Hračky: Stavební kostky růstu
Hračky hrály vždy významnou roli v obohacení života dítěte. Často odrážejí dobovou kulturu a jsou ukazatelem historických změn a trendů ve společnosti, jak je zaznamenáno v muzeích hraček po celém světě. Přestože dnešní hračky mohou vypadat odlišně od těch před mnoha lety, účel hraček byl vždy stejný: přinášet smích a radost a vytvářet příležitosti pro učení a vývojový růst.

Hračky přinášejí kouzlo a vzrušení do učení o životě, o tom, jak věci fungují, a jak vycházet s ostatními. Výběr takových hraček, které podněcují užitečné hraní, zvyšují rozvoj rozpoznávacích, fyzických a sociálních schopností dítěte. Hračky s otevřeným koncem, které povzbuzují děti k tvořivosti a představivosti, se většinou znovu a znovu vracejí.

Když vašemu dítěti vybíráte hračky, věnujte pozornost věkovým doporučením. Vyhledávejte hračky, které se shodují s úrovní zájmů a rozvoje vašeho dítěte. Správné hračky ve správnou dobu obohatí herní zážitky dítěte a položí základy pro učení.