Zapojování mozku
Takové nadšení! Taková příležitost! Tuto příležitost daly oborům zabývajícím se raným vývoje nové výzkumy mozku. Pro nás rodiče, učitele a výzkumníky, kteří jsme vždy věděli, že prvních několik let života je pro vývoj nejdůležitějších, je skvělé, že naše přesvědčení potvrdila renomovaná skupina 'exaktních vědců.' Je rovněž příjemné vidět, jak se nového výzkumu mozku chopila média a převedla vědecké nálezy do všem srozumitelného jazyka. Během posledního zhruba roku měl prakticky každý populární zpravodajský časopis miminko buď na obalu nebo o dětech otiskl velký článek, obsahující i návrhy pro rodiče, jak podpořit rozvoj mozku dítěte.

Při vysvětlování některých nových informací je často používána metafora, podle níž nyní víme, že mozek dítěte při narození není „zapojen napevno“. Abychom se přidrželi počítačové terminologie, „hard disk“ a porty pro propojení všeho se vším jsou na místě. Ale to nestačí: je zapotřebí nainstalovat operační systém a vhodný software. A zde přichází na řadu zkušenosti. Bez zkušeností, které umožňují rozvoj příslušných spojení, by to bylo podobné, jako by počítač zůstal schovaný v krabici a nikdy nebyl zapojen!

Při narození mají děti zhruba 100 miliard neuronů, plus minus několik milionů. Mnohé z nich již byly propojeny na příkaz některého z přibližně 80 000 genů, které všichni máme. Tato předcházející spojení pomáhají regulovat fyziologické procesy, např. srdeční frekvenci a dýchání. Ale k tomu, aby se rozvinula osobnost schopná řeči, myšlení a činnosti, která je schopna něco udělat sama pro sebe a časem projevit zájem o blaho ostatních, bude zapotřebí ještě bilionů dalších spojení. Tato spojení v mozku se nazývají synapse a nevznikají jen tak. K jejich vytvoření a posílení je zapotřebí určitých zážitků a zkušeností. Bez těchto kritických zkušeností by se prostě lidský mozek nevyvinul do úplné majestátnosti všech svých dovedností a komplexnosti. Ačkoliv se nové synapse vytvářejí po celou dobu našeho života, obdobím nejrychlejšího vzniku jsou první čtyři roky.

Nástroje pro rozvoj

Jedním ze zázraků života je to, že děti jsou naprogramovány, aby přijímaly, a rodiče jsou naprogramováni, aby dávali přesně to, co dítě potřebuje k úplnému propojení mozku – a tedy vzniku šťastné, výkonné a laskavé lidské bytosti. To, s čím je nám dáno pracovat, bychom mohli nazvat nástroji pro rozvoj.

  • My sami. Dětem samozřejmě nabízíme sebe samotné, což myslím v tělesném i sociálním smyslu slova. Máme (doufejme) přiměřeně propojený mozek, schopný postřehnout signály udávající, kdy má dítě hlad, kdy je mokré, je mu zima či je v jiném nepohodlí. A máme silné ruce, jimiž můžeme dítě vzít, houpat a chovat či mu převléct studené nebo mokré šaty. Poskytujeme mu potravu, abychom utišili neúprosný nápor hladu. Dotýkáme se novorozeněte a poskytujeme mu tolik důležitý kontakt pokožky. A vlastníme mozaiku, která nezkušené oči fascinuje nejvíce – tvář. Rovněž vlastníme hlas – nejpřitažlivější podnět pro neškolené uši. I ve všem ostatním, co pro naše děti představujeme, jsme balíkem ideálních stimulačních možností. A, což je možná nejdůležitější, máme do velké míry schopnost kontrolovat události v životě dítěte tak, abychom mu umožnili existovat ve stavu přiměřeného klidu a spokojenosti – tento stav je velmi důležitý pro celkový rozvoj.

  • Fyzický svět. Nabízíme potravu, ubytování, nocleh, teplo či chlad, zvuky a vizuální podněty, které se propojí v rozvíjejících se synapsích. Fyzický svět novorozeněte se nějak dostane do mozku a zdá se, že se tam udrží s pozoruhodnou houževnatostí; vzpomeňte si, jakou oddanost a nostalgii lidé často pociťují vůči místu, kde se narodily. Významnou součástí fyzického světa jsou hračky. Pro rozvoj mozku dítěte jsou mimořádně důležité. Asi více než cokoli jiného ve fyzickém světě hračky dítěti umožňují propojit si informace zaplavující mozek prostřednictvím zraku a hmatu, hmatu a sluchu, činnosti a zraku. (Možná si myslíte: 'To říká, protože nyní píše pro webové stránky Fisher-Price.' Ale ve svém výzkumu jsem v průběhu let stále poukazovala na to, že dostupnost hraček a naučných materiálů pro malé děti je základní součástí ideálně stimulujícího domova.) Před mnoha lety Arnold Gesell, nejznámější pediatr své doby, napsal: 'Lidská mysl je vyráběna ručně,' čímž zdůrazňoval důležitost koordinace očí a rukou pro rozvoj mozku. Koordinaci očí a rukou skvěle podporují hračky, s nimiž může dítě provádět různé aktivity. Hračky jsou pro vývoj naprosto podstatné.


  • Řeč. Mluvení jsem mohla zahrnout do první výše uvedené kategorie – bezesporu jde o jednu ze součástí osobnosti dospělého člověka. Ovšem řeč je natolik důležitá, že ji zmiňuji samostatně. Lidská mysl je možná utvářena ručně, ale její hrubé rysy jsou tvarovány k dokonalosti a vyhlazovány zvukem lidského hlasu. V Bibli se můžete dočíst: 'Na počátku bylo slovo'. Stejně je tomu na počátku života. Novorozeně slyší určité zvuky a spojuje si je s vizuálními a dotekovými vjemy – mírný hlas znamená, že je pravděpodobně někdo vezme a nakrmí. Hrubý hlas znamená delší dobu nepohodlí. Dítě bude dokonce schopno rozlišovat a napodobovat slyšené zvuky. A když začne vydávat zvuky – přibližně připomínající skutečné slabiky – verbální reakce a úsměv rodičů zvýší pravděpodobnost, že dítě bude tyto zvuky vydávat nadále a bude zkoušet i další. Když dítě uslyší věci jako „hodný chlapec“, „ne“ nebo „přestaň“, do synapsí se dostane obrovské množství poznatků. Řeč – Vaše mluva – je mocným nástrojem napomáhajícím propojování mozku Vašeho dítěte.


  • Čas. Poslední nástroj, který máte a který bych Vám chtěla připomenout, je čas. Čas, který věnujete svým dětem, když jim pomáháte uskutečnit dobrá spojení mezi porty, které byly v mozku při jejich narození, nelze ničím nahradit. Někdy máme tendenci si myslet, že jedno ponaučení, jedno „Ne“ či „To je v pořádku“ by mělo stačit k nové znalosti. Ale kolik z nás se naučí opravdu užitečné dovednosti na první pokus? Totéž platí pro novorozence. Čas je možná nejdůležitějším nástrojem, který máte k dispozici při své trvalé snaze o plné propojení mozku dítěte ke šťastnému a produktivnímu životu.


  • Krabice na nářadí

    Veškeré nástroje a nářadí je třeba ukládat do krabice na nářadí, takže to udělejte. Kdybychom měli udělat nějakou nálepku na označení této krabice, asi bychom ji nenazvali „Propojení mozku“, ačkoliv bychom mohli Pokud bychom chtěli být přesní a struční, mohli bychom na ni asi dát jediné slovo — 'Láska.' Protože tyto nástroje dohromady představují projevy lásky k našim dětem. Jsme nastaveni, abychom jim ji dávali a děti jsou nastaveny ji přijímat. Tím, že jim projevujeme lásku různými skutky z repertoáru našeho chování a podporou, kterou jim poskytujeme ve fyzickém prostředí, skutečně propojujeme jejich mozky. Ale rovněž se zapříčiňujeme o to, aby byli nejlepšími, nejvýkonnějšími a nejšťastnějšími lidskými bytostmi, jakými jsou schopny být. Přitom získáváme stejně mnoho jako ony. Tady jsou skutečně vítězi všichni.