Little People®. Velké objevy.
Vše o povaze
Kamarádi Little People v mnohém připomínají skutečné děti, každý z nich je jedinečný a výjimečný, s vlastní povahou a vrtochy, přesně jako vaše batole či předškolák. Bez ohledu na to, zda má vaše dítě nespoutanou energii Eddieho nebo přemýšlivou duši Mii, seznámení se s těmito kamarády mu pomůže dozvědět se něco o sobě samém i o druhých. A s jeho postupným růstem a vývojem se před ním otevírají nové možnosti hry – další a další příležitosti ke zkoumání, učení se a objevování nových věcí.
Proč je představivost tak důležitá?
Mysl, které nechybí představivost, je schopná přemýšlet, uskutečňovat svoje nápady, a samozřejmě, učit se. Imaginární hra vede přímo ke schopnostem řešit problémy a ke kreativnímu myšlení, později pak i ke čtení a porozumění. Děti při hře zobrazují běžné jevy a činnosti, zkoumají neznámé a nacvičují si úlohy, které budou vykonávat v budoucnosti. Imaginární hra je posilňující činnost, která může formovat některé vlastnosti dítěte na celý život.
Rozvoj schopností
Rozvíjení představivosti je jen jednou z mnohých výhod, které dětem poskytuje hra s hračkami Little People. Množství tematických sad a příslušenství je nabádá k experimentování s tím, čemu se říká „samostatně řízená“ hra:
Mít kontrolu nad svým světem
Zjišťovat, jak věci fungují
Řešit problémy
Rozvíjet jazyk a myšlenkové dovednosti