Články a témata
Tipy: Proč je hraní tak důležité
  • Hraní pomáhá dětem poznávat sebe sama a upevňovat vnímání svého stále se rozšiřujícího fyzického i společenského prostoru.
  • Hraní poskytuje dětem příležitost přijít na to, jak věci fungují, jak vycházet s ostatními a možnost vyzkoušet si nové role.
  • Hraní podporuje a rozvíjí kreativitu a představivost.
  • Hraní je bohatým zdrojem rozvoje jazykových a společenských dovedností.
  • Hraní povzbuzuje myšlení a schopnost řešení problémů.
  • Hraní rozvíjí vnímání a motoriku (jemnou i hrubou, jako třeba koordinaci zraku s pohyby rukou nebo rovnováhu) a napomáhá rozvoji síly a koordinace.
  • Hraní představuje propojení dovedností z oblasti jazyka, společenské interakce, poznávání, představivosti a fyzických schopností.
  • Hraní podporuje sebevědomí, samostatnost a hodnoty.
  • Hraní pomáhá dětem poznávat a vyzkoušet si společenské dovednosti, jako je sdílení, vyjednávání a spolupráce.
  • Hraní podněcuje zvídavost a posiluje schopnost soustředění.