Pět kroků k tomu, aby se děti naučily neodmlouvat
Odmlouvání u dětí nejčastěji souvisí s jejich přirozenou touhou posouvat limity, aby dosáhly svého. Protože jsou děti dětmi, ještě se nenaučily vyjadřovat diplomaticky. Tento druh odmlouvání není ničím vážným, ale může to pro Vás být nepříjemné či trapné na veřejnosti, protože působí dojmem, že dítě je spratek a že Vy nejste příliš dobrým rodičem.

Jiná forma odmlouvání má své kořeny v zuřivosti. Tento druh odmlouvání je závažnější, neboť může odrážet problémy ve vztahu mezi Vámi a Vaším dítětem. Existuje doba, kdy se děti rodičům z mnoha různých důvodů začnou odcizovat a jejich reakce jsou mnohdy zlostné, drzé a nepřátelské. Takové odmlouvání je signálem, že je třeba požádat dětského psychologa o odbornou pomoc.

V tomto V tomto článku nabízím řešení pro každodenní běžné odmlouvání, jímž většina dětí častuje své rodiče. Pokud Vás stále více rozčiluje, jak Vám Vaše dítě odsekává, najděte si klidnou chvilku a s dcerou či synem si promluvte – dbejte na to, aby to nebylo ve chvíli, kdy jste nervózní nebo rozčilení. Řiďte se následujícími pěti kroky… nejsou složité:

1. Dítě pochvalte. Promyslete si nějaký kompliment, který dítěti řeknete. Proč? Protože se chystáte dítě kritizovat za odmlouvání, a děti vždy naslouchají kritice lépe poté, co byly pochváleny a cítí se lépe. (Mimochodem, funguje to i u dospělých.) Řekněte například, 'Víš, Roberte, táta (nebo máma) a já jsme na tebe velice hrdí. Výborně čteš, hraješ dobře baseball a máš spoustu hodných kamarádů.' Poté, co dítě upřímně pochválíte, pokračujte, 'Roberte, na jedné věci bychom ale mohli zapracovat… něco bychom mohli zlepšit. Víš, co to je?' Pokud je Vaše dítě jako většina dětí, nebude vědět. Řekněte mu laskavým tónem 'Je to odmlouvání.'

Tak, to bychom měli: vlídným způsobem jste dítěti oznámili problém. Nyní přejděte ke krokům 2 až 5:

2. Poté, co jste zaměřili pozornost dítěte na problém odmlouvání, je zapotřebí, abyste mu pomohli pochopit, proč je odmlouvání nepřijatelné. Zkuste to například takto: 'Víš, jak to bolí, když tě někdo uhodí nebo ti dá ránu?' Protože si Vaše dítě bezpochyby tímto zážitkem prošlo, bude schopno si uvědomit, jak rána bolí. Řekněte mu krátký příběh. Mohl by začít třeba takto, 'Víš, slova mohou bolet taky. Slova mohou být jako rány. Slova mohou zraňovat lidi a jejich city. Když odmlouváš, tvoje slova mohou být jak rána do obličeje.' Můžete to samozřejmě říct vlastními slovy, ale jde o to, abyste vysvětlili, že slova mohou někdy lidi zraňovat.

3. Třetí krok spočívá v tom, že nabídnete synovi či dceři pomoc s tímto problémem. Připomeňte dítěti, jak moc je milujete, ale zdůrazněte, že odmlouvání je problémem, s nímž mu chtějí pomoci oba rodiče. Budete obhájcem svého dítěte – jinými slovy, budete mu po boku, abyste mu pomohli se zlepšením jeho chování. Řekněte mu, 'Odteď bude u nás doma platit nové pravidlo. Jmenuje se pravidlo úcty.' Toto pravidlo znamená, že když budeš rozčilený nebo se budeš zlobit, můžeš nám říci, co cítíš, ale nebudeš nás trápit sprostými a škaredými slovy.'

4. Poté, co je seznámíte s 'pravidlem úcty,' vysvětlete dítěti, 'Od nynějška, kdykoli začneš odmlouvat, ti táta (nebo máma) a já dáme signál. Tím signálem může být přiložení prstu před ústa, dotknutí se ucha nebo třeba slovo 'horko.' Můžeme se domluvit, co to bude za signál. Když ti táta nebo já tento signál dáme, půjde o varování, že odmlouváš a že je potřeba, abys s námi mluvil lépe. Chceme být opravdu spravedliví a chceme ti pomoci s tímto problémem. Pokud uvidíš či uslyšíš náš signál a budeš dál odmlouvat, uděláme značku na papír v kuchyni. Ta značka znamená, že půjdeš ten den o čtvrt hodiny dřív spát za odmlouvání. Pokud budeš mít čtyři značky, znamená to, že půjdeš spát o hodinu dříve.'

5. Po čtvrtém kroku dítěti vysvětlete že na konci každého týdne spolu s tátou (mámou) vyhodnotíte, jak dobře si vedlo. Pokud byl tento týden dobrý – to znamená, že se opravdu snažilo a méně odmlouvalo – získá nějakou odměnu. Touto výhodou může být například to, že bude moci zůstat o víkendu déle vzhůru, udělat si popcorn, půjčit si nějaký film, pozvat si domů kamaráda na přespání nebo si s Vámi zahrát nějakou hru. Před začátkem každého týdne řekněte, 'Rozhodneme se, jakou odměnu se budeš snažit získat..'

Mnozí rodiče shledali těchto pět kroků k odstranění odmlouvání velmi užitečnými. Mějte na paměti, že velkou částí rodičovství je snaha pomoci dítěti stát se společenskou lidskou bytostí. Vy jste učitelem, Vaše dítě je studentem a domov je třídou. Jednou z mnoha lekcí, které dítěti dáte, je to, jak se chovat uctivě.
Kenneth N. Condrell Ph.D