Články a témata
Zvyšování matematických schopností
Značná část pozornosti a myšlenek je věnována způsobům, jak malým dětem pomoci rozvíjet vnímací schopnosti, než začnou číst. To je důležité, ale je nutné obětovat stejně tolik úsilí pomoci rozvíjet první matematické dovednosti a vědomí. A každodenní domácí prostředí je bohaté na podobné příležitosti. Není potřeba uvolnit stranou 15 minut denně pět dnů v týdnu, abychom se rozhodli: "Nyní se budeme učit matematiku." Daleko efektivnější je začlenit do každodenní domácí rutiny povědomí o základních matematických schopnostech a jednoduchých početních operacích.

Náš každodenní život je plný matematiky, když na to přestanete myslet. "Náš dům je druhý za rohem," popisujeme směr cesty doručovateli a používáme přitom nejméně dvě matematické dovednosti. Pokaždé, když připravujeme kávu, počítáme šest odměrek kávy a osm šálků vody. Pokud nám někdo nabídne dolít druhý šálek, můžeme říct: "Dám si pouze půlku šálku." Můžeme se zeptat dítěte v očekávání odpovědi pouze posuňkem: "Chceš ještě mléko?"

Když pečeme bábovku nebo koláčky, počítáme a měříme neustále. Pokud dáte náhodou vašemu tříletému synovi o něco menší koláček než jeho pětileté sestře, určitě uslyšíte nařčení: "Ten její je větší než můj." A vy jste si mysleli, že je příliš malý, aby rozuměl matematice! Potom je tu každodenní sdělení založené na pokročilých matematických dovednostech, které každý předškolák nerad slyší: "Je čas, aby jsi šel do postele." Skutečně, matematika je všude v našich domovech a nejlepší cestou, jak vaše malé dítě zasvětit do jejích tajů je zapojit ji nebo jeho do každodenního používání matematických schopností.

Budování matematických schopností - memorování versus pochopení.
Něco z toho, co považujeme za základy matematiky, zahrnuje více memorování a napodobování než skutečné porozumění představě o číslech. Například, když vaše dítě učíte odpovídat na otázku "Kolik je ti let?" sdělením "Jsou mi tři roky," je tato odpověď jenom "názvem" pro věkový údaj a není skutečně matematická. Naučili jste je, co má říkat a ono si zapamatovalo, co jste je učili. Když dovede vztyčit tři prsty a přitom říct: "Jsou mi tři roky," udělalo drobný krok kupředu. Avšak pravděpodobně ještě nemá představu o množství "tři." Nakonec, co mají prsty společného s věkem dítěte?

Přesto, i když znamenají pouze zapamatované a papouškované výrazy, nepřehlížejte tyto rané vhledy do matematiky. Pomáhají dláždit cestu ke skutečnému porozumění skrytých pojmů. Také usnadňují, aby výrazy používané pro čísla dostaly smysl. Hrajte s dítětem tolik her s čísly, kolik jich umíte: "jedna, dva, tři, čtyři, pět, cos' to Janku cos' to sněd'..." Pořadí a rytmus slov pomůže zakotvit názvy číslic. Samozřejmě, snadný přístup k těm úžasným náležitostem, jako jsou prsty na rukou a na nohou, dělá učení základních číslovek skutečné a praktické. Uvědomili jste si někdy, jaký neuvěřitelný zázrak je, že máme stejný počet prstů na rukou i na nohou a že naši předci vymysleli desítkovou soustavu?

Budování matematických schopností - třídění a uspořádávání
První projevy matematických dovedností se objevují ještě předtím, než se dítě může naučit slova, která vyjadřují různá množství - jeden, dva, tři, atd. - a vyjmenovat je v tomto pořadí. Pokud dáte dítěti dva druhy obilných vloček, může dát stranou jeden druh a sesbírat jen ten druh, který upřednostňuje. Nebo když mu dáte hrášek smíchaný s karotkou, může sníst všechnu karotku a nechat všechen hrášek. Dítě třídí předměty do různých kategorií a to je raná matematická úloha. Vlastě tím definuje "množinu," pojem, se kterým se opakovaně setká ve "vyšší" matematice (to jest na základní škole). A to vyžaduje mít základní povědomí o tom, co je "stejné" a "rozdílné." Toto povědomí můžete povzbudit řadou domácích činností. Jedna z mých oblíbených je sundávání čistého prádla a třídění oblečení, zvláště ponožek. Zvedněte jednu ponožku a požádejte: "Najdi druhou ponožku, stejnou jako je tahle." Když ji najde, pochvalte je a řekněte: Nyní máme dvě ponožky, každou na jednu hohu." Opravdu, praní prádla nabízí mnoho příležitostí pro rozvoj matematických schopností, jako je například třídění oblečení podle barvy (tmavé a světlé). Malé děti milují účastnit se těchto aktivit a ty jsou plné příležitostí učit se. To samé může být řečeno o uklízení hraček. "Dejme všechny těžší věci na dno poličky a lehčí hračku navrch."

Budování matematických dovedností - prosté zobrazení
Dokonce když dítě umí počítat do pěti, 10 nebo 100, nemusí si ještě zcela uvědomovat, že každé odříkané číslo představuje určité množství nebo polohu v posloupnosti - to znamená, že symbolizuje jednotlivé množství nebo určuje relativní polohu. To je to, co matematikové označují jako zobrazení. Pokud například požádáte předškoláka, aby spočítal svoje prsty a na každý při počítání ukázal, může projít bezchybně posloupností slov, ale když dosáhne čísla sedm, bude teprve u pátého prstu! Nehubujte, pokud se to stane. Pouze řekněte: "Musíš si být jistý, že se dotkneš jen jednoho prstu pokaždé, když říkáš číslo." Dobrým způsobem, jak pomoci předškolnímu dítěti pochopit tyto matematické dovednosti je účastnit se hry spolu s ním. Sedněte si spolu na stůl a vezměte několik kostek. Nechte dítě kostky počítat a na každou přitom ukázat. Možná, že správně spočítá tři nebo čtyři kostky a potom některé udeří vícekrát než jednou. Odeberte několik kostek a zbylé ještě více rozptylte. Jakmile se naučí nižší čísla s kostkami rozmístěnými ve větších vzdálenostech od sebe, přidávejte další kostky a umisťujte je blíže a blíže k sobě, dokud tomu dítě neporozumí správně. Jakmile se naučí nižší čísla pomocí kostek umístěných ve větší vzdálenosti od sebe, přidávejte další kostky blíže a blíže, dokud tomu dítě správně neporozumí. Bude tuto hru milovat a vy také.

Budování matematických dovedností - radost z vaření
Pro tento poslední námět si půjčuji název slavné kuchařské knihy. Příležitosti učit se matematiku jsou při vaření neomezené a pro vaše předškolní dítě jsou plné radosti. Nechte je počítat, kolik vajec si berete z kartónu. Potom, až je rozbijete, zeptejte se, kolik je žloutků. A kolik bílků? (To je chyták a necháme dítě přemýšlet, neboť všechny bílky se spojí dohromady.) Pokud vaše kuchyně pojme případný nepořádek, nechte je odměřit dva hrnky mouky vysypat je do misky nebo na voskovaný papír. A není to matematický zázrak, že jeden hrnek mléka plus jeden hrnek mléka jsou dva hrnky mléka, což je přesně to, co koláč potřebuje? Jsou to první sčítací úkony a nesmírně důležitý úvod do matematiky.

Takže, cokoli už děláte pro podporu schopností dítěte, než se naučí číst, nenechejte tyto zlaté roky uplynout bez znásobení zkušeností s matematikou vašeho předškolního dítěte.