price dojem, že chování některého z návštěvníků provozovaných stránek může poškodit společnost nebo kohokoli jiného, vyhrazuje si právo na zveřejnění osobních informací o dotýčném, aby tomuto poškození bylo zabráněno. V takovém případě se pokusíme pachatele identifikovat, spojit se s ním anebo proti němu iniciovat trestní řízení. Osobní informace také zveřejníme v případě, že bude toto zveřejnění zákonem přikázáno anebo v případě, že bude soudně nařízeno.

Používáme technologii "cookie" (kdy naše servery vkládají speciální kódy do počítače návštěvníka), abychom mohli souhrnně vyčíslit celkový počet návštěvníků jednotlivých stránek. Během tohoto procesu neprovádíme automatickou extrakci osobních údajů. Technologie "cookie" je používána pouze pro sledování neosobních údajů, jako jsou například typ prohlížeče, operační systém a názvy domén za účelem docílení lepšího přizpůsobení webových stránek jednotlivým návštěvníkům a vylepšení zážitku z pobytu na stránkách. Používáme také technologii nazvanou "clear GIF", která je pro nás dalším cenným zdrojem anonymních informací, jako například kdy byl určitý e-mail přečten. Tyto nástroje nám pomáhají lépe se přiblížit potřebám našich zákazníků.

Pro zobrazování reklamy používáme technologii třetího účastníka - ve chvíli, kdy navštívíte stránky, Vám nabízí reklamu náš partnerský server a vy pro něj zůstáváte díky tomu anonymním uživatelem. V průběhu zobrazování reklamy může Váš prohlížet rozeznat nebo obdržet zvláštní cookie. Spolehlivé a věrohodné třetí straně, kterou jsou naše partnerské servery, také předáváme informace o pohybu návštěvníků na stránkách, aby naše internetové reklamní bannery na těchto i na dalších stránkách byly správně zacíleny a abychom věděli, která reklama přiláká návštěvníky na náš web. K tomu používáme GIFy a cookies dodávané třetí stranou, reklamním serverem. Informace, které jsou pro nás takto shromážděny a zpracovány, vylučují osobní identifikaci. Pokud si přejete dozvědět se víc o reklamním serveru, který je naším třetím účastníkem anebo pokud si nepřejete, aby byly neosobní informace o Vás takto zpracovávány, klikněte prosím zde.

Pokud nám návštěvník stránek poskytne osobní informace, je mu 18 a více let a potvrdí, že by od nás rád dostával zprávy, zasíláme avíza většinou ve formě e-mailu. Tyto pravidelně posílané zprávy oznamují vylepšení webových stránek, poskytují informace o nových výrobcích, upozorňují na reklamní akce a jsou zdrojem informací, které by návštěvníka mohly zajímat. Ve zprávách naleznete i informace jak se odhlásit, abyste mohli kdykoli zasílání mailů zastavit.

Fisher-Price také shromažďuje osobní údaje jako jsou jména, adresy, e-mailové adresy atd., které návštěvníci dobrovolně vepsali do některé z návštěvních knih, vložili do seznamů nebo je uvedli v rámci soutěží či v sekci průzkumů. Nikdy ale až na výjimku uvedenou níže, neshromažďujeme osobní údaje od osob mladších 18 let, aniž bychom měli ověřitelný doklad, že s tím souhlasí jejich rodiče. Naše první otázka se týká věku odpovídajícího, abychom mohli našim mladším návštěvníkům předložit dotazník bez osobních otázek či otázek vztahujících se k citlivým informacím. Co se týče internetových reklamních akcí a dalších aktivit, nepodmiňujeme účast dítěte sdělením většího množství osobních údajů, než jaké je přiměřené pro účast. Je možné, že se zeptáme na křestní jméno a e-mailovou adresu, abychom mohli jednorázově Vašemu dítěti písemně odpovědet. Tyto kontaktní informace jsou poté, co adresáta kontaktujeme, vymazány z našeho systému. Je také možné, že se dozvíme jméno Vašeho dítětě, její nebo jeho e-mailovou adresu a e-mailovou adresu jednoho z rodičů, abychom Vás mohli požádat o svolení v případě, že je ho potřeba. V tom případě budou údaje z našeho systému vymazány, pokud v přiměřeném čase nedáte svolení použití informací příslušným způsobem.

Vždy máte právo zažádat o to, aby kontaktní informace týkající se Vás nebo Vašeho dítěte byly vymazány z naší databáze. V případě, že chcete zažádat o vymazání kontaktních informací z naší databáze, volejte prosím číslo 1-800-432-5437 pro další informace. Poté, co prokáží svojí totožnost, mají rodiče právo dozvědět se přesný rozsah osobních údajů, které jsme nashromáždili o jejich dětech a mohou zažádat o vymazání anebo odmítnout další sběr informací tak, že napíší na níže uvedenou adresu.

Vyhrazujeme si právo změny těchto předpisů v libovolnou dobu vyvěšením aktualizované verze na naše webové stránky.

© Mattel, Inc. Všechna práva vyhrazena Aktualizováno 24. Května 2002