Tipy pro pomoc dítěti aby bylo připravené číst a učit se:
1. Každodenní četba vašemu dítěti. Poslouchání slov znovu a znovu pomáhá vašemu dítěti seznámit se s nimi.

2. Používání zvuků, písní, gest a slov, která se rýmují, pomáhá vašemu dítěti učit se jazyce a jeho mnoha způsobech použití.

3. Ukazování na natištěná slova u vás doma a na dalších místech, kam své dítě berete, jako například v obchodě s potravinami.

4. Brát si s sebou dětské knížky spisy, kdykoli opouštíte domov.

5. Vytvoření tichého, zvláštního místa ve vašem domově, kde si vaše dítě může číst, psát a kreslit.

6. Dávat vašemu dítěti dobrý příklad vlastní četbou knih, novin a časopisů.

7. Omezování doby strávené dítětem u televize a vybírání pořadů, které sleduje. Čas a pozornost, které věnujete dítěti, přináší řadu užitků přesahujících úspěch ve škole.