Časné učení - mnohem více, než jen ABC

Každý den je úžasný a všechny ty zábavné věci, které děti dělají, jim také pomáhají v optimálním rozvoji. Objevte znovu sílu hry. Objevte radost z učení. à

Smysly

Sluch, zrak, hmat a chuť - smysly jsou prvním okénkem, jehož prostřednictví se dítě učí a které "zapínají" různé oblasti mozku.

Jemná motorika

Od uchopování hračky po držení tužky - rozvoj jemných motorických dovedností pomáhá k tomu, aby později dítě dosahovalo úspěchů ve škole i mimo ni.

Hrubá motorika

V prvních letech života dítě po fyzické stránce dosahuje mnoha obrovských milníků - a jeho motorické schopnosti se rozvíjejí spolu s tím, jak roste.

Rovnováha a koordinace

Sezení, chůze, běh - při rozvoji těchto dovedností spotřebují SPOUSTU energie.

Zvídavost a objevování

Podporou přirozeného smyslu pro objevování a údiv pomůžete svému dítěti naučit se více - každý den!

Představivost a kreativita

Otázky "co když"? Vymýšlení nových způsobů vidění světa. Představivost a tvořivost. To jsou typické znaky velkých myslitelů.

Uvažování a řešení problémů

Jak to funguje? Přicházet na to, jak věci fungují, je jedním z nejlepších aspektů hry - od jednoduchých výzev po ty složitější.

Učení

Od jednotlivých písmenek po skutečné čtení, od přeříkávání čísel po počítání věcí - hra v raném dětství představuje základ úspěchu ve škole i mimo ni.

Jak rozvíjet tělo svého dítěte

Zvládnutí fyzických dovednosti je jednou z nejdůležitějších součástí dětství - a cestou, jak se toho hodně naučit.

Podpora osobností se zdravou sebedůvěrou

Nejlepší cesta k učení? Přece hrou! Budete se divit, jak obrovská mozková kapacita se u nich v prvních letech vyvine.

Physical Social Cognitive

Objevte Joy of Learning

Více hry znamená více učení