Články a témata
Měli by rodiče mluvit jako děti?
Motherese (mateřská řeč) neformální název pro druh řeči používaný matkami (a dalšími pečujícími osobami) při mluvení s dětmi. Motherese, kterou mnohé matky používají automaticky, představuje efektivní způsob komunikace s dítětem. Ačkoliv dítě ještě nebude chápat význam Vašich slov, bude pro něj jazyk díky motherese přístupnější.

Poloha hlasu a výraz tváře
Většinu dětí přirozeně přitahují výše položené hlasy. Ženy obvykle mají výše položený hlas než muži; když hovoří s dětmi, většina matek používá ještě vyššího hlasu. Existují ovšem i výjimky; vyzkoušejte i nižší hlasové polohy a zjistěte, co Vašemu dítěti vyhovuje nejlépe.

Dalším znakem mateřské řeči je přehnaná expresivita, důraz. Malé děti reagují na výrazy tváře, které jsou výraznější než obvykle. Rozšiřte oči, abyste vyjádřili potěšení či překvapení, a zdůrazňujte výslovnost některých slov. Pro novorozeně není důležitý obsah toho, co říkáte. Očním kontaktem a správným tónem hlasu budete dítě fascinovat, ať už říkáte cokoli.

Jak mluvit mateřskou řečí
Veďte rozhovory, jako byste mluvili oba. Položte otázku, potom udělejte pauzu na odpověď (dívejte se na dítě a sledujte jeho reakci), a poté odpovězte. "Chceš trochu vody?" (pauza). "Chceš?" (pauza). "Samozřejmě si můžeš dát trochu vody!" Občas Vaše dítě odpoví nějakým zvukem. Poslouchejte jeho odpovědi a reagujte na ně poznámkami. Opakujte mu je.

Zkuste používat jednoduchá slova a věty. Mluvte o věcech, které jsou součástí světa Vašeho dítěte a jeho zkušeností. Tak bude dítě schopno, jak poroste, chápat opakované zvuky a známá slova.

Dětská řeč, hatmatilka - např. papat namísto jíst - nemusí nutně být součástí mateřské řeči. Samozřejmě, když začne dítě vydávat zvuky a přiřazovat určitým zvukům konkrétní významy, můžete se mu přizpůsobit. Pokud nazývá plyšovou ovečku "baba", můžete tento pojem rovněž používat.

Nekomolte mluvu, abyste napodobovali řeč dítěte (např. "oda" místo "voda"). Dítě potřebuje slyšet správnou výslovnost, aby bylo časem samo schopno slova vyslovit.

Mateřská řeč obvykle zahrnuje mírnou změnu gramatických pravidel. Mnohé matky se k ní uchylují instinktivně. Zájmena se používají vzácně. Pro dítě je jednodušší pochopit větu "Maminka vezme Petříčkův náklaďák" než "Já ti to vezmu."

Řiďte se signály, které Vám dítě dává
Pokud se Vám zdá, že dítě ztrácí zájem o rozhovor - pokud zívá nebo se dívá jiným směrem - je pravděpodobně načase s mluvením přestat. Smyslem mateřské řeči, stejně jako jakéhokoli jiného jazyka, je dvousměrná komunikace. Ukažte dítěti, že může komunikovat svou náladu a potřeby a reagujte na jeho signály.

Když dítě začne rozumět více, můžete úroveň rozhovoru a používat složitější gramatiku. Tak budete nadále pomáhat utvářet jeho řečové dovednosti a zareagujete na jeho schopnost porozumění.