Je doučování pro vaše dítě?
Zase začala škola a rodiče doufají, že jejich děti budou dostávat dobré známky. Mnoho dětí bude, ale ostatní budou s některými předměty bojovat a zůstávat pozadu.

Jak mohou rodiče pomoci? Odpovědí může být doučování.

Je dost důvodů, proč děti potřebují soukromé učitele. Některé se učí pomalu a vyžadují více času k pochopení nového učiva. Děti, které jdou do školky, když jsou ještě moc malé a intelektuálně nevyzrálé, se mohou opožďovat a nezvládat dohánět ostatní. Jsou studenti, kteří mají problémy s učením nebo se potýkají se soustředěním a hyperaktivitou.

V některých případech začne dítě upadat do deprese a ztrácí zájem o školu nebo se zlobí na rodiče a nedostatečnou výkonností se staví na odpor. Když dítě onemocní nebo se rodina přestěhuje, trpí, protože zmeškalo školu. Občas se učitel nevěnuje dostatečně výkladu jednotlivých předmětů.

Potřebuje vaše dítě soukromého učitele? Protože pro rodiče může být těžké rozpoznat, kdy by soukromé doučování mohlo být pro jejich vlastní dítě prospěšné, vytyčila jsem níže několik červených značek.

Soukromý učitel může mít opodstatnění, jestliže:
  • Učitel se obává, že vaše dítě bude obtížně zvládat vyšší ročník.


  • Učitel doporučuje letní školu.


  • Školní psycholog vám sdělí, že vaše dítě je jeden rok nebo více let pozadu v jednom nebo ve více předmětech.


  • Vidíte, že vaše dítě se školou zápasí.


  • Dítě si stěžuje, že nemá rádo školu.


  • Učitel vám sdělí, že vaše dítě prospívá mezi nejhoršími ze třídy.


  • V žákovské knížce dítěte jsou v určitých předmětech neustále špatné známky.
Bohužel, učitelé někdy rodičům soukromé vyučování vymlouvají. Nejsem si jistá proč, ale častokrát jsem pozorovala, jak mají školy zakalený pohled na soukromé doučování. Možná uvažují tak, že když dítě potřebuje soukromého učitele, vrhá to špatné světlo na učitele nebo školu.

Učitelé odporující domácímu doučování vás mohou varovat, že pro vaše dítě bude příliš stresující přidat doučování k jeho již vysoké pracovní zátěži. Mohou vás odrazovat namítnutím, že pokud soukromý učitel zvolí jiný přístup od toho, který je používán ve třídě, uvede to vaše dítě v ještě větší zmatek. Avšak zápasící student už si stres zažil a soukromé doučování nabízí uvolnění. Navíc, dovedný soukromý učitel najde nejlepší přístup, aby vašemu dítěti pomohl vyniknout.

Najmutí soukromého učitele 101

Jakmile jste se rozhodli najmout soukromého učitele, jak najdete někoho přijatelného? Některé školy nabízejí doučování ve škole, což je jedna možnost. Jenom se musíte ujistit, že vaše dítě nemešká běžné vyučování, aby mohlo chodit na doučování. To by znamenalo, že zatímco získává základy v jednom předmětu, v jiném je ztrácí.

Učitelé někdy po škole doučují, takže se poptejte ve vaší škole. Další možností je centrum nabízející profesionální doučování. Také se neváhejte zeptat ostatních rodičů, zda využili nějakých služeb soukromého doučování.

Jakmile máte několik jmen, určitě zvažte, kdo působí jako pozitivní, optimistická osobnost - někdo, kdo vašemu dítěti pomůže mít ze sebe a ze školy dobrý pocit. Až si vyberete, informujte učitelku ve škole a nabídněte jí, že se s ní soukromý učitel spojí, aby společně usnadnili koordinaci soukromého doučování s cíly výuky ve třídě.

Z toho, co jsem viděla vím, že soukromý učitel může udělat divy pro dítě, které zaostalo. Vyučování jeden na jednoho je účinná cesta ke zvládnutí předmětu, bez vyrušování ostatními studenty je vaše dítě připravováno k úspěchu. A co navíc, děti ocení nedělenou pozornost, které se jim dostává od soukromého učitele, což je motivuje k učení - a to je neméně důležité, učit se jako ve škole.

Kenneth N. Condrell Ph.D