Hezké chvilky s dětmi ve věku 6 – 10 měsíců
V jednom ze svých článků jsem popsala vzory zvlášť přesných a důležitých interakcí mezi rodičem a dítětem, které jsem nazvala příjemné chvíle. Každý měsíc nabízím jeden nebo dva typy činností, které jsou základem příjemných chvil pro děti různého věku. Samozřejmě, že každá chvíle, kdy chováte nebo láskyplně krmíte či něžně mluvíte na své dítě je příjemná chvíle. Ale abychom se při vymezení pojmu příjemná chvíle drželi v mezích zvláštní definice, kterou jsem zavedla, činnost by měla:
  • obsahovat něco, co bude dítě dělat rádo;
  • vyžadovat vaši plnou pozornost;
  • být bez přerušení, s výjimkou velmi vážného důvodu; a
  • být jenom mezi vámi dvěma, pokud je to možné.

Následují dva příklady činností pro děti starší než půl roku. Děti v tomto věkovém rozmezí se téměř vždy s chutí pustí do hry, takže činnosti spojené s příjemnými chvílemi jsou hračkou. Nemusíte si lámat hlavu s tím, zda ji budete provádět před nebo po jídle, tak jak je to třeba s menším dítětem. V podstatě je vhodným časem pro příjemné chvíle doba mezi dvěma jídly, kdy je dítě vzhůru a plné elánu, ale může začít trochu zlobit. Shodou okolností jsem zjistila, že tyto činnosti se hodí pro věk od šesti měsíců. Nejsou však příliš účinné ve věku do zhruba 8 až 9 měsíců.

Hry typu řekni a udělej

Činnosti, které zde navrhuji, pamatuje i vaše babička! Až je popíši, uvedu několik poznámek k opravdu zásadním prvkům, které obsahují. Všechny činnosti této činnosti by se mohly jmenovat hry gest a slov, chcete-li užít květnatějšího výrazu, já je jednoduše nazývám hry typu řekni a udělej.

Paci, paci, pacičky a hra na schovávanou Vy sami víte, jak se tyto hry hrají, takže mé poznámky budou stručné.
V případě paciček nejprve dítěti vytleskejte rytmus. Pak uchopte ruce dítěte a tleskání zopakujte a zpívejte přitom. Chvíli u toho zůstaňte bez větších obměn. Pak pusťte jeho ruce a nechte je napodobit pohyby vašich rukou. Později, až bude vaše dítě sedět na podlaze nebo v ohrádce, zeptejte se ho: "Chceš si zahrát paci, paci, pacičky?" a předveďte pohyby rukou. A opět se zeptejte: "Chceš si zahrát paci, paci, pacičky?" bez ukázky tleskání. Pak můžete začít s drobnými obměnami. Jakmile se dostanete k další části, udělejte několikavteřinovou přestávku, a pak pokračujte. Vaše dítě bude zářit radostí!

Toto říkadlo je pro rozvoj dítěte nesmírně podnětné. Přemýšlejte: napodobování, spojitost mezi jednotlivými gesty a mluveným slovem, vnímání rýmu a rytmu, předvídání - a skvělá zábava! Tato nenáročná činnost je pro rozvoj dítěte přínosem po všech stránkách.

(Mimochodem okolností existuje několik variant říkadla paci, paci, pacičky.

Hra na schovávanou je stejně hluboká, pokud ne hlubší. Posiluje myšlení. Postup je jednoduchý: dejte si přes obličej kapesník nebo šátek a řekněte: "Kde je maminka?" nebo "Kde je tatínek?" Po několika vteřinách šátek sundejte a řekněte: "Tady je maminka; nikam neodešla." Pokračujte tím, že zakryjete obličej i dítěti. (Ujistěte se, že dítěti neucpete nos ani ústa.) A ptejte se: "Kde je Toník?" Potom zajásejte: "Tady je Toník. Neztratil se." Tato jednoduchá hra pomáhá dítěti pochopit, že to co zmizelo z očí, nezmizelo úplně. Napomáhá to myšlenkovému rozvoji dítěte.

Vymyslete vlastní hru. Paci, paci, pacičky a hra na schovávanou nám předaly předchozí generace a radovaly z nich a učily se jimi miliony dětí. Avšak pravděpodobně každá rodina má jednu či dvě vlastní hry, které střeží jako rodinný poklad. V naší rodině máme jednu zřejmě jedinečnou hru, kterou nazýváme Hopla, princezničko . Když bylo mé dceři osm měsíců, byla velmi živá a čilá. Když si lehla na záda, ráda se chytala ukazováčků na mých rukou a sedala si. Pak si opět lehla a natáhla ruce, aby to zopakovala. V té době jsem četla knihu Williama Faulknera Hluk a zuřivost, v níž píše o koni jménem Princeznička. Kdykoli chtěl kočí pobídnout koně ke klusu, zavelel: "Hopla, Princezničko." Když ke mně moje dcera natahovala ruce, aby si se mnou tuhle hru zahrála, říkávala jsem: "Chceš dělat hopla, princezničko?" A pak i bez jejího vyzvání jsem se naklonila a řekla: "Hopla, princezničko," a ona se vzepřela. Tato hra rodiny Caldwellových už trvá po dvě generace.